Danh sách ngoại hành tinh được phát hiện bằng kính viễn vọng không gian Kepler

bài viết danh sách Wikimedia
(Đổi hướng từ Kepler-76b)

Danh sách các hành tinh ngoài hành tinh được phát hiện bởi kính viễn vọng không gian Kepler chứa các thiên thể có nhiều đặc tính khác nhau, với phạm vi đáng kể về khoảng cách quỹ đạo, khối lượng, bán kính, thành phần, khả năng sinh sống và loại sao chủ.[1][2] Tính đến tháng 1 năm 2015, kính viễn vọng không gian Kepler và các quan sát tiếp theo của nó đã phát hiện 2.300 hành tinh được xác nhận bao gồm Sao Mộc nóng, siêu Trái Đất, hành tinh tròn và hành tinh nằm trong vùng có thể sinh sống được của các ngôi sao chủ của chúng. Ngoài ra, Kepler đã phát hiện hơn 3.601 ứng cử viên hành tinh chưa được xác nhận và 2.165 sao đôi làm lu mờ.[3][4][4]

Ví dụ như Kepler-62f là một ngoại hành tinh giống Trái Đất nhất.

Ngoài việc phát hiện các hành tinh, Kepler cũng đã khám phá ra các thuộc tính của ba hành tinh ngoài hệ mặt trời được biết đến trước đây. Dữ liệu Kepler công khai cũng đã được sử dụng bởi các nhóm độc lập với NASA, chẳng hạn như dự án khoa học công dân-Thợ săn Hành tinh, để phát hiện một số hành tinh quay quanh các ngôi sao được gọi chung là Đối tượng Quan tâm Kepler.[5][6][7][8]

Danh sách

sửa
Khóa mục lục
  Loại hành tinh
Hành tinh sao đôi
Hành tinh quay quanh một ngôi sao trong một hệ thống nhiều sao
Hành tinh có quỹ đạo tròn trong một hệ thống có nhiều hơn 2 ngôi sao
Hành tinh được khám phá bởi cộng đồng Kepler
Có thể ở được
Không có cái nào ở trên
Hành tinh Phương­pháp phát hiện Khối lượng
(MJ)
Bán kính
(RJ)
Mật độ
(g/cm³)
Chu kỳ quỹ đạo
(ngày)
Đơn vị thiên văn
(AU)
Độ lệch tâm quỹ đạo Năm phát hiện con­firm­ation Chú thích
Trái Đất (for reference) 000315 00892 5515 365.2563 1 00167 [9]
TrES-2b (Kepler-1b) Quá cảnh 1197 1247 08 2.47061317 00367 2006 [10]
HAT-P-7b (Kepler-2b) Quá cảnh 1781 1419 08 2.2047354 00355 0 2008 [11]
HAT-P-11b (Kepler-3b) Quá cảnh 0081 0422 133 4.887802443±0.000000034 0053 00198 2009 [12]
Kepler-4b Quá cảnh 0077±0012 0357±0019 191+036
−047
3.21346 ±0.00022 00456±00009 0 2010 [13][14]
Kepler-5b Quá cảnh 2111+0067
−0086
1426+0036
−0051
04±05 3.5484657 ±0.0000007 00538+00015
−00021
2010 [15][16]
Kepler-6b Quá cảnh 0668+0038
−0035
1304+0018
−0033
04+006
−004
3.2346996 ±0.0000004 004852+000074
−000133
2010 [17][18]
Kepler-7b Quá cảnh 0441+0043
−0042
1622±0013 014±002 4.8854892 ±0.0000009 006067±000059 2010 [19][20]
Kepler-8b Quá cảnh 059+013
−012
1416+0053
−0062
027+011
−008
3.5224991 ±0.0000007 00474+00018
−00021
2010 [21][22]
Kepler-9b Quá cảnh 0252±0013 0842±0069 0524±0132 19.24 014±0001 015 2010 [23][24][25]
Kepler-9c Quá cảnh 0171±0013 0823±0067 0383±0098 38.91 0225±0001 013 2010 [23][25][26]
Kepler-9d Quá cảnh 0146+0017
−0012
1.592851 ±0.000045 00273+000042
−000043
2010 [23][25][27]
Kepler-10b Quá cảnh 00145+0004
−00046
0132+0004
−0003
8±3 0.837491 ±0.000002 00172+000081
−000168
2011 [28][29]
Kepler-10c Quá cảnh 0054±0006 021+0008
−0004
71±1 45.294301 ±0.000048 0 2011 [28][30]
Kepler-11b Quá cảnh 0006+0004
−0003
0161+0003
−0004
172+125
−091
10.3039 ±0.0006 0091±0001 0045+0068
−0042
2010 [31][32][33]
Kepler-11c Quá cảnh 0009+0009
−0005
0256+0004
−0005
066+066
−035
13.0241 ±0.0013 0107±0001 0026+0063
−0013
2010 [31][32][34]
Kepler-11d Quá cảnh 0023+0003
−0005
0278+0005
−0006
128+014
−027
22.6845 ±0.0009 0155±0001 0004+0007
−0002
2010 [31][32][34]
Kepler-11e Quá cảnh 0025+0005
−0007
0374+0006
−0008
058+011
−016
31.9996 ±0.0008 0195±0002 0012±0006 2010 [31][32][34]
Kepler-11f Quá cảnh 0006±0003 0222+0004
−0006
069+029
−032
46.6888 ±0.0027 025±0002 0013+0011
−0009
2010 [31][32][34]
Kepler-11g Quá cảnh 0079 0297+0005
−0007
4 118.3807 ±0.001 0466±0004 015 2010 [31][32][34]
Kepler-12b Quá cảnh 0432+0053
−0051
1754+0031
−0036
011±002 4.4379629 ±0.0000006 00553+0001
−00012
2011 [35][36]
Kepler-13b Quá cảnh 928 1512 36 1.763588 003641 0001 2011 [37][38][39]
Kepler-14b Quá cảnh 84+035
−034
1136+0073
−0054
71±11 6.790123 ±0.0000043 0035±002 2011 [40][41][42]
Kepler-15b Quá cảnh 066+008
−009
096+006
−007
093+018
−022
4.942782 ±0.0000013 005714+000086
−000093
006 2011 [43][44][45]
Kepler-16b Quá cảnh 0333±0016 0754±0003 0964+0047
−0046
228.776 ±0.02 07048±00011 00069+0001
−00015
2011 [46][47]
Kepler-17b Quá cảnh 245±011 131±002 135±008 1.4857108 ±0.0000002 002591+000037
−000036
0011 2011 [48][49]
Kepler-18b Quá cảnh 0022±0011 0178±0009 49±24 3.504725 ±0.000028 00447±00006 0 2011 [48][50]
Kepler-18c Quá cảnh 0054±0006 049±0023 059±007 7.64159 ±0.00003 00752±00011 0 2011 [48][50]
Kepler-18d Quá cảnh 0052±0004 0623±0029 027±003 14.85888 ±0.00004 01172±00017 0 2011 [51][52]
Kepler-19b Quá cảnh 002643+000503
−000472
9.28716 ±0.00004 012±002 2011 [53]
Kepler-19c Các thay đổi về thời gian vận chuyển 004122±00085 28.731 ±0.012 021+005
−007
2011 [54][55]
Kepler-19d Vận tốc xuyên tâm 007079+000378
−001762
0000000486 62.95 ±0.04 005+016
−001
2011 [54][56]
Kepler-20b Quá cảnh 003052+000444
−000453
0167+0006
−0003
82+15
−13
3.69611525 ±0.00000115 00463+00009
−00015
003+009
−003
2011 [54][56]
Kepler-20c Quá cảnh 004012+000683
−000705
0272+0006
−0005
25±05 10.85409089 ±0.00000303 00949+00027
−00023
016+001
−009
2011 [54][57][58]
Kepler-20d Quá cảnh 003168+001249
−001164
0245+0007
−0005
27+11
−1
77.61130017 ±0.00012305 03506+00081
−00101
2011 [54][57][59]
Kepler-20e Quá cảnh 0077±0002 6.09852281 ±0.00000608 00639+00019
−00014
2011 [60][61]
Kepler-20f Quá cảnh 0089+0004
−0008
19.57758478 ±0.00009037 01396+00036
−00035
2012 [62][63]
Kepler-20g Vận tốc xuyên tâm 00628+000969
−001136
34.94 ±0.038 02055+00022
−00021
015+001
−01
2011 [64][65]
Kepler-21b Quá cảnh 001598±000541 0146+0002
−0001
64±21 2.78578 ±0.00003 0042717 002±01 2011 [64][66]
Kepler-22b Quá cảnh 0113 0212±0012 147 289.8623 ±0.0016 0849+0018
−0017
0 2011
Kepler-23b Quá cảnh 08 017 7.1073 0075 2011 [67][68]
Kepler-23c Quá cảnh 27 0285 10.7421 0099 2011 [67][69]
Kepler-23d Quá cảnh 0196±0008 15.274299 ±0.000104 0124 2011
Kepler-24b Quá cảnh 16 0214 8.1453 008 2014
Kepler-24c Quá cảnh 16 025 12.3335 0106 2014 [70][71]
Kepler-24d Quá cảnh 0149±0035 4.244384 ±0.000053 0051 2011 [70][72]
Kepler-24e Quá cảnh 0248±0057 18.998355 ±0.000157 0138 2011 [70][73][74]
Kepler-25b Quá cảnh 00302±001321 0242±0004 25±11 6.2385 2014 [75][76]
Kepler-25c Quá cảnh 00774±001793 0464±0008 09±021 12.7204 2011 [75][77]
Kepler-25d Vận tốc xuyên tâm 0283±0043 123 ±2 2011
Kepler-26b Quá cảnh 001611+000205
−000192
0248±001 126+021
−019
12.28 ±0.0003 2014
Kepler-26c Quá cảnh 001951±000205 0243±0011 161+027
−022
17.2559 ±0.0006 2014 [78][79]
Kepler-26d Quá cảnh 0095±0005 3.543919 ±0.000015 0039 2011 [78][80]
Kepler-26e Quá cảnh 0215±0013 46.827915 ±0.000173 022 2011 [81][82]
Kepler-27b Quá cảnh 911 0357 15.3348 0118 2011 [81][83]
Kepler-27c Quá cảnh 138 0437 31.3309 0191 2011 [84][85]
Kepler-28b Quá cảnh 151 0321 5.9123 0062 2011 [84][86]
Kepler-28c Quá cảnh 136 0303 8.9858 0081 2011 [87][88]
Kepler-29b Quá cảnh 001419+000444
−000463
0299±002 065+027
−023
10.3384 ±0.0003 2012 [87][89]
Kepler-29c Quá cảnh 001259+000387
−000406
028±0018 07+029
−025
13.2884 ±0.0005 2012 [87][89]
Kepler-30b Quá cảnh 0036±0004 0348±0018 102±013 29.33434 ±0.00815 018 0042±0003 2012 [90][91]
Kepler-30c Quá cảnh 201±016 1097±0036 188±017 60.323105 ±0.000244 03 00111±0001 2011 [90][92]
Kepler-30d Quá cảnh 0073±0008 0785±0045 019±002 143.34394 ±0.00858 05 0022±0005 2011
Kepler-31b Quá cảnh 0491±0098 20.8613 ±0.0002 016 2014 [93][94]
Kepler-31c Quá cảnh 47 0473±0098 42.6318 ±0.0005 026 2011 [93][95]
Kepler-31d Quá cảnh 68 0348±0071 87.6451 ±0.0014 04 2011 [96]
Kepler-32b Quá cảnh 41 0196±0018 5.90124 ±0.0001 005 2012 [96]
Kepler-32c Quá cảnh 05 0178±0018 8.7522 ±0.0003 009 2012 [96]
Kepler-32d Quá cảnh 0241±0018 22.7802 ±0.0005 013 2012 [97][98]
Kepler-32e Quá cảnh 0134±0009 2.896 ±0.0003 0033 2011 [97][99]
Kepler-32f Quá cảnh 0073±0006 0.74296 ±0.00007 0013 2011 [97][99]
Kepler-33b Quá cảnh 0155±0016 5.66793 ±0.00012 00677±00014 0 2011 [97][99]
Kepler-33c Quá cảnh 0285±0027 13.17562 ±0.00014 01189±00025 0 2011 [97][99]
Kepler-33d Quá cảnh 0477±0044 21.77596 ±0.00011 01662±00035 0 2011 [100][101]
Kepler-33e Quá cảnh 0359±0034 31.7844 ±0.00039 02138±00045 0 2011 [102][103]
Kepler-33f Quá cảnh 0398±0037 41.02902 ±0.00042 02535±00054 0 2011 [104][105]
Kepler-34b Quá cảnh 022+0011
−001
0764+0012
−0014
0613+0045
−0041
288.822 ±0.063 10896±00009 0182+0016
−002
2012 [104][106]
Kepler-35b Quá cảnh 0127±002 0728±0014 041+007
−0069
131.458 ±0.077 060347+000101
−000103
0042+0007
−0004
2012 [107]
Kepler-36b Quá cảnh 0014±0001 0133±0003 746+074
−059
13.83989 ±0.00082 01153±00015 0039 2013 [107]
Kepler-36c Quá cảnh 0025+0002
−0001
0328±0005 089+007
−005
16.23855 ±0.00038 01283±00016 0033 2013 [107]
Kepler-37b Quá cảnh 003146 0029±0002 13.3675 2013
Kepler-37c Quá cảnh 003776 0067±0003 21.302 2014
Kepler-37d Quá cảnh 003839 0173±0005 39.7922 2012 [108]
Kepler-37e Các thay đổi về thời gian vận chuyển 51.196 2011 [109]
Kepler-38b Quá cảnh 0384 0384±001 105.599 ±0.038 04632+00082
−00092
0032 2010 [110]
Kepler-39b Quá cảnh 201±13 124+009
−01
13+3
−22
21.08721 ±0.000037 0164±0003 0112±0057 2011 [96]
Kepler-40b Quá cảnh 22±04 117±004 168+053
−043
6.87349 ±0.00064 008±0003 0 2011 [96]
Kepler-41b Quá cảnh 056±008 129±002 033±004 1.8555582 ±0.00000052 003101±00004 0 2011 [96]
Kepler-42b Quá cảnh 007±002 1.2137672 ±0.0000046 00116 2011 [96]
Kepler-42c Quá cảnh 0065±0018 0.45328509 ±0.00000097 0006 2011 [96]
Kepler-42d Quá cảnh 0051±0016 1.865169 ±0.000014 00154 2011 [96]
Kepler-43b Quá cảnh 323±026 1219+0065
−0064
5+7
−5
3.0240949 ±0.0000006 0046+00026
−00025
2011 [96]
Kepler-43b Quá cảnh 323±026 1219+0065
−0064
5+7
−5
3.0240949 ±0.0000006 0046+00026
−00025
2011 [96]
Kepler-44b Quá cảnh 1±01 109±007 093+019
−017
3.2467293 ±0.000003 00446±00011 0066 2012 [96]
Kepler-45b Quá cảnh 0505±009 096±011 08±05 2.455239 ±0.000004 003 011+01
−009
2012 [96]
Kepler-46b Quá cảnh 6 0808+0042
−0043
14 33.60134 ±0.00021 01968+00029
−00028
001±001 2014 [96]
Kepler-46c Các thay đổi về thời gian vận chuyển 0376+0021
−0019
57.011 ±0.051 02799+00041
−0004
00146+00034
−00036
2012 [96]
Kepler-46d Quá cảnh 0146±0082 6.766589 ±0.000022 0067 2012 [96]
Kepler-47b Quá cảnh 2 027±0011 49.532 ±0.04 02962+00044
−00047
0035 2012 [96]
Kepler-47c Quá cảnh 28 0411±0018 303.137 ±0.072 0991+0015
−0016
0411 2012 [74][96]
Kepler-48b Quá cảnh 00124±000661 0168±0009 323±184 4.778 2014 [74][96]
Kepler-48c Quá cảnh 004597±000724 0242±0012 401±091 9.67395 2014 [96]
Kepler-48d Quá cảnh 0025±00145 0182±001 508±312 42.8961 2012 [96]
Kepler-48e Vận tốc xuyên tâm 2067±0079 982 ±8 2012
Kepler-49b Quá cảnh 098 0243 7.2037945 ±0.000022 2014
Kepler-49c Quá cảnh 072 0227 10.9129343 ±0.000069 2014 [96]
Kepler-49d Quá cảnh 0143±0006 2.576549 ±0.000003 0031 2012 [96]
Kepler-49e Quá cảnh 0139±0007 18.596108 ±0.000079 0116 2012 [96][111]
Kepler-50b Quá cảnh 0153+0004
−0009
7.81254 ±0.0001 0077+0012
−002
2012 [96][111]
Kepler-50c Quá cảnh 0194+0006
−0007
9.37647 ±0.00004 0087+0014
−0023
2012 [96][111]
Kepler-51b Quá cảnh 0007+0005
−0003
0633±0027 003+002
−001
45.154 ±0.0002 02514±00097 004±001 2014 [96]
Kepler-51c Quá cảnh 0013±0001 0803+025
−0152
003+002
−003
85.312 ±0.003 0384±0015 0014+0013
−0009
2012
Kepler-51d Quá cảnh 0024±0003 0865±0045 0046±0009 130.194 ±0.005 0509±002 0008+0011
−0008
2012
Kepler-52b Quá cảnh 87 0187 7.8773565 ±0.000038 2014
Kepler-52c Quá cảnh 1041 0164 16.3850021 ±0.00014 2012 [96]
Kepler-52d Quá cảnh 0174±0019 36.445171 ±0.000253 0182 2012
Kepler-53b Quá cảnh 1841 0258 18.6489525 ±0.00016 2014
Kepler-53c Quá cảnh 1574 0283 38.5583038 ±0.00041 2012
Kepler-53d Quá cảnh 0189±0094 9.751962 ±0.000077 0091 2012 [96]
Kepler-54b Quá cảnh 092 0187 8.0109434 ±0.000069 2014
Kepler-54c Quá cảnh 037 011 12.0717249 ±0.00029 2012
Kepler-54d Quá cảnh 0136±0007 20.995694 ±0.000143 0126 2012
Kepler-55b Quá cảnh 149 0217 27.9481449 ±0.00024 2014 [96]
Kepler-55c Quá cảnh 111 0197 42.1516418 ±0.00053 2014
Kepler-55d Quá cảnh 0142±0008 2.211099 ±0.000004 0029 2014
Kepler-55e Quá cảnh 0138±0021 4.617534 ±0.000021 0048 2012
Kepler-55f Quá cảnh 0142±0009 10.198545 ±0.000045 0081 2012
Kepler-56b Quá cảnh 007+0012
−0011
0581+0026
−0025
0442+008
−0072
10.5016 ±0.0011 01028±00037 2016
Kepler-56c Quá cảnh 057+0066
−006
0874±0041 106+014
−013
21.40239 ±0.00059 01652±00059 2012
Kepler-56d Vận tốc xuyên tâm 561±038 1002 ±5 216±008 02±001 2012 [96]
Kepler-57b Quá cảnh 1886 0195 5.7293196 ±0.000018 2012 [96]
Kepler-57c Quá cảnh 695 0138 11.6092567 ±0.000086 2012 [96]
Kepler-58b Quá cảnh 139 0248 10.2184954 ±0.00015 2014 [96]
Kepler-58c Quá cảnh 219 0255 15.5741568 ±0.00027 2012 [96]
Kepler-58d Quá cảnh 0262±0125 40.101371 ±0.000612 0236 2012 [96]
Kepler-59b Quá cảnh 205 0098 11.8681707 ±0.00036 2012 [96]
Kepler-59c Quá cảnh 137 0177 17.9801235 ±0.0003 2012 [96]
Kepler-60b Quá cảnh 001318+000176
−000164
0153±0012 462+14
−11
7.1334 ±0.0001 2012 [96]
Kepler-60c Quá cảnh 001211±000255 017±0013 306+114
−086
8.9187 ±0.0002 2013 [96]
Kepler-60d Quá cảnh 001309+000264
−000236
0178±0014 291+103
−078
11.8981 ±0.0002 2013 [96]
Kepler-61b Quá cảnh 0192±0012 59.87756 ±0.0002 025 2013 [96]
Kepler-62b Quá cảnh 003 0117±0004 5.714932 ±0.000009 00553±00005 2013 [112]
Kepler-62c Quá cảnh 0013 0048±0003 12.4417 ±0.0001 00929±00009 2013
Kepler-62d Quá cảnh 0044 0174±0006 18.16406 ±0.00002 012±0001 2013
Kepler-62e Quá cảnh 0113 0144±0004 122.3874 ±0.0008 0427±0004 2013
Kepler-62f Quá cảnh 011 0126±0006 267.291 ±0.005 0718±0007 2012
Kepler-63b Quá cảnh 0378 0545±0018 3 9.4341505 ±0.000001 008±0002 045 2012
Kepler-64b (PH1 b) Quá cảnh 0531 0551 138.317 0652 007 2013
Kepler-65b Quá cảnh 0127±0003 2.15491 ±0.000005 0035+0002
−0001
2012
Kepler-65c Quá cảnh 023±0005 5.859944 ±0.000003 0068+0004
−0002
2013
Kepler-65d Quá cảnh 0136±0004 8.13123 ±0.00002 0084+0006
−0002
2013
Kepler-66b Quá cảnh 025±0014 17.815815 ±0.000075 01352±00017 2013
Kepler-67b Quá cảnh 0262±0014 15.7259 ±0.00011 01171±00015 2013
Kepler-68b Quá cảnh 001878±000535 0208±0002 26±074 5.39875 2013
Kepler-68c Quá cảnh 002265 0089±0002 9.60504 2013
Kepler-68d Vận tốc xuyên tâm 084007±005034 625 ±16 2013
Kepler-69b Quá cảnh 02+0039
−0026
13.722341 ±0.000035 0094+0023
−0016
016+017
−0001
2013
Kepler-69c Quá cảnh 0153+003
−0021
242.4613 ±0.0059 064+015
−011
014+018
−01
2013
Kepler-70b Quá cảnh 00014 0068 0.240104 0006 2013
Kepler-70c Quá cảnh 0002 0077 0.342887 00076 2013
Kepler-71b Quá cảnh 11 3.90512 00477 0 2013
Kepler-74b Quá cảnh 063±012 096±002 088±018 7.340711 ±0.000006 00781±00007 0 2013
Kepler-75b Quá cảnh 101±04 105±003 11+08
−09
8.8849116 ±0.0000034 00818±00012 057±001 2013
Kepler-76b Điều chế độ sáng quỹ đạo 201+037
−035
136±012 11+06
−04
1.5449298 ±0.0000004 00274+0002
−00019
2013
Kepler-77b Quá cảnh 043±0032 096±0016 0603±0055 3.57878087 ±0.00000023 004501±000063 0 2012
Kepler-78b Quá cảnh 0006±0001 0105+0014
−0008
557+302
−131
0.355 ±0.0004 0 2012
Kepler-79b Quá cảnh 00343+0023
−0019
031±0006 143+097
−078
13.4845 ±0.0002 0117±0002 0015+0012
−0006
2014
Kepler-79c Quá cảnh 0019+0006
−00072
0332±0007 062+02
−025
27.4029 ±0.0008 0187+0002
−0003
003+0027
−0021
2014
Kepler-79d Quá cảnh 0019+00066
−0005
0639+0012
−0014
009+003
−002
52.0902 ±0.0009 0287±0004 0025+0059
−0023
2012
Kepler-79e Quá cảnh 0013+00038
−00035
0311±0012 053±015 81.0659 ±0.0013 0386±0005 0012+0044
−0005
2012
Kepler-80b Quá cảnh 00218+00033
−00022
0238±0009 138+024
−017
7.05246 ±0.0002 00648±00009 2014
Kepler-80c Quá cảnh 002121+000387
−000271
0244+0011
−0009
122+023
−018
9.52355 ±0.00041 00792±00011 2014
Kepler-80d Quá cảnh 002124+000217
−00016
0136+0008
−0006
704±106 3.07222 ±0.00006 00372±00005 2016
Kepler-80e Quá cảnh 001299+000255
−000299
0143+0007
−0006
375+089
−097
4.64489 ±0.0002 00491±00007 2012
Kepler-80f Quá cảnh 0108+0005
−0004
0.9867873 ±0.00000006 00175±00002 2012
Kepler-81b Quá cảnh 0216±0034 5.955 2014
Kepler-81c Quá cảnh 0211±0033 12.04 2012
Kepler-81d Quá cảnh 0108±0024 20.837846 ±0.000181 0128 2012
Kepler-82b Quá cảnh 0357±0162 26.444 2014
Kepler-82c Quá cảnh 0477±0218 51.538 2014
Kepler-82d Quá cảnh 0158±0024 2.382961 ±0.000005 0034 2012
Kepler-82e Quá cảnh 022±0033 5.902206 ±0.000012 0063 2012
Kepler-83b Quá cảnh 0252±0037 9.77 2014
Kepler-83c Quá cảnh 0211±0031 20.09 2012
Kepler-83d Quá cảnh 0173±0012 5.169796 ±0.000016 0051 2012
Kepler-84b Quá cảnh 0199±0009 8.726 2014
Kepler-84c Quá cảnh 0211±001 12.883 2014
Kepler-84d Quá cảnh 0123±0024 4.224537 ±0.000042 0052 2014
Kepler-84e Quá cảnh 0232±0044 27.434389 ±0.000224 0181 2012
Kepler-84f Quá cảnh 0196±0038 44.552169 ±0.000812 025 2012
Kepler-85b Quá cảnh 0176±0009 8.306 2014
Kepler-85c Quá cảnh 0194±0009 12.513 2014
Kepler-85d Quá cảnh 0107±0017 17.91323 ±0.000266 013 2013 [113]
Kepler-85e Quá cảnh 0113±0018 25.216751 ±0.000718 0163 2013 [114]
Kepler-86b (PH2 b) Quá cảnh 0903 282.5255 0828 04 2013 [114]
Kepler-87b Quá cảnh 102±0028 1204±0049 0729±0026 114.73635 ±0.00015 0481+0026
−0028
0036±0009 2013 [74]
Kepler-87c Quá cảnh 002±0003 0548±0026 0152±0019 191.2318 ±0.0015 0676+0037
−004
0039±0012 2013 [74]
Kepler-88b Quá cảnh 0027 0337 087 10.95416 0098 0056 2013 [74]
Kepler-88c Quá cảnh 0626 22.3395 015525 0056 2013 [74]
Kepler-89b Quá cảnh 0033 0153 10 3.743208 005119 025 2013 [74]
Kepler-89c Quá cảnh 0049 0385 09 10.423648 01013 043 2013 [74]
Kepler-89d Quá cảnh 0334 1005 0363 22.342989 01684 0022 2013 [74]
Kepler-89e Quá cảnh 01 0585 06 54.3203 03046 0019 2013 [74]
Kepler-90b Quá cảnh 0117 7.00815 0074 2013 [74]
Kepler-90c Quá cảnh 0106 8.719375 0089 2013 [74]
Kepler-90d Quá cảnh 0256 59.73667 032 2013 [74]
Kepler-90e Quá cảnh 0237 91.93913 042 2013 [74]
Kepler-90f Quá cảnh 0257 124.9144 048 2013 [74]
Kepler-90g Quá cảnh 0723 210.60697 07 2013 [74]
Kepler-90h Quá cảnh 1008 331.60059 1 2013
Kepler-91b Quá cảnh 081+018
−017
1367+0069
−006
04+02
−01
6.24658 ±0.00008 00731+00034
−00031
2013
Kepler-92b Quá cảnh 0202±0044 0313±0009 13.749 2013 [74]
Kepler-92c Quá cảnh 0019±0006 0232±0007 26.723 2014 [74]
Kepler-92d Quá cảnh 0184±0005 49.3568 ±0.0024 007+034
−004
2014 [74]
Kepler-93b Quá cảnh 001265±000214 0132±0002 688±118 4.72673978 ±0.00000097 0053±0002 0 2014 [74]
Kepler-93c Vận tốc xuyên tâm 3 1460 2014 [74]
Kepler-94b Quá cảnh 0034±0004 0313±0013 145±026 2.50806 2014 [74]
Kepler-94c Vận tốc xuyên tâm 9836±0629 820.3 ±3 2014 [74]
Kepler-95b Quá cảnh 0041±0009 0305±0008 171±037 11.5231 2014
Kepler-96b Quá cảnh 0027±0011 0238±002 226±111 16.2385 2014
Kepler-97b Quá cảnh 0011±0006 0132±0012 544±348 2.58664 2014
Kepler-97c Vận tốc xuyên tâm 108 789 2014
Kepler-98b Quá cảnh 0011±0005 0178±002 218±121 1.54168 2014
Kepler-99b Quá cảnh 0019±0004 0132±0007 109±282 4.60358 2014
Kepler-100b Quá cảnh 0023±001 0118±0004 1425±633 6.88705 2014 [74]
Kepler-100c Quá cảnh 0196±0004 12.8159 2014 [74]
Kepler-100d Quá cảnh 0144±0004 35.3331 2014 [74]
Kepler-101b Quá cảnh 016+002
−001
051+008
−007
145+083
−048
3.4876812 ±0.000007 00474+0001
−00008
0086+008
−0059
2014
Kepler-101c Quá cảnh 001 0112+0017
−0015
105 6.02976 ±0.000075 00684±00014 0 2014
Kepler-102b Quá cảnh 0042±0002 5.28696 2014
Kepler-102c Quá cảnh 0052±0002 7.07142 2013
Kepler-102d Quá cảnh 0012±0006 0105±0004 1327±646 10.3117 2014
Kepler-102e Quá cảnh 0028±0006 0198±0006 468±112 16.1457 2014
Kepler-102f Quá cảnh 0079±0003 27.4536 2014 [74]
Kepler-103b Quá cảnh 0031±0027 0301±0008 138±14 15.9654 2014 [74]
Kepler-103c Quá cảnh 0114±0079 0459±0012 147±12 179.612 2014
Kepler-104b Quá cảnh 0277±0047 11.427548 ±0.000015 0094 2014
Kepler-104c Quá cảnh 0279±0049 23.668205 ±0.000056 0153 2013
Kepler-104d Quá cảnh 0319±0054 51.755394 ±0.00016 0257 2014
Kepler-105b Quá cảnh 0429±0136 5.4122 ±0.00002 0066±0003 047+005
−047
2014
Kepler-105c Quá cảnh 001447+000289
−000267
0117±0006 112+3
−256
7.1262 ±0.0002 2014
Kepler-106b Quá cảnh 0073±001 6.16486 2014 [74]
Kepler-106c Quá cảnh 0033±001 0223±0029 328±156 13.5708 2014 [74]
Kepler-106d Quá cảnh 0085±0012 23.9802 2014
Kepler-106e Quá cảnh 0035±0018 0228±0029 31±207 43.8445 2014
Kepler-107b Quá cảnh 0139±0005 3.179997 ±0.000011 0044 2014
Kepler-107c Quá cảnh 0161±0016 4.901425 ±0.000016 0059 2014
Kepler-107d Quá cảnh 0095±0005 7.958203 ±0.000104 0082 2014
Kepler-107e Quá cảnh 0308±0022 14.749049 ±0.000034 0123 2014
Kepler-108b Quá cảnh 0772±0043 49.183921 ±0.000054 0292 2014
Kepler-108c Quá cảnh 073±0045 190.323494 ±0.000988 0721 2014
Kepler-109b Quá cảnh 0211±0006 6.48163 2014
Kepler-109c Quá cảnh 0225±0006 21.2227 2014
Kepler-110b Quá cảnh 0163±0032 12.691112 ±0.000036 0107 2014
Kepler-110c Quá cảnh 0197±0039 31.719775 ±0.000104 0198 2014
Kepler-111b Quá cảnh 0141±0018 3.341815 ±0.000006 0046 2014
Kepler-111c Quá cảnh 0651±0081 224.784608 ±0.000411 0761 2014
Kepler-112b Quá cảnh 0211±0051 8.408878 ±0.00001 0076 2014
Kepler-112c Quá cảnh 0214±0052 28.574263 ±0.00006 0172 2014
Kepler-113b Quá cảnh 0037±0013 0162±0004 1073±39 4.754 2014
Kepler-113c Quá cảnh 0194±0005 8.92507 2013
Kepler-114b Quá cảnh 0112±0012 5.188549 ±0.000012 0053 2013
Kepler-114c Quá cảnh 0009±0002 0143±0016 8.041 2014
Kepler-114d Quá cảnh 0012±0005 0226±0025 11.776 2014
Kepler-115b Quá cảnh 0097±0019 2.403679 ±0.000012 0036 2014
Kepler-115c Quá cảnh 0232±0045 8.990889 ±0.000021 0087 2014
Kepler-116b Quá cảnh 0305±0058 5.968734 ±0.000009 0069 2014
Kepler-116c Quá cảnh 0205±0039 13.07163 ±0.000056 0116 2014
Kepler-117b Quá cảnh 0094±0033 0719±0024 03±011 18.7959228 ±0.0000075 01445+00047
−00014
00493±00062 2014
Kepler-117c Quá cảnh 184±018 1101±0035 174±018 50.790391 ±0.000014 02804+00092
−00028
00323±00033 2014
Kepler-118b Quá cảnh 0175±0084 7.518496 ±0.000056 0073 2014
Kepler-118c Quá cảnh 0685±0306 20.17202 ±0.000013 0141 2014
Kepler-119b Quá cảnh 0321±0122 2.422082 ±0.000001 0035 2014
Kepler-119c Quá cảnh 0082±0031 4.125103 ±0.000028 0049 2014
Kepler-120b Quá cảnh 0192±0015 6.312501 ±0.000008 0055 2014
Kepler-120c Quá cảnh 0136±0008 12.794585 ±0.000044 0088 2014
Kepler-121b Quá cảnh 0209±0113 3.177422 ±0.000003 0039 2014
Kepler-121c Quá cảnh 0203±0112 41.008011 ±0.000191 0216 2014
Kepler-122b Quá cảnh 0209±0041 5.766193 ±0.000016 0064 2014
Kepler-122c Quá cảnh 0524±0103 12.465988 ±0.000009 0108 2014
Kepler-122d Quá cảnh 0196±0039 21.587475 ±0.000164 0155 2014
Kepler-122e Quá cảnh 0232±0048 37.993273 ±0.00039 0227 2014
Kepler-122f Các thay đổi về thời gian vận chuyển 0113+0061
−0051
0156+0054
−0014
56.268 2014
Kepler-123b Quá cảnh 0262±0051 17.232366 ±0.000056 0135 2014
Kepler-123c Quá cảnh 0132±0027 26.695074 ±0.000468 0181 2014
Kepler-124b Quá cảnh 0065±0004 3.410493 ±0.000021 0039 2014 [74]
Kepler-124c Quá cảnh 0156±0008 13.821375 ±0.000037 01 2014 [74]
Kepler-124d Quá cảnh 0099±0006 30.950851 ±0.000361 017 2014
Kepler-125b Quá cảnh 0211±0009 4.164389 ±0.000003 0041 2014
Kepler-125c Quá cảnh 0066±0004 5.774464 ±0.000047 0051 2014
Kepler-126b Quá cảnh 0136±0009 10.495711 ±0.000028 0099 2014
Kepler-126c Quá cảnh 0141±0012 21.869741 ±0.000082 0162 2014
Kepler-126d Quá cảnh 0223±0004 100.283134 ±0.000255 0448 2014
Kepler-127b Quá cảnh 0125±0004 14.435889 ±0.000063 0125 2014
Kepler-127c Quá cảnh 0237±0012 29.393195 ±0.000073 02 2013
Kepler-127d Quá cảnh 0236±0012 48.630408 ±0.000128 028 2013
Kepler-128b Quá cảnh 0097±0019 0101±0003 15.09 2014
Kepler-128c Quá cảnh 0105±001 0101±0003 22.804 2014
Kepler-129b Quá cảnh 0211±0019 15.79186 ±0.000068 0131 2014
Kepler-129c Quá cảnh 0227±0009 82.20017 ±0.00068 0393 2014
Kepler-130b Quá cảnh 0091±0004 8.457458 ±0.000039 0079 2014
Kepler-130c Quá cảnh 0259±0022 27.50868 ±0.00006 0178±0005 0+007
−0
2014
Kepler-130d Quá cảnh 0146±0014 87.517905 ±0.000744 0377 2014
Kepler-131b Quá cảnh 0051±0011 0215±0018 6±198 16.092 2014
Kepler-131c Quá cảnh 0026±0019 0075±0006 777±55 25.5169 2014
Kepler-132b Quá cảnh 0108±0021 6.178196 ±0.000022 0067 2014
Kepler-132c Quá cảnh 0114±0022 6.414914 ±0.000019 0068 2016
Kepler-132d Quá cảnh 0138±0027 18.010199 ±0.000067 0136 2014
Kepler-132e Quá cảnh 0105+0014
−0011
110.2869374 ±0.000878 2014
Kepler-133b Quá cảnh 0157±0027 8.129976 ±0.000038 0083 2014
Kepler-133c Quá cảnh 0253±0043 31.517586 ±0.000158 0204 2014
Kepler-134b Quá cảnh 0178±0035 5.317429 ±0.000008 006 2014
Kepler-134c Quá cảnh 0112±0022 10.105785 ±0.000053 0092 2014
Kepler-135b Quá cảnh 0161±0031 6.00253 ±0.000016 0067 2014
Kepler-135c Quá cảnh 0103±0021 11.448708 ±0.000145 0103 2014
Kepler-136b Quá cảnh 0183±0034 11.5789 ±0.00003 0106 2014
Kepler-136c Quá cảnh 0178±0033 16.399235 ±0.000051 0133 2014
Kepler-137b Quá cảnh 0131±001 8.436387 ±0.000018 0077 2014
Kepler-137c Quá cảnh 0168±0012 18.735753 ±0.000035 013 2014
Kepler-138b Quá cảnh 000021+000019
−000012
0047±0003 26+24
−15
10.3126 ±0.0004 2014
Kepler-138c Quá cảnh 00062+000602
−000352
0107±0006 62+58
−34
13.7813 ±0.0001 2014
Kepler-138d Quá cảnh 000201+000212
−000122
0108±0007 21+22
−12
23.0881 ±0.0009 2014
Kepler-139b Quá cảnh 0262±0051 15.771044 ±0.000037 0127 2014
Kepler-139c Quá cảnh 0302±0062 157.072878 ±0.00172 0586 2014
Kepler-140b Quá cảnh 0144±0028 3.25427 ±0.000008 0045 2014
Kepler-140c Quá cảnh 0161±0031 91.353282 ±0.00137 0414 2014
Kepler-141b Quá cảnh 0062±0004 3.107675 ±0.000022 0039 2014
Kepler-141c Quá cảnh 0126±0008 7.010606 ±0.00002 0067 2014
Kepler-142b Quá cảnh 0178±0035 2.024152 ±0.000003 0032 2014
Kepler-142c Quá cảnh 0255±0049 4.761702 ±0.000005 0057 2014
Kepler-142d Quá cảnh 0193±0042 41.809118 ±0.000562 0242 2014
Kepler-143b Quá cảnh 0215±0054 16.007583 ±0.000093 0127 2014
Kepler-143c Quá cảnh 0301±0075 27.082511 ±0.000169 0181 2014
Kepler-144b Quá cảnh 0119±0023 5.885273 ±0.00002 0066 2013
Kepler-144c Quá cảnh 012±0023 10.104665 ±0.000043 0094 2013
Kepler-145b Quá cảnh 0117±0036 0236±0007 22.951 2014
Kepler-145c Quá cảnh 025±0052 0385±0011 42.882 2014
Kepler-146b Quá cảnh 0331±0062 31.158799 ±0.000079 02 2014
Kepler-146c Quá cảnh 0279±0053 76.732171 ±0.000609 0364 2014
Kepler-147b Quá cảnh 0136±0028 12.610584 ±0.000228 0113 2014
Kepler-147c Quá cảnh 0217±0044 33.416423 ±0.000416 0216 2014
Kepler-148b Quá cảnh 0161±0078 1.729366 ±0.000004 0028 2016
Kepler-148c Quá cảnh 0321±0157 4.180043 ±0.000004 005 2014
Kepler-148d Quá cảnh 0774+0046
−0037
51.84688575 ±0.0000257 2014
Kepler-149b Quá cảnh 0376±0054 29.198943 ±0.000041 0184 2014
Kepler-149c Quá cảnh 0144±0021 55.328328 ±0.001946 0281 2014
Kepler-149d Quá cảnh 0353±0061 160.018032 ±0.001096 0571 2014
Kepler-150b Quá cảnh 0112±0017 3.428054 ±0.000026 0044 2014
Kepler-150c Quá cảnh 0329±0053 7.381998 ±0.00001 0073 2014
Kepler-150d Quá cảnh 0249±0037 12.56093 ±0.000036 0104 2014
Kepler-150e Quá cảnh 0278±0049 30.826557 ±0.000199 0189 2014
Kepler-150f Quá cảnh 0325+0046
−0035
637.2093 ±0.0169 124+029
−045
2014
Kepler-151b Quá cảnh 0273±0136 15.228958 ±0.00003 0116 2014
Kepler-151c Quá cảnh 0186±0093 24.674612 ±0.000106 016 2014
Kepler-152b Quá cảnh 0249±0015 18.207973 ±0.000023 0124 2014
Kepler-152c Quá cảnh 0213±0014 88.255055 ±0.000309 0356 2014
Kepler-153b Quá cảnh 0261±0157 18.870227 ±0.000039 0129 2014
Kepler-153c Quá cảnh 0226±0136 46.90232 ±0.000215 0237 2016
Kepler-154b Quá cảnh 0202±0039 33.040532 ±0.000215 0198 2016
Kepler-154c Quá cảnh 0263±0055 62.303276 ±0.000406 0303 2014
Kepler-154d Quá cảnh 0343+0029
−0021
20.54981883 ±0.00002572 2014
Kepler-154e Quá cảnh 0134+0012
−0011
3.93276465 ±0.00001225 2014
Kepler-154f Quá cảnh 0134+003
−0019
9.91935684 ±0.00007788 2014
Kepler-155b Quá cảnh 0186±0019 5.931194 ±0.000008 0056 2014
Kepler-155c Quá cảnh 02±0013 52.661793 ±0.000236 0242 2014
Kepler-156b Quá cảnh 0205±0015 4.973456 ±0.000008 0054 2016
Kepler-156c Quá cảnh 0227±0017 15.906801 ±0.000045 0117 2014
Kepler-157b Quá cảnh 0118±0023 1.732342 ±0.000006 0028 2014
Kepler-157c Quá cảnh 02±0038 13.5405 ±0.000049 011 2014
Kepler-157d Quá cảnh 013+0014
−0009
7.02573474 ±0.00002388 2014
Kepler-158b Quá cảnh 0189±0032 16.709184 ±0.000064 0111 2014
Kepler-158c Quá cảnh 017±0027 28.551383 ±0.00014 0158 2014
Kepler-159b Quá cảnh 0212±0016 10.139623 ±0.000022 0082 2014
Kepler-159c Quá cảnh 0304±0025 43.595792 ±0.000125 0218 2014
Kepler-160b Quá cảnh 0137±0068 4.309427 ±0.000017 005 2014
Kepler-160c Quá cảnh 0322±0158 13.699087 ±0.000031 0109 2014
Kepler-161b Quá cảnh 0189±0012 4.921355 ±0.000006 0054 2014
Kepler-161c Quá cảnh 0183±0013 7.06424 ±0.000011 0068 2014
Kepler-162b Quá cảnh 0112±006 6.919798 ±0.000052 0069 2014
Kepler-162c Quá cảnh 027±0145 19.446355 ±0.000045 0137 2014
Kepler-163b Quá cảnh 0094±0039 7.810937 ±0.000107 0078 2014
Kepler-163c Quá cảnh 0202±0084 21.347262 ±0.000081 0152 2014
Kepler-164b Quá cảnh 0126±0025 5.03503 ±0.000027 0058 2014
Kepler-164c Quá cảnh 0244±0046 10.945723 ±0.000029 0097 2014
Kepler-164d Quá cảnh 0219±0042 28.986769 ±0.000162 0187 2014
Kepler-165b Quá cảnh 0207±0126 8.180848 ±0.000026 0072 2016
Kepler-165c Quá cảnh 0199±012 15.31299 ±0.000057 011 2014
Kepler-166b Quá cảnh 0203±0104 7.650254 ±0.000012 0072 2014
Kepler-166c Quá cảnh 0212±011 34.260281 ±0.000124 0195 2016
Kepler-166d Quá cảnh 0154+0013
−0009
1.55400393 ±0.00000144 2016
Kepler-167b Quá cảnh 0144±0004 4.3931632 ±0.0000046 00483+00017
−00025
0 2014
Kepler-167c Quá cảnh 0138±0004 7.406114 ±0.000012 00684+0024
−00035
0 2014
Kepler-167d Quá cảnh 0107±0004 21.803855 ±0.000078 01405+0005
−00071
012 2014
Kepler-167e Quá cảnh 0906±0021 1071.23228 ±0.00056 189+0058
−0067
0062+0104
−0043
2014
Kepler-168b Quá cảnh 013±0059 4.425391 ±0.000033 0056 2014
Kepler-168c Quá cảnh 024±0108 13.193242 ±0.000049 0116 2014
Kepler-169b Quá cảnh 0101±0007 3.250619 ±0.000013 004 2014
Kepler-169c Quá cảnh 0108±0007 6.195469 ±0.000029 0062 2014
Kepler-169d Quá cảnh 0112±0008 8.348125 ±0.000041 0075 2014
Kepler-169e Quá cảnh 0196±0026 13.767102 ±0.000034 0105 2014
Kepler-169f Quá cảnh 023±0021 87.090195 ±0.000406 0359 2014
Kepler-170b Quá cảnh 0285±002 7.930592 ±0.000014 008 2014
Kepler-170c Quá cảnh 0255±0015 16.665863 ±0.000053 0131 2014
Kepler-171b Quá cảnh 0209±0094 4.166972 ±0.000007 005 2014
Kepler-171c Quá cảnh 0228±0103 11.463462 ±0.000026 0098 2014
Kepler-171d Quá cảnh 0169±008 39.595519 ±0.000699 0223 2014
Kepler-172b Quá cảnh 021±0037 2.940309 ±0.000007 004 2014
Kepler-172c Quá cảnh 0255±0047 6.388996 ±0.00002 0068 2014
Kepler-172d Quá cảnh 0201±0036 14.627119 ±0.000105 0118 2014
Kepler-172e Quá cảnh 0246±005 35.118736 ±0.000253 0211 2014
Kepler-173b Quá cảnh 0115±0057 4.263742 ±0.000021 0048 2014
Kepler-173c Quá cảnh 0217±0108 8.005777 ±0.000015 0074 2014
Kepler-174b Quá cảnh 0175±001 13.98179 ±0.000024 01 2014
Kepler-174c Quá cảnh 0133±0008 44.000529 ±0.000265 0214 2014
Kepler-174d Quá cảnh 0195±0012 247.35373 ±0.002001 0677 2014
Kepler-175b Quá cảnh 0228±0114 11.903515 ±0.000046 0105 2014
Kepler-175c Quá cảnh 0277±0139 34.035257 ±0.000279 0213 2016
Kepler-176b Quá cảnh 0128±0065 5.433074 ±0.000024 0058 2013
Kepler-176c Quá cảnh 0232±0119 12.759712 ±0.000033 0102 2013
Kepler-176d Quá cảnh 0224±0118 25.751974 ±0.000115 0163 2014
Kepler-176e Quá cảnh 0129+0011
−0013
51.16579 ±0.0006432 2014
Kepler-177b Quá cảnh 0006+0002
−0001
0259+0136
−0027
36.855 2014
Kepler-177c Quá cảnh 0024+0011
−001
0633+0331
−0064
49.412 2014
Kepler-178b Quá cảnh 0259±0112 9.576694 ±0.000021 0085 2014
Kepler-178c Quá cảnh 0257±011 20.552802 ±0.000066 0142 2014
Kepler-178d Quá cảnh 0352±0152 96.678988 ±0.000702 0397 2014
Kepler-179b Quá cảnh 0146±0061 2.735926 ±0.000008 0036 2014
Kepler-179c Quá cảnh 0178±0072 6.40013 ±0.000017 0064 2014
Kepler-180b Quá cảnh 0134±006 13.817124 ±0.000155 0109 2014
Kepler-180c Quá cảnh 0269±012 41.885775 ±0.000228 0229 2014
Kepler-181b Quá cảnh 0113±0055 3.137873 ±0.000013 004 2014
Kepler-181c Quá cảnh 0178±0087 4.302149 ±0.000008 0049 2014
Kepler-182b Quá cảnh 023±0105 9.825792 ±0.000062 0096 2014
Kepler-182c Quá cảnh 0306±0136 20.684342 ±0.000097 0157 2014
Kepler-183b Quá cảnh 0184±0079 5.687945 ±0.00002 0064 2014
Kepler-183c Quá cảnh 0203±0087 11.637071 ±0.000055 0103 2014
Kepler-184b Quá cảnh 0211±0119 10.687576 ±0.000025 0092 2014
Kepler-184c Quá cảnh 0176±0099 20.303005 ±0.000087 0141 2014
Kepler-184d Quá cảnh 0222±0126 29.022358 ±0.000176 0179 2014
Kepler-185b Quá cảnh 0104±006 1.6329 ±0.000005 0026 2014
Kepler-185c Quá cảnh 018±0104 20.729042 ±0.000097 0139 2014
Kepler-186b Quá cảnh 0095±0011 3.8867907 ±0.0000062 00343±00046 2014
Kepler-186c Quá cảnh 0112±0012 7.267302 ±0.000012 00451±0007 2014
Kepler-186d Quá cảnh 0125±0014 13.342996 ±0.000025 00781±001 2014
Kepler-186e Quá cảnh 0113+0013
−0012
22.407704 ±0.000074 011±0015 2014
Kepler-186f Quá cảnh 0104±0007 129.9441 ±0.0013 0432+0171
−0053
004+007
−004
2014
Kepler-187b Quá cảnh 0126±0025 4.938864 ±0.000058 0059 2014
Kepler-187c Quá cảnh 0238±0046 10.640263 ±0.000048 0099 2014
Kepler-188b Quá cảnh 015±0068 2.061897 ±0.00001 0032 2014
Kepler-188c Quá cảnh 0285±0129 5.996553 ±0.000015 0066 2014
Kepler-189b Quá cảnh 0108±0054 10.399931 ±0.000085 0088 2014
Kepler-189c Quá cảnh 0212±0106 20.134866 ±0.000057 0137 2014
Kepler-190b Quá cảnh 0139±001 2.019999 ±0.000003 003 2016
Kepler-190c Quá cảnh 013±0009 3.763024 ±0.000009 0045 2014
Kepler-191b Quá cảnh 012±0059 9.939632 ±0.000066 0087 2014
Kepler-191c Quá cảnh 0166±0082 17.738506 ±0.000082 0128 2016
Kepler-191d Quá cảnh 0203+0014
−0012
5.94504102 ±0.00000763 2014
Kepler-192b Quá cảnh 0244±004 9.926746 ±0.000018 009 2014
Kepler-192c Quá cảnh 0249±0046 21.2234 ±0.000076 015 2014
Kepler-192d Quá cảnh 0091+0009
−0006
6.47027579 ±0.0000432 2014
Kepler-193b Quá cảnh 0213±0096 11.38848 ±0.000054 0106 2014
Kepler-193c Quá cảnh 0245±0111 50.697494 ±0.000446 0286 2014
Kepler-194b Quá cảnh 0135±007 2.092281 ±0.000008 0032 2014
Kepler-194c Quá cảnh 0231±0121 17.308032 ±0.000079 0131 2014
Kepler-194d Quá cảnh 0214±0112 52.814973 ±0.000481 0275 2014
Kepler-195b Quá cảnh 0181±0066 8.307872 ±0.00002 0077 2014
Kepler-195c Quá cảnh 0138±0051 34.096863 ±0.000371 0197 2014
Kepler-196b Quá cảnh 017±0013 20.739886 ±0.000066 0138 2014
Kepler-196c Quá cảnh 02±0015 47.427737 ±0.000223 024 2014
Kepler-197b Quá cảnh 0091±0004 5.599308 ±0.000023 006 2014
Kepler-197c Quá cảnh 011±0004 10.349695 ±0.000045 009 2014
Kepler-197d Quá cảnh 0109±0009 15.677563 ±0.000096 0119 2016
Kepler-197e Quá cảnh 0081±0004 25.209715 ±0.000387 0164 2014
Kepler-198b Quá cảnh 0252±0037 17.790037 ±0.000035 0131 2014
Kepler-198c Quá cảnh 022±0033 49.567416 ±0.00022 0259 2014
Kepler-198d Quá cảnh 0136+0008
−0006
1.31184443 ±0.00000133 2014
Kepler-199b Quá cảnh 0277±005 23.637604 ±0.00005 0158 2014
Kepler-199c Quá cảnh 029±0052 67.093408 ±0.00019 0316 2014
Kepler-200b Quá cảnh 019±0037 8.594805 ±0.000036 008 2014
Kepler-200c Quá cảnh 0142±0026 10.222157 ±0.000053 009 2014
Kepler-201b Quá cảnh 0219±0043 25.672083 ±0.000075 0175 2014
Kepler-201c Quá cảnh 0254±0054 151.884058 ±0.002014 0573 2014
Kepler-202b Quá cảnh 0145±0009 4.069427 ±0.000007 0045 2014
Kepler-202c Quá cảnh 0165±0009 16.282493 ±0.000038 0113 2014
Kepler-203b Quá cảnh 0229±0046 3.162697 ±0.000004 0043 2014
Kepler-203c Quá cảnh 022±0042 5.370647 ±0.000008 0061 2014
Kepler-203d Quá cảnh 0128±0025 11.32972 ±0.00008 01 2014
Kepler-204b Quá cảnh 0226±0048 14.400974 ±0.000056 0117 2014
Kepler-204c Quá cảnh 016±0035 25.660593 ±0.000288 0173 2014
Kepler-205b Quá cảnh 0135±0012 2.75564 ±0.000002 0032 2014
Kepler-205c Quá cảnh 0146±0011 20.306546 ±0.000038 0122 2014
Kepler-206b Quá cảnh 0107±0021 7.781987 ±0.000058 0078 2014
Kepler-206c Quá cảnh 0158±003 13.137471 ±0.000065 0111 2014
Kepler-206d Quá cảnh 0106±0021 23.44281 ±0.000453 0163 2014
Kepler-207b Quá cảnh 014±0027 1.611865 ±0.000006 0029 2014
Kepler-207c Quá cảnh 0134±0026 3.071571 ±0.000016 0044 2014
Kepler-207d Quá cảnh 0295±0056 5.868075 ±0.000009 0068 2014
Kepler-208b Quá cảnh 0145±0027 4.22864 ±0.000018 0054 2014
Kepler-208c Quá cảnh 0124±0023 7.466623 ±0.000067 0079 2014
Kepler-208d Quá cảnh 0107±0021 11.131786 ±0.000131 0103 2014
Kepler-208e Quá cảnh 0132±0025 16.259458 ±0.000176 0132 2014
Kepler-209b Quá cảnh 0202±003 16.087845 ±0.000041 0122 2014
Kepler-209c Quá cảnh 0277±0045 41.749882 ±0.000106 0231 2014
Kepler-210b Quá cảnh 0262±0019 2.453234 ±0.000001 0032 2014
Kepler-210c Quá cảnh 0323±0017 7.972513 ±0.000003 007 2014
Kepler-211b Quá cảnh 0112±0008 4.138575 ±0.00001 0048 2014
Kepler-211c Quá cảnh 0115±0008 6.04045 ±0.000016 0062 2014
Kepler-212b Quá cảnh 0097±0019 16.257582 ±0.000378 0133 2014
Kepler-212c Quá cảnh 0244±0045 31.805174 ±0.000142 0207 2014
Kepler-213b Quá cảnh 0145±0028 2.46236 ±0.000006 0036 2014
Kepler-213c Quá cảnh 0209±004 4.822962 ±0.000008 0057 2014
Kepler-214b Quá cảnh 0233±0044 15.660544 ±0.00008 013 2014
Kepler-214c Quá cảnh 019±0036 28.7798 ±0.000397 0194 2014
Kepler-215b Quá cảnh 0145±0036 9.360672 ±0.00004 0084 2014
Kepler-215c Quá cảnh 0158±0037 14.667108 ±0.000089 0113 2014
Kepler-215d Quá cảnh 0213±0049 30.864423 ±0.000092 0185 2014
Kepler-215e Quá cảnh 0156±0037 68.16101 ±0.00063 0314 2014
Kepler-216b Quá cảnh 021±0041 7.693641 ±0.000031 0079 2016
Kepler-216c Quá cảnh 0271±0053 17.406669 ±0.000057 0136 2014
Kepler-217b Quá cảnh 0199±0029 5.374943 ±0.000019 0065 2014
Kepler-217c Quá cảnh 0165±0024 8.586004 ±0.000053 0089 2016
Kepler-217d Quá cảnh 0118+0032
−0024
3.88689525 ±0.00002241 2014
Kepler-218b Quá cảnh 0132±0011 3.619337 ±0.000011 0046 2014
Kepler-218c Quá cảnh 028±0023 44.699576 ±0.000167 0248 2014
Kepler-218d Quá cảnh 0237+0025
−0016
124.5244647 ±0.0005822 2014
Kepler-219b Quá cảnh 0263±0044 4.585512 ±0.000008 0057 2014
Kepler-219c Quá cảnh 0319±0054 22.714613 ±0.000075 0165 2014
Kepler-219d Quá cảnh 0251±0043 47.903645 ±0.000307 0272 2014
Kepler-220b Quá cảnh 0072±0004 4.159807 ±0.00001 0046 2014
Kepler-220c Quá cảnh 014±0008 9.034199 ±0.000009 0076 2014
Kepler-220d Quá cảnh 0087±0005 28.122397 ±0.000162 0163 2014
Kepler-220e Quá cảnh 0119±0011 45.902733 ±0.000192 0226 2014
Kepler-221b Quá cảnh 0153±0015 2.795906 ±0.000004 0037 2014
Kepler-221c Quá cảnh 0261±0024 5.690586 ±0.000004 0059 2014
Kepler-221d Quá cảnh 0244±0022 10.04156 ±0.000011 0087 2014
Kepler-221e Quá cảnh 0235±0022 18.369917 ±0.000029 013 2014
Kepler-222b Quá cảnh 0282±0125 3.936981 ±0.000005 0048 2014
Kepler-222c Quá cảnh 0414±0185 10.08881 ±0.000011 0091 2014
Kepler-222d Quá cảnh 0329±0145 28.081912 ±0.000069 018 2014
Kepler-223b Quá cảnh 002328+000409
−000346
0267+0016
−0024
154+063
−035
7.38449 ±0.00022 0078+0015
−0017
2014
Kepler-223c Quá cảnh 001605+000535
−000346
0307+0018
−0027
071+033
−02
9.84564 ±0.00052 015+0019
−0051
2014
Kepler-223d Quá cảnh 002517+000472
−000409
0467+0023
−004
031+012
−007
14.78869 ±0.0003 0037+0018
−0017
2014
Kepler-223e Quá cảnh 00151+00044
−000378
041+0024
−0037
028+012
−008
19.72567 ±0.00055 0051±0019 2014
Kepler-224b Quá cảnh 0124±0008 3.132924 ±0.000014 0038 2014
Kepler-224c Quá cảnh 0278±0023 5.925003 ±0.00001 0058 2014
Kepler-224d Quá cảnh 0205±0012 11.349393 ±0.000034 0089 2014
Kepler-224e Quá cảnh 0176±0013 18.643577 ±0.000087 0124 2014
Kepler-225b Quá cảnh 0107±0006 6.738975 ±0.000041 0056 2014
Kepler-225c Quá cảnh 0164±0009 18.794234 ±0.000076 0111 2014
Kepler-226b Quá cảnh 0138±0055 3.940997 ±0.00002 0047 2014
Kepler-226c Quá cảnh 0203±008 5.349555 ±0.000014 0058 2014
Kepler-226d Quá cảnh 0109±0044 8.109044 ±0.000094 0076 2014
Kepler-227b Quá cảnh 0277±014 9.488015 ±0.000039 009 2014
Kepler-227c Quá cảnh 0271±0136 54.418694 ±0.00046 029 2014
Kepler-228b Quá cảnh 0136±0063 2.566546 ±0.000026 0038 2014
Kepler-228c Quá cảnh 0241±0111 4.134444 ±0.000018 0052 2014
Kepler-228d Quá cảnh 036±0165 11.094286 ±0.000036 0101 2014
Kepler-229b Quá cảnh 0196±007 6.252972 ±0.000021 0062 2014
Kepler-229c Quá cảnh 0439±0155 16.068638 ±0.000019 0117 2014
Kepler-229d Quá cảnh 0343±0123 41.194912 ±0.000248 022 2014
Kepler-230b Quá cảnh 038±0194 32.625555 ±0.000126 0191 2014
Kepler-230c Quá cảnh 0182±0093 91.773242 ±0.001618 038 2014
Kepler-231b Quá cảnh 0154±0011 10.065275 ±0.000027 0074 2014
Kepler-231c Quá cảnh 0172±0017 19.271566 ±0.000099 0114 2014
Kepler-232b Quá cảnh 0275±0131 4.431222 ±0.000011 0054 2014
Kepler-232c Quá cảnh 0342±0166 11.379349 ±0.000044 0101 2014
Kepler-233b Quá cảnh 0217±0059 8.472382 ±0.000026 0077 2014
Kepler-233c Quá cảnh 0242±007 60.418955 ±0.00063 0287 2014
Kepler-234b Quá cảnh 033±0148 2.711506 ±0.000006 004 2014
Kepler-234c Quá cảnh 0313±0139 7.21205 ±0.000022 0077 2014
Kepler-235b Quá cảnh 0199±0009 3.340222 ±0.000005 0037 2014
Kepler-235c Quá cảnh 0114±0007 7.824904 ±0.000055 0065 2014
Kepler-235d Quá cảnh 0183±0009 20.060548 ±0.000099 0122 2014
Kepler-235e Quá cảnh 0198±0026 46.183669 ±0.000425 0213 2014
Kepler-236b Quá cảnh 014±0011 8.295611 ±0.000032 0065 2014
Kepler-236c Quá cảnh 0178±0015 23.968127 ±0.000174 0132 2014
Kepler-237b Quá cảnh 0126±0067 4.715106 ±0.00003 005 2014
Kepler-237c Quá cảnh 0186±0098 8.103636 ±0.000032 0071 2013
Kepler-238b Quá cảnh 0154±0036 2.090876 ±0.00002 0034 2013
Kepler-238c Quá cảnh 0213±004 6.155557 ±0.00005 0069 2014
Kepler-238d Quá cảnh 0274±0051 13.233549 ±0.000081 0115 2014
Kepler-238e Quá cảnh 0534+0226
−0217
05+0211
−0041
23.654 2014
Kepler-238f Quá cảnh 0042+0009
−0008
0178+0076
−0015
50.447 2014
Kepler-239b Quá cảnh 0208±0013 11.763051 ±0.000034 0095 2014
Kepler-239c Quá cảnh 0224±0037 56.228098 ±0.00058 0268 2014
Kepler-240b Quá cảnh 0122±005 4.144495 ±0.000026 0048 2014
Kepler-240c Quá cảnh 0196±0079 7.953528 ±0.000025 0074 2014
Kepler-241b Quá cảnh 0208±0092 12.718092 ±0.000035 0094 2014
Kepler-241c Quá cảnh 0229±0099 36.065978 ±0.000133 0189 2014
Kepler-242b Quá cảnh 0233±0143 8.20395 ±0.00002 0075 2014
Kepler-242c Quá cảnh 0178±011 14.496481 ±0.000083 0109 2014
Kepler-243b Quá cảnh 0219±0103 5.715442 ±0.000011 0062 2014
Kepler-243c Quá cảnh 0178±0087 20.026218 ±0.000163 0142 2014
Kepler-244b Quá cảnh 0246±0103 4.311792 ±0.000008 005 2014
Kepler-244c Quá cảnh 0183±0078 9.767292 ±0.000046 0087 2014
Kepler-245b Quá cảnh 0229±0016 7.49019 ±0.000019 0071 2014
Kepler-245c Quá cảnh 0194±0015 17.460812 ±0.000076 0124 2014
Kepler-245d Quá cảnh 027±0019 36.277108 ±0.000173 0202 2014
Kepler-245e Quá cảnh 0156+0007
−0005
3.21982106 ±0.00000474 2014
Kepler-246b Quá cảnh 0209±0107 4.60182 ±0.000008 0052 2014
Kepler-246c Quá cảnh 0134±0068 11.187161 ±0.000075 0095 2014
Kepler-247b Quá cảnh 0146±0041 3.33616 ±0.000007 0042 2014
Kepler-247c Quá cảnh 0365±0102 9.439452 ±0.000007 0084 2014
Kepler-247d Quá cảnh 0352±0098 20.477912 ±0.000026 014 2014
Kepler-248b Quá cảnh 0269±0032 6.308205 ±0.00001 0066 2014
Kepler-248c Quá cảnh 0363±0044 16.239494 ±0.000024 0123 2014
Kepler-249b Quá cảnh 0097±0004 3.306539 ±0.00001 0035 2014
Kepler-249c Quá cảnh 0135±0008 7.113702 ±0.000018 0058 2014
Kepler-249d Quá cảnh 014±0012 15.368459 ±0.00007 0097 2014
Kepler-250b Quá cảnh 0101±0061 4.148141 ±0.000046 0048 2014
Kepler-250c Quá cảnh 0203±0117 7.156804 ±0.000022 0069 2014
Kepler-250d Quá cảnh 0194±0112 17.648312 ±0.000081 0127 2014
Kepler-251b Quá cảnh 0119±0021 4.790936 ±0.000037 0053 2014
Kepler-251c Quá cảnh 0247±0044 16.514043 ±0.000054 0122 2014
Kepler-251d Quá cảnh 0247±0044 30.133001 ±0.000161 0182 2014
Kepler-251e Quá cảnh 0247±0044 99.640161 ±0.001074 0404 2014
Kepler-252b Quá cảnh 011±0011 6.668391 ±0.000031 0058 2014
Kepler-252c Quá cảnh 0192±0012 10.848463 ±0.000015 008 2014
Kepler-253b Quá cảnh 0145±006 3.783986 ±0.000017 0046 2014
Kepler-253c Quá cảnh 0236±0099 10.281951 ±0.000032 0089 2014
Kepler-253d Quá cảnh 0283±0116 18.119869 ±0.000066 013 2014
Kepler-254b Quá cảnh 0345±0165 5.826662 ±0.00001 0064 2014
Kepler-254c Quá cảnh 0192±0092 12.412183 ±0.000082 0105 2016
Kepler-254d Quá cảnh 0223±0106 18.746477 ±0.000121 0139 2014
Kepler-255b Quá cảnh 0138±0055 5.714606 ±0.000052 0063 2014
Kepler-255c Quá cảnh 0267±0105 9.946047 ±0.000035 0092 2014
Kepler-255d Quá cảnh 0118+0012
−0009
1.04562266 ±0.00000267 2014
Kepler-256b Quá cảnh 0142±0035 1.620493 ±0.000009 0027 2014
Kepler-256c Quá cảnh 0192±0047 3.38802 ±0.000016 0045 2014
Kepler-256d Quá cảnh 0221±0056 5.839172 ±0.000031 0064 2014
Kepler-256e Quá cảnh 021±0052 10.681572 ±0.000066 0096 2014
Kepler-257b Quá cảnh 0233±0117 2.382667 ±0.000006 0034 2014
Kepler-257c Quá cảnh 0483±0243 6.581484 ±0.000008 0066 2014
Kepler-257d Quá cảnh 0442±0221 24.664551 ±0.000051 016 2014
Kepler-258b Quá cảnh 0362±0242 13.19722 ±0.000019 0103 2014
Kepler-258c Quá cảnh 0322±0217 33.653079 ±0.000189 0193 2014
Kepler-259b Quá cảnh 025±0122 8.115317 ±0.000022 0079 2014
Kepler-259c Quá cảnh 0241±0117 36.924931 ±0.000181 0217 2014
Kepler-260b Quá cảnh 0179±0049 8.187399 ±0.000022 0075 2014
Kepler-260c Quá cảnh 0155±0048 76.050178 ±0.001026 0332 2014
Kepler-261b Quá cảnh 0194±0012 10.381227 ±0.000016 0088 2014
Kepler-261c Quá cảnh 0178±0012 24.570858 ±0.000069 0156 2014
Kepler-262b Quá cảnh 0121±0053 13.060855 ±0.000164 0108 2014
Kepler-262c Quá cảnh 0146±0061 21.853722 ±0.000187 0152 2014
Kepler-263b Quá cảnh 0238±0129 16.568087 ±0.000065 012 2014
Kepler-263c Quá cảnh 022±012 47.332773 ±0.000456 0242 2014
Kepler-264b Quá cảnh 0297±0066 40.806231 ±0.000538 0249 2014
Kepler-264c Quá cảnh 0252±0052 140.101261 ±0.003678 0566 2014
Kepler-265b Quá cảnh 0166±004 6.846262 ±0.000063 0069 2014
Kepler-265c Quá cảnh 0235±0049 17.028937 ±0.000136 0127 2014
Kepler-265d Quá cảnh 0222±0048 43.130617 ±0.000658 0236 2014
Kepler-265e Quá cảnh 0231±0049 67.831024 ±0.001396 0319 2014
Kepler-266b Quá cảnh 0221±0107 6.61833 ±0.000048 0071 2014
Kepler-266c Quá cảnh 0347±0169 107.723601 ±0.001643 0457 2014
Kepler-267b Quá cảnh 0177±0008 3.353728 ±0.000007 0037 2014
Kepler-267c Quá cảnh 019±001 6.87745 ±0.000016 006 2014
Kepler-267d Quá cảnh 0203±0011 28.464515 ±0.00018 0154 2014
Kepler-268b Quá cảnh 0227±0042 25.934138 ±0.000142 018 2014
Kepler-268c Quá cảnh 0302±0062 83.446393 ±0.000761 0391 2014
Kepler-269b Quá cảnh 022±0103 5.326718 ±0.000035 0061 2014
Kepler-269c Quá cảnh 0151±0071 8.127899 ±0.000149 0081 2014
Kepler-270b Quá cảnh 0179±0036 11.476094 ±0.000071 0107 2016
Kepler-270c Quá cảnh 0158±0033 25.262887 ±0.000599 018 2014
Kepler-271b Quá cảnh 0079±0014 5.217738 ±0.000043 0056 2014
Kepler-271c Quá cảnh 0089±0016 7.410935 ±0.000049 0071 2014
Kepler-271d Quá cảnh 0059±0004 5.24972541 ±0.00004062 2014
Kepler-272b Quá cảnh 0128±0069 2.971353 ±0.000017 0038 2014
Kepler-272c Quá cảnh 016±0086 6.057342 ±0.000037 0061 2014
Kepler-272d Quá cảnh 0201±0109 10.937304 ±0.000073 0091 2014
Kepler-273b Quá cảnh 0134±0077 2.936532 ±0.000009 0037 2014
Kepler-273c Quá cảnh 0177±0103 8.014927 ±0.000052 0073 2014
Kepler-274b Quá cảnh 0137±0075 11.634788 ±0.000134 0101 2014
Kepler-274c Quá cảnh 0164±0089 33.197861 ±0.000894 0204 2014
Kepler-275b Quá cảnh 0209±004 10.300682 ±0.000254 0098 2014
Kepler-275c Quá cảnh 0302±0057 16.088134 ±0.000164 0132 2013
Kepler-275d Quá cảnh 0297±0066 35.676062 ±0.000641 0224 2013
Kepler-276b Quá cảnh 0256±012 14.12841 ±0.000111 0119 2013
Kepler-276c Quá cảnh 0052+0014
−0011
0259+0113
−0025
31.884 2014
Kepler-276d Quá cảnh 0051+0016
−0014
025+011
−0024
48.648 2014
Kepler-277b Quá cảnh 0275+0131
−0126
0261+0065
−0056
17.324 2014
Kepler-277c Quá cảnh 0202+0057
−0049
03+0074
−0064
33.006 2013
Kepler-278b Quá cảnh 0363±0014 30.160546 ±0.000311 0207 2013
Kepler-278c Quá cảnh 032±0038 51.078775 ±0.00089 0294 2014
Kepler-279b Quá cảnh 0323±0063 12.309681 ±0.000051 0112 2014
Kepler-279c Quá cảnh 0155+0023
−0019
0384+0153
−0037
35.736 2014
Kepler-279d Quá cảnh 0118+0017
−0014
0277+0111
−0027
54.414 2014
Kepler-280b Quá cảnh 0129±0062 2.139542 ±0.000006 0032 2014
Kepler-280c Quá cảnh 0179±0087 4.807091 ±0.000009 0056 2014
Kepler-281b Quá cảnh 0252±01 14.646008 ±0.000139 0117 2013
Kepler-281c Quá cảnh 0474±0184 36.337373 ±0.000111 0215 2013
Kepler-282b Quá cảnh 009±0022 9.220524 ±0.000341 0082 2014
Kepler-282c Quá cảnh 0107±0026 13.638723 ±0.000491 0106 2014
Kepler-282d Quá cảnh 0192+0113
−0114
0219+0089
−0018
24.806 2014
Kepler-282e Quá cảnh 0177+0051
−0053
0277+0112
−0022
44.347 2014
Kepler-283b Quá cảnh 019±0023 11.008151 ±0.000029 0082 2014
Kepler-283c Quá cảnh 0162±0011 92.743711 ±0.001413 0341 2014
Kepler-284b Quá cảnh 02±0087 12.699149 ±0.000071 0104 2014
Kepler-284c Quá cảnh 0233±0105 37.514456 ±0.00035 0213 2014
Kepler-285b Quá cảnh 012±0052 2.633867 ±0.000012 0036 2014
Kepler-285c Quá cảnh 01±0044 6.186676 ±0.000059 0064 2014
Kepler-286b Quá cảnh 0111±0022 1.796302 ±0.000009 0027 2014
Kepler-286c Quá cảnh 0122±0024 3.468095 ±0.000023 0042 2014
Kepler-286d Quá cảnh 0119±0024 5.914323 ±0.000054 0061 2014
Kepler-286e Quá cảnh 0158±0038 29.221289 ±0.00037 0176 2014
Kepler-287b Quá cảnh 0208±0095 20.342199 ±0.000084 0145 2014
Kepler-287c Quá cảnh 0291±0133 44.851896 ±0.000247 0246 2014
Kepler-288b Quá cảnh 0149±0071 6.097326 ±0.000064 0065 2014
Kepler-288c Quá cảnh 0254±0121 19.305772 ±0.000135 014 2014
Kepler-288d Quá cảnh 0238±0113 56.633742 ±0.000908 0287 2014
Kepler-289b Quá cảnh 0023±0021 0192±0009 41±39 34.545 ±0.0005 021±001 2014
Kepler-289c Quá cảnh 042±005 1034±0017 047±006 125.8518 ±0.0076 051±003 2014
Kepler-289d Quá cảnh 0013±0003 0239±0015 12±03 66.0634 ±0.0114 033±002 2014
Kepler-290b Quá cảnh 0201±0109 14.589347 ±0.000066 011 2014
Kepler-290c Quá cảnh 0241±0124 36.77031 ±0.000183 0205 2014
Kepler-291b Quá cảnh 0193±0084 3.546511 ±0.000016 0047 2014
Kepler-291c Quá cảnh 0168±0073 5.700786 ±0.000055 0065 2014
Kepler-292b Quá cảnh 0118±0012 2.580827 ±0.00002 0035 2014
Kepler-292c Quá cảnh 0131±0013 3.715335 ±0.000033 0045 2014
Kepler-292d Quá cảnh 0199±0019 7.055679 ±0.000043 0068 2014
Kepler-292e Quá cảnh 0238±0031 11.97901 ±0.000101 0097 2014
Kepler-292f Quá cảnh 021±002 20.834237 ±0.000184 0141 2014
Kepler-293b Quá cảnh 0274±0116 19.254196 ±0.000079 0144 2014
Kepler-293c Quá cảnh 0342±0145 54.155743 ±0.000466 0286 2014
Kepler-294b Quá cảnh 0158±0074 3.701212 ±0.000025 0048 2014
Kepler-294c Quá cảnh 0242±0113 6.6264 ±0.000028 0071 2014
Kepler-295b Quá cảnh 0109±0057 12.645164 ±0.000181 0099 2014
Kepler-295c Quá cảnh 0104±0055 21.526258 ±0.000336 0142 2014
Kepler-295d Quá cảnh 0121±0064 33.884054 ±0.000685 0192 2014
Kepler-296b Quá cảnh 0144+0026
−0024
10.864384 ±0.000051 0079±0013 033 2014
Kepler-296c Quá cảnh 0178±0029 5.8416366 ±0.00001 00521+00088
−00086
033 2014
Kepler-296d Quá cảnh 0186±0029 19.850291 ±0.000061 0118±002 033 2014
Kepler-296e Quá cảnh 0136+0024
−0022
34.14211 ±0.00025 0169+0029
−0028
033 2014
Kepler-296f Quá cảnh 0161+0028
−0027
63.33627 ±0.0006 0255+0043
−0042
033 2014
Kepler-297b Quá cảnh 0256±0046 38.871826 ±0.000153 0217 2014
Kepler-297c Quá cảnh 0583±0105 74.920137 ±0.00012 0336 2014
Kepler-298b Quá cảnh 0175±0009 10.475464 ±0.000027 008 2014
Kepler-298c Quá cảnh 0172±002 22.92881 ±0.00038 0136 2014
Kepler-298d Quá cảnh 0223±0018 77.473633 ±0.000615 0305 2014
Kepler-299b Quá cảnh 0118±0024 2.927128 ±0.000033 004 2014
Kepler-299c Quá cảnh 0236±0056 6.885875 ±0.00004 007 2014
Kepler-299d Quá cảnh 0166±0034 15.054786 ±0.000189 0118 2014
Kepler-299e Quá cảnh 0167±0035 38.285489 ±0.001428 022 2014
Kepler-300b Quá cảnh 0149±0068 10.446347 ±0.000043 0094 2014
Kepler-300c Quá cảnh 0201±0093 40.714955 ±0.000245 0232 2014
Kepler-301b Quá cảnh 012±0064 2.508553 ±0.000012 0036 2014
Kepler-301c Quá cảnh 012±0064 5.419026 ±0.000032 006 2014
Kepler-301d Quá cảnh 0156±0084 13.751243 ±0.000081 0112 2014
Kepler-302b Quá cảnh 0362±0076 30.184104 ±0.000203 0193 2014
Kepler-302c Quá cảnh 1111±0227 127.282184 ±0.000427 0503 2014
Kepler-303b Quá cảnh 0079±0004 1.937055 ±0.000004 0024 2014
Kepler-303c Quá cảnh 0102±0008 7.061149 ±0.000019 0057 2016
Kepler-304b Quá cảnh 0255±0019 3.295709 ±0.000002 0039 2013
Kepler-304c Quá cảnh 0194±0013 5.315946 ±0.000007 0054 2013
Kepler-304d Quá cảnh 0245±0019 9.653471 ±0.000015 008 2014
Kepler-304e Quá cảnh 0107+0005
−0003
1.49914695 ±0.0000028 2014
Kepler-305b Quá cảnh 0033+0008
−0006
0321+008
−0032
5.487 2014
Kepler-305c Quá cảnh 0019+0008
−0007
0294+0073
−0029
8.291 2014
Kepler-305d Quá cảnh 0242±0037 16.738661 ±0.000145 0121 2014
Kepler-306b Quá cảnh 0136±0009 4.646186 ±0.000025 005 2013
Kepler-306c Quá cảnh 021±0017 7.240193 ±0.000032 0067 2013
Kepler-306d Quá cảnh 022±0021 17.326644 ±0.000137 012 2014
Kepler-306e Quá cảnh 0203±0013 44.840975 ±0.000439 0227 2014
Kepler-307b Quá cảnh 002341+000286
−000274
0217±0008 262+038
−034
10.4208 ±0.0009 2014
Kepler-307c Quá cảnh 001145+000205
−000182
0196±0006 174±03 13.0729 ±0.0012 2014
Kepler-308b Quá cảnh 0189±0091 9.694928 ±0.00009 009 2014
Kepler-308c Quá cảnh 0193±0093 15.38231 ±0.000171 0123 2014
Kepler-309b Quá cảnh 0139±0012 5.923653 ±0.000028 0059 2014
Kepler-309c Quá cảnh 0224±0016 105.356383 ±0.000857 0401 2014
Kepler-310b Quá cảnh 0106±005 13.930698 ±0.000108 0111 2014
Kepler-310c Quá cảnh 0302±0141 56.47542 ±0.000207 0281 2014
Kepler-310d Quá cảnh 022±0103 92.876125 ±0.000785 0392 2014
Kepler-311b Quá cảnh 0152±0029 9.176092 ±0.000057 0087 2014
Kepler-311c Quá cảnh 0128±0025 19.738286 ±0.000205 0145 2014
Kepler-312b Quá cảnh 0115±0022 1.772419 ±0.000012 0031 2014
Kepler-312c Quá cảnh 0281±0054 19.747412 ±0.000068 0153 2014
Kepler-313b Quá cảnh 0226±0028 14.970418 ±0.000114 0125 2014
Kepler-313c Quá cảnh 0229±0037 32.273273 ±0.000819 0208 2014
Kepler-314b Quá cảnh 0074±0011 2.461069 ±0.000013 0035 2014
Kepler-314c Quá cảnh 0259±0038 5.960392 ±0.000005 0064 2014
Kepler-315b Quá cảnh 0336±007 96.101141 ±0.000918 0402 2014
Kepler-315c Quá cảnh 037±0086 265.469335 ±0.006223 0791 2014
Kepler-316b Quá cảnh 0095±001 2.240508 ±0.000006 0027 2014
Kepler-316c Quá cảnh 0103±0011 6.827766 ±0.000034 0058 2014
Kepler-317b Quá cảnh 0186±0086 5.524242 ±0.000027 0061 2014
Kepler-317c Quá cảnh 0153±007 8.77501 ±0.000113 0083 2014
Kepler-318b Quá cảnh 042±0074 4.662715 ±0.000003 0056 2014
Kepler-318c Quá cảnh 0328±0058 11.815007 ±0.00002 0105 2014
Kepler-319b Quá cảnh 0145±0021 4.362705 ±0.000009 0051 2014
Kepler-319c Quá cảnh 0235±0033 6.941357 ±0.000007 0069 2014
Kepler-319d Quá cảnh 0204±0031 31.781925 ±0.000105 0191 2014
Kepler-320b Quá cảnh 0102±0048 8.371554 ±0.000162 0085 2014
Kepler-320c Quá cảnh 0122±0057 17.934937 ±0.000281 0142 2014
Kepler-321b Quá cảnh 0158±003 4.915379 ±0.00001 0057 2014
Kepler-321c Quá cảnh 0207±004 13.093921 ±0.000024 011 2014
Kepler-322b Quá cảnh 009±001 1.653888 ±0.000006 0027 2014
Kepler-322c Quá cảnh 0149±0016 4.337234 ±0.000009 0051 2014
Kepler-323b Quá cảnh 0128±0025 1.678327 ±0.000003 0028 2014
Kepler-323c Quá cảnh 0145±0029 3.553822 ±0.000008 0046 2014
Kepler-324b Quá cảnh 0102±001 4.385315 ±0.000025 005 2014
Kepler-324c Quá cảnh 0281±0029 51.805612 ±0.000314 026 2014
Kepler-325b Quá cảnh 026±0128 4.544439 ±0.000008 0053 2014
Kepler-325c Quá cảnh 0227±0112 12.762172 ±0.000064 0105 2014
Kepler-325d Quá cảnh 0249±0124 38.715185 ±0.00022 022 2014
Kepler-326b Quá cảnh 0136±0014 2.248329 ±0.000004 0032 2014
Kepler-326c Quá cảnh 0125±0009 4.580358 ±0.00001 0051 2014
Kepler-326d Quá cảnh 0108±0008 6.766888 ±0.000023 0066 2013
Kepler-327b Quá cảnh 0099±0004 2.549575 ±0.000006 0029 2013
Kepler-327c Quá cảnh 0092±0004 5.212333 ±0.000019 0047 2014
Kepler-327d Quá cảnh 0154±0009 13.969457 ±0.000031 009 2014
Kepler-328b Quá cảnh 009+0041
−0039
0205+0086
−0021
34.921 2014
Kepler-328c Quá cảnh 0124+0043
−004
0482+02
−0048
71.312 2014
Kepler-329b Quá cảnh 0125±0022 7.416397 ±0.000046 0061 2014
Kepler-329c Quá cảnh 0172±0026 18.684737 ±0.000089 0113 2014
Kepler-330b Quá cảnh 012±0047 8.25978 ±0.000076 0075 2014
Kepler-330c Quá cảnh 0174±0064 15.955387 ±0.000076 0116 2014
Kepler-331b Quá cảnh 0162±0017 8.457496 ±0.000024 0065 2014
Kepler-331c Quá cảnh 0164±0017 17.28111 ±0.000064 0105 2014
Kepler-331d Quá cảnh 0146±0015 32.134328 ±0.000216 0159 2014
Kepler-332b Quá cảnh 0104±0007 7.626324 ±0.000028 007 2014
Kepler-332c Quá cảnh 0097±0007 15.995622 ±0.000108 0114 2014
Kepler-332d Quá cảnh 0105±0007 34.21154 ±0.000326 0189 2014
Kepler-333b Quá cảnh 0118±0014 12.551158 ±0.000044 0087 2014
Kepler-333c Quá cảnh 0099±0018 24.08821 ±0.000207 0135 2014
Kepler-334b Quá cảnh 01±0019 5.470319 ±0.000021 0061 2014
Kepler-334c Quá cảnh 0128±0023 12.758005 ±0.000055 0107 2014
Kepler-334d Quá cảnh 0126±0023 25.09849 ±0.000142 0168 2014
Kepler-335b Quá cảnh 0302±006 6.562331 ±0.000031 0075 2014
Kepler-335c Quá cảnh 0274±0059 67.844469 ±0.001423 0356 2014
Kepler-336b Quá cảnh 0091±0017 2.024823 ±0.000017 0033 2014
Kepler-336c Quá cảnh 0187±0033 9.600001 ±0.000035 0092 2014
Kepler-336d Quá cảnh 0211±0043 20.678772 ±0.000102 0154 2014
Kepler-337b Quá cảnh 0137±0038 3.292781 ±0.000019 0045 2014
Kepler-337c Quá cảnh 0183±0051 9.693201 ±0.000047 0093 2014
Kepler-338b Quá cảnh 0218±0012 13.726976 ±0.000059 0117 2014
Kepler-338c Quá cảnh 0209±0011 24.310856 ±0.000158 0172 2014
Kepler-338d Quá cảnh 0268±0025 44.431014 ±0.000368 0257 2014
Kepler-338e Các thay đổi về thời gian vận chuyển 0027+0023
−002
0139±0006 9.341 2014
Kepler-339b Quá cảnh 0127±0059 4.977656 ±0.000019 0055 2014
Kepler-339c Quá cảnh 0103±0046 6.988055 ±0.000053 0069 2014
Kepler-339d Quá cảnh 0104±0047 10.558345 ±0.000081 0091 2014
Kepler-340b Quá cảnh 0226±0054 14.844387 ±0.000473 0134 2014
Kepler-340c Quá cảnh 0301±0069 22.824669 ±0.000481 0178 2014
Kepler-341c Quá cảnh 0152±0077 8.01041 ±0.000049 008 2014
Kepler-341d Quá cảnh 0165±0084 27.666313 ±0.000297 0182 2014
Kepler-341e Quá cảnh 0178±0092 42.473269 ±0.000633 0242 2016
Kepler-342b Quá cảnh 0201±0036 15.170318 ±0.000059 0128 2014
Kepler-342c Quá cảnh 0175±0031 26.234138 ±0.000163 0185 2014
Kepler-342d Quá cảnh 0222±0043 39.459357 ±0.000375 0242 2014
Kepler-342e Quá cảnh 0079+0007
−0005
1.64422461 ±0.00000621 2014
Kepler-343b Quá cảnh 0215±0045 8.96855 ±0.000058 0088 2014
Kepler-343c Quá cảnh 018±0034 23.22182 ±0.000234 0167 2014
Kepler-344b Quá cảnh 0233±0109 21.963945 ±0.000108 0153 2014
Kepler-344c Quá cảnh 0263±0123 125.596809 ±0.001728 0488 2014
Kepler-345b Quá cảnh 0066±0005 7.415563 ±0.000054 0066 2014
Kepler-345c Quá cảnh 0107±0006 9.387427 ±0.000028 0077 2014
Kepler-346b Quá cảnh 0237±0111 6.511127 ±0.000017 0071 2014
Kepler-346c Quá cảnh 0274±013 23.851549 ±0.000098 0168 2014
Kepler-347b Quá cảnh 0176±0084 12.79836 ±0.000106 011 2014
Kepler-347c Quá cảnh 0156±0075 27.320871 ±0.000457 0183 2014
Kepler-348b Quá cảnh 0136±0026 7.05677 ±0.000031 0076 2014
Kepler-348c Quá cảnh 0119±0022 17.265427 ±0.000179 0138 2013
Kepler-349b Quá cảnh 017±0064 5.929778 ±0.00002 0065 2013
Kepler-349c Quá cảnh 0175±0066 12.247629 ±0.000063 0105 2014
Kepler-350b Quá cảnh 0165±0034 11.189562 ±0.000119 0104 2014
Kepler-350c Quá cảnh 0019±001 0277+0127
−0054
17.849 2016
Kepler-350d Quá cảnh 0047+0017
−0015
025+0114
−0048
26.136 2014
Kepler-351b Quá cảnh 0273±0138 37.054919 ±0.000484 0214 2014
Kepler-351c Quá cảnh 0285±0138 57.24809 ±0.000599 0287 2014
Kepler-351d Quá cảnh 0243+0017
−0027
142.544247 ±0.002303 2014
Kepler-341e Quá cảnh 0178±0092 42.473269 ±0.000633 0242 2016
Kepler-342b Quá cảnh 0201±0036 15.170318 ±0.000059 0128 2014
Kepler-342c Quá cảnh 0175±0031 26.234138 ±0.000163 0185 2014
Kepler-342d Quá cảnh 0222±0043 39.459357 ±0.000375 0242 2014
Kepler-342e Quá cảnh 0079+0007
−0005
1.64422461 ±0.00000621 2014
Kepler-343b Quá cảnh 0215±0045 8.96855 ±0.000058 0088 2014
Kepler-343c Quá cảnh 018±0034 23.22182 ±0.000234 0167 2014
Kepler-344b Quá cảnh 0233±0109 21.963945 ±0.000108 0153 2014
Kepler-344c Quá cảnh 0263±0123 125.596809 ±0.001728 0488 2014
Kepler-345b Quá cảnh 0066±0005 7.415563 ±0.000054 0066 2014
Kepler-345c Quá cảnh 0107±0006 9.387427 ±0.000028 0077 2014
Kepler-346b Quá cảnh 0237±0111 6.511127 ±0.000017 0071 2014
Kepler-346c Quá cảnh 0274±013 23.851549 ±0.000098 0168 2014
Kepler-347b Quá cảnh 0176±0084 12.79836 ±0.000106 011 2014
Kepler-347c Quá cảnh 0156±0075 27.320871 ±0.000457 0183 2014
Kepler-348b Quá cảnh 0136±0026 7.05677 ±0.000031 0076 2014
Kepler-348c Quá cảnh 0119±0022 17.265427 ±0.000179 0138 2013
Kepler-349b Quá cảnh 017±0064 5.929778 ±0.00002 0065 2013
Kepler-349c Quá cảnh 0175±0066 12.247629 ±0.000063 0105 2014
Kepler-350b Quá cảnh 0165±0034 11.189562 ±0.000119 0104 2014
Kepler-350c Quá cảnh 0019±001 0277+0127
−0054
17.849 2016
Kepler-350d Quá cảnh 0047+0017
−0015
025+0114
−0048
26.136 2014
Kepler-351b Quá cảnh 0273±0138 37.054919 ±0.000484 0214 2014
Kepler-351c Quá cảnh 0285±0138 57.24809 ±0.000599 0287 2014
Kepler-351d Quá cảnh 0243+0017
−0027
142.544247 ±0.002303 2014
Kepler-352b Quá cảnh 0077±0007 10.05537 ±0.000194 0085 2014
Kepler-352c Quá cảnh 0111±0009 16.332995 ±0.000272 0118 2014
Kepler-353b Quá cảnh 0079±0005 5.795278 ±0.000055 0051 2014
Kepler-353c Quá cảnh 0123±0006 8.410894 ±0.000039 0065 2014
Kepler-354b Quá cảnh 0164±0052 5.47666 ±0.000024 0054 2014
Kepler-354c Quá cảnh 0117±0037 16.934402 ±0.000228 0115 2014
Kepler-354d Quá cảnh 0111±0036 24.209842 ±0.000403 0146 2014
Kepler-355b Quá cảnh 013±0059 11.03189 ±0.000338 0102 2014
Kepler-355c Quá cảnh 0242±0109 25.762294 ±0.000267 0179 2014
Kepler-356b Quá cảnh 014±0026 4.612696 ±0.000021 0057 2014
Kepler-356c Quá cảnh 0161±0029 13.121632 ±0.000088 0115 2014
Kepler-357b Quá cảnh 0164±0096 6.475434 ±0.000034 0063 2014
Kepler-357c Quá cảnh 0238±014 16.85837 ±0.000081 012 2014
Kepler-357d Quá cảnh 0306±0182 49.499875 ±0.00046 0246 2014
Kepler-358b Quá cảnh 0243±0121 34.060467 ±0.000194 021 2014
Kepler-358c Quá cảnh 0254±0128 83.488369 ±0.00083 0381 2014
Kepler-359b Quá cảnh 0315±0146 25.563222 ±0.000202 0178 2014
Kepler-359c Quá cảnh 0384±0178 57.68802 ±0.000545 0307 2014
Kepler-359d Quá cảnh 0358±017 77.095691 ±0.001453 0372 2014
Kepler-360b Quá cảnh 0147±007 3.289672 ±0.000012 0044 2014
Kepler-360c Quá cảnh 0187±0089 7.186434 ±0.000029 0075 2014
Kepler-361b Quá cảnh 0129±0025 8.486616 ±0.000084 0086 2014
Kepler-361c Quá cảnh 0225±0043 55.188023 ±0.000655 03 2014
Kepler-362b Quá cảnh 0079±0034 10.327186 ±0.000101 0087 2014
Kepler-362c Quá cảnh 0129±0054 37.866281 ±0.000298 0207 2014
Kepler-363b Quá cảnh 0103±0017 3.614568 ±0.000053 0048 2014
Kepler-363c Quá cảnh 0151±0024 7.542427 ±0.000058 0079 2014
Kepler-363d Quá cảnh 0183±0036 11.932125 ±0.000093 0107 2014
Kepler-364b Quá cảnh 0138±0033 25.745718 ±0.000548 0178 2014
Kepler-364c Quá cảnh 0192±0037 59.980627 ±0.000879 0312 2014
Kepler-365b Quá cảnh 0182±0087 10.664903 ±0.000069 0098 2014
Kepler-365c Quá cảnh 0146±0069 17.784129 ±0.000215 0137 2014
Kepler-366b Quá cảnh 013±0059 3.281959 ±0.000022 0045 2014
Kepler-366c Quá cảnh 016±0072 12.51616 ±0.000095 011 2014
Kepler-367b Quá cảnh 0116±0014 37.815724 ±0.000279 0201 2014
Kepler-367c Quá cảnh 0107±0014 53.578637 ±0.000382 0253 2014
Kepler-368b Quá cảnh 0291±0081 26.84768 ±0.000326 0186 2014
Kepler-368c Quá cảnh 0346±0096 72.379334 ±0.00137 036 2014
Kepler-369b Quá cảnh 0101±0005 2.732756 ±0.000009 003 2014
Kepler-369c Quá cảnh 0126±0005 14.871572 ±0.000083 0094 2014
Kepler-370b Quá cảnh 0142±007 4.57953 ±0.000041 0054 2014
Kepler-370c Quá cảnh 017±0079 19.02293 ±0.000177 014 2014
Kepler-371b Quá cảnh 0169±0046 34.763278 ±0.000351 02 2014
Kepler-371c Quá cảnh 0159±004 67.968015 ±0.00107 0313 2014
Kepler-372b Quá cảnh 0121±0053 6.849692 ±0.000134 0075 2014
Kepler-372c Quá cảnh 0186±008 20.053763 ±0.00019 0154 2014
Kepler-372d Quá cảnh 0151±0065 30.092568 ±0.00068 0201 2014
Kepler-373b Quá cảnh 0121±006 5.535309 ±0.000029 006 2014
Kepler-373c Quá cảnh 0111±0055 16.725948 ±0.000227 0126 2014
Kepler-374b Quá cảnh 0092±0048 1.897806 ±0.000011 0029 2014
Kepler-374c Quá cảnh 0098±0051 3.282807 ±0.00002 0042 2014
Kepler-374d Quá cảnh 0117±0062 5.028219 ±0.00004 0056 2014
Kepler-375b Quá cảnh 0129±0045 12.125934 ±0.000204 0101 2014
Kepler-375c Quá cảnh 0236±0086 19.986326 ±0.000184 0141 2014
Kepler-376b Quá cảnh 0095±002 4.920199 ±0.000073 0057 2014
Kepler-376c Quá cảnh 016±0032 14.172327 ±0.000108 0115 2014
Kepler-377b Quá cảnh 0124±0024 12.509529 ±0.000257 0109 2014
Kepler-377c Quá cảnh 0184±0035 27.014976 ±0.000347 0182 2014
Kepler-378b Quá cảnh 0067±0013 16.092361 ±0.000073 0112 2014
Kepler-378c Quá cảnh 0062±0004 28.906009 ±0.000216 0166 2014
Kepler-379b Quá cảnh 0148±0028 20.09838 ±0.00018 0152 2014
Kepler-379c Quá cảnh 0204±0038 62.784697 ±0.000661 0326 2014
Kepler-380b Quá cảnh 0106±0021 3.930821 ±0.000038 005 2014
Kepler-380c Quá cảnh 0113±0025 7.630004 ±0.000073 0078 2014
Kepler-381b Quá cảnh 0088±002 5.629021 ±0.000028 0066 2014
Kepler-381c Quá cảnh 01±0022 13.391635 ±0.000129 0117 2014
Kepler-382b Quá cảnh 0118±0056 5.262155 ±0.000047 0055 2014
Kepler-382c Quá cảnh 0142±0069 12.162701 ±0.000109 0097 2014
Kepler-383b Quá cảnh 0118±0046 12.904532 ±0.000121 0095 2014
Kepler-383c Quá cảnh 0111±0044 31.200751 ±0.000354 0172 2014
Kepler-384b Quá cảnh 01±0029 22.597053 ±0.000243 0148 2014
Kepler-384c Quá cảnh 0101±0029 45.348269 ±0.000779 0236 2014
Kepler-385b Quá cảnh 0244±0123 10.043686 ±0.000128 0097 2014
Kepler-385c Quá cảnh 0271±0139 15.163161 ±0.000269 0127 2014
Kepler-386b Quá cảnh 0124±0073 12.31043 ±0.000218 0096 2014
Kepler-386c Quá cảnh 0141±0079 25.193458 ±0.000342 0155 2014
Kepler-387b Quá cảnh 0092±0021 6.791636 ±0.000094 0068 2014
Kepler-387c Quá cảnh 0079±002 11.837549 ±0.000329 0098 2014
Kepler-388b Quá cảnh 0072±0009 3.173315 ±0.000018 0036 2014
Kepler-388c Quá cảnh 0077±001 13.297004 ±0.000185 0093 2014 [74]
Kepler-389b Quá cảnh 0135±0069 3.244107 ±0.00003 0041 2014 [74]
Kepler-389c Quá cảnh 013±0067 14.51143 ±0.000305 011 2014 [74]
Kepler-390b Quá cảnh 0073±0006 6.738088 ±0.000067 0065 2014
Kepler-390c Quá cảnh 007±0007 13.060022 ±0.000257 0101 2014 [74]
Kepler-391b Quá cảnh 0285±007 7.416755 ±0.000129 0082 2014 [74]
Kepler-391c Quá cảnh 0316±0077 20.485435 ±0.000393 0161 2014 [115]
Kepler-392b Quá cảnh 0089±0019 5.341853 ±0.000055 0059 2014 [116]
Kepler-392c Quá cảnh 0098±0021 10.423118 ±0.000087 0093 2014 [117]
Kepler-393b Quá cảnh 0115±0022 9.182417 ±0.000096 0091 2014 [118]
Kepler-393c Quá cảnh 0119±0028 14.613612 ±0.000231 0124 2014
Kepler-394b Quá cảnh 0143±0073 8.005013 ±0.00009 0083 2013
Kepler-394c Quá cảnh 0148±0077 12.130686 ±0.00018 011 2013
Kepler-395b Quá cảnh 0092±0007 7.054346 ±0.00007 0061 2014
Kepler-395c Quá cảnh 0118±0008 34.989262 ±0.000543 0177 2014
Kepler-396b Quá cảnh 0238+0037
−0018
0312+0114
−0058
42.994 2014
Kepler-396c Quá cảnh 0056+0009
−0004
0473+0174
−0088
88.505 2014
Kepler-397b Quá cảnh 0219±1902 22.250949 ±0.000186 0144 2016
Kepler-397c Quá cảnh 0551±005 135.498527 ±0.000668 048 2014
Kepler-398b Quá cảnh 0083±0009 4.081423 ±0.000011 0044 2014
Kepler-398c Quá cảnh 009±001 11.419412 ±0.000047 0087 2014
Kepler-398d Quá cảnh 0079+0003
−0004
6.83437001 ±0.00001518 2014
Kepler-399b Quá cảnh 0086±0045 14.425281 ±0.000144 0103 2014
Kepler-399c Quá cảnh 0128±0069 26.67569 ±0.000171 0155 2014
Kepler-399d Quá cảnh 0169±009 58.034616 ±0.000363 0261 2014
Kepler-400b Quá cảnh 0147±0027 9.024389 ±0.000034 0087 2016
Kepler-400c Quá cảnh 0133±0025 17.340824 ±0.0001 0134 2014
Kepler-401b Quá cảnh 0153±0036 14.383035 ±0.000211 0122 2014
Kepler-401c Quá cảnh 0192±0036 47.318218 ±0.000695 0269 2014
Kepler-401d Quá cảnh 0203+0036
−0023
184.256405 ±0.00317 2014
Kepler-402b Quá cảnh 0109±0021 4.028751 ±0.000019 0051 2014
Kepler-402c Quá cảnh 0139±0031 6.124821 ±0.000026 0068 2014
Kepler-402d Quá cảnh 0123±0024 8.921099 ±0.000056 0087 2016
Kepler-402e Quá cảnh 013±0026 11.242861 ±0.000059 0102 2014
Kepler-403b Quá cảnh 0112±002 7.031462 ±0.000051 0076 2014
Kepler-403c Quá cảnh 0156±0029 54.280749 ±0.000562 0297 2014
Kepler-403d Quá cảnh 0127+0027
−0017
13.61159129 ±0.00008288 2014
Kepler-404b Quá cảnh 0113±0049 11.829851 ±0.000209 0102 2014
Kepler-404c Quá cảnh 0153±0076 14.751166 ±0.000261 0118 2014
Kepler-405b Quá cảnh 0186±0088 10.613839 ±0.000111 0095 2014
Kepler-405c Quá cảnh 0416±2378 29.726682 ±0.011477 0188 2014
Kepler-406b Quá cảnh 002±0004 0128±0003 1182±27 2.42629 2014
Kepler-406c Quá cảnh 0009±0006 0076±0003 2439±1613 4.62332 2014
Kepler-407b Quá cảnh 0095±0002 0.66931 2013
Kepler-407c Vận tốc xuyên tâm 126±63 3000 ±500 2013
Kepler-408b Quá cảnh 0073±0003 2.46502 2016
Kepler-409b Quá cảnh 0106±0003 68.9584 2014
Kepler-410Ab Quá cảnh 0253±0005 17.833648 ±0.000054 01226±00047 017+01
−005
2014
Kepler-411b Quá cảnh 0168±0018 3.00516 ±0.00001 0038±0001 0+035
−0
2014
Kepler-411c Quá cảnh 0292+0011
−0006
7.83442788 ±0.00000298 2014
Kepler-412b Quá cảnh 0941+0125
−0019
1341+0044
−0046
052+013
−004
1.7208604 ±0.0000003 002897+000093
−000092
2014
Kepler-413b Quá cảnh 0211+0069
−0066
0388±0009 32±1 66.262 ±0.024 03553+0002
−00018
01181+00018
−00017
2014
Kepler-414b Các thay đổi về thời gian vận chuyển 0011+0011
−0009
0153+0028
−0012
4.7 2014
Kepler-414c Các thay đổi về thời gian vận chuyển 0094+0039
−0033
0269+0048
−0022
7.171 2014
Kepler-415b Các thay đổi về thời gian vận chuyển 0377+0321
−0275
0108+0012
−0009
4.176 2014
Kepler-415c Các thay đổi về thời gian vận chuyển 8.708 2014
Kepler-416b Các thay đổi về thời gian vận chuyển 0183+0168
−0124
0221+0088
−0029
6.319 2014
Kepler-416c Các thay đổi về thời gian vận chuyển 12.209 2014
Kepler-417b Các thay đổi về thời gian vận chuyển 0035+0029
−0025
0206+0077
−0015
12.331 2014
Kepler-417c Các thay đổi về thời gian vận chuyển 15.943 2014
Kepler-418b Quá cảnh 11 12±016 86.67856 ±0.00007 02±011 2014
Kepler-419b Quá cảnh 25±03 096±012 69.7546 ±0.0007 037+0007
−0006
0833±0013 2014
Kepler-419c Các thay đổi về thời gian vận chuyển 73±04 675.47 ±0.11 168±003 0184±0002 2014

0041+0095
−0034
||2014||

Kepler-421b Quá cảnh 0371+0017
−0014
704.1984 ±0.0016 1219±0089 0041+0095
−0034
2014
Kepler-422b Quá cảnh 043±013 115±011 038±011 7.8914483 ±0.0000005 0082+0011
−001
2014
Kepler-423b Quá cảnh 0595±0081 1192±0052 0459±0083 2.6843285 ±0.00000007 003585+000052
−000114
0019+0028
−0014
2014
Kepler-424b Quá cảnh 103±013 089+008
−006
194±025 3.3118644 ±0.00000039 0044+0005
−0004
2014
Kepler-424c Vận tốc xuyên tâm 697±062 223.3 ±2.1 073+008
−007
2014
Kepler-425b Quá cảnh 025±008 0978±0022 027±007 3.79701816 ±0.00000019 00464±00008 033 2014
Kepler-426b Quá cảnh 034±008 109±003 026±006 3.21751883 ±0.00000019 00414±0001 018 2014
Kepler-427b Quá cảnh 029±009 123±021 016±014 10.290994 ±0.0000011 0091±001 057 2014 [119][120]
Kepler-428b Quá cảnh 127±019 108±003 102±015 3.52563254 ±0.00000015 00433±00009 022 2014
Kepler-430b Quá cảnh 029 35.968 02244 2015 [121]
Kepler-430c Quá cảnh 016 110.979 04757 2015 [122][123]
Kepler-431b Quá cảnh 0068 6.803 00719 2015
Kepler-431c Quá cảnh 006 8.703 00847 2015
Kepler-431d Quá cảnh 01 11.922 01045 2015
Kepler-432b Quá cảnh 541+032
−018
1145+0036
−0039
446+037
−029
52.501129 ±0.000067 0301+0016
−0011
05134+00098
−00089
2015
Kepler-432c Vận tốc xuyên tâm 243+022
−024
406.2 ±3.9 0498+0029
−0059
2015
Kepler-433b Quá cảnh 282±052 145±016 113±032 5.33408384 ±0.0000011 00679±00027 0119±0079 2015
Kepler-434b Quá cảnh 286±035 113+026
−018
24±13 12.8747099 ±0.000005 01143±0003 0131±0072 2015
Kepler-435b Quá cảnh 084±015 199±018 0131±0037 8.6001536 ±0.0000018 00948±00018 0114±0077 2015
Kepler-436b Quá cảnh 024±002 64.00205 ±0.00072 0339+0134
−0053
019+013
−011
2015
Kepler-436c Quá cảnh 0208+0017
−0012
16.79713874 ±0.00008561 2016
Kepler-437b Quá cảnh 019±002 66.65062 ±0.00033 0288+0066
−004
002+008
−002
2015
Kepler-438b Quá cảnh 01+001
−002
35.23319 ±0.00025 0166+0051
−0042
003+01
−003
2015
Kepler-439b Quá cảnh 02+001
−004
178.1396 ±0.0016 0563+0165
−008
003+008
−003
2015
Kepler-440b Quá cảnh 017±002 101.11141 ±0.00087 0242+0066
−0041
034+012
−019
2015
Kepler-441b Quá cảnh 015±002 207.2482 ±0.0022 064+032
−013
01+011
−01
2015
Kepler-442b Quá cảnh 012+001
−002
112.3053 ±0.0024 0409+0209
−006
004+008
−004
2015
Kepler-443b Quá cảnh 021±002 177.6693 ±0.0031 0495+0186
−0075
011+015
−011
2015
Kepler-444b Quá cảnh 0036±0001 3.6001053 ±0.0000083 004178±000079 016+021
−01
2015
Kepler-444c Quá cảnh 0044±0002 4.5458841 ±0.000007 004881±000093 031+012
−015
2015
Kepler-444d Quá cảnh 0047±0002 6.189392 ±0.000012 006±00011 018+016
−012
2015
Kepler-444e Quá cảnh 0049+0002
−0001
7.743493 ±0.000017 00696±00013 01+02
−007
2015
Kepler-444f Quá cảnh 0066±0004 9.740486 ±0.000013 00811±00015 029+02
−019
2015
Kepler-445b Quá cảnh 014±002 2.984151 ±0.000011 0 2015
Kepler-445c Quá cảnh 022±003 4.871229 ±0.000011 0 2015
Kepler-445d Quá cảnh 011±002 8.15275 ±0.0004 0 2015
Kepler-446b Quá cảnh 013±002 1.565409 ±0.0000033 0 2015
Kepler-446c Quá cảnh 01±002 3.036179 ±0.0000055 0 2015
Kepler-446d Quá cảnh 012±002 5.148921 ±0.000022 0 2015
Kepler-447b Quá cảnh 137+048
−046
165+059
−056
04+094
−032
7.79430132 ±0.00000182 00769+00062
−00079
0123+0037
−0036
2015
Kepler-449b Quá cảnh 0183±0006 12.58242 ±0.00027 003+028
−003
2015
Kepler-449c Quá cảnh 0247±0008 33.6727 ±0.001 005+024
−005
2015
Kepler-450b Quá cảnh 0548±0029 28.454851 ±0.000025 002+014
−002
2015
Kepler-450c Quá cảnh 0234±0012 15.413135 ±0.000085 002+017
−002
2015
Kepler-450d Quá cảnh 0075±0006 7.51464 ±0.00023 014+024
−014
2015
Kepler-452b Quá cảnh 0145+0021
−0018
384.843 ±0.007 1046+0019
−0015
2015
Kepler-453b Quá cảnh 000063±005034 0553±0003 240.503 ±0.053 07903±00028 00359±00088 2015 [121]
Kepler-454b Quá cảnh 002152±00044 0211±0012 276±073 10.57375339 ±0.00000777 00954±00012 0 2015 [122][123]
Kepler-454c Vận tốc xuyên tâm 446±012 523.9 ±0.7 00214±00077 2015
Kepler-455b Quá cảnh 0616 1322.3 2015
Kepler-456b Quá cảnh 0589 1320 2015
Kepler-457b Quá cảnh 0366 31.8099 2015
Kepler-457c Quá cảnh 0214 75.2 2015
Kepler-458b Quá cảnh 04 572.3847 13337 2015
Kepler-459b Quá cảnh 049 854.083 2015
Kepler-460b Quá cảnh 057 440.7813 11455 2015
Kepler-461b Quá cảnh 023+0006
−0005
8.31378306 ±0.00000766 2016
Kepler-462b Quá cảnh 0336+0055
−0046
84.6879808 ±0.0002068 2016
Kepler-463b Quá cảnh 0272+0038
−0027
8.98101683 ±0.00000316 2016
Kepler-464b Quá cảnh 0294+0014
−0012
7.25696522 ±0.00000577 2016
Kepler-465b Quá cảnh 0263+0022
−0014
9.94067247 ±0.00000655 2016
Kepler-466b Quá cảnh 0254+002
−0015
51.07926307 ±0.00006345 2016
Kepler-466c Quá cảnh 0112+0009
−0006
3.70921385 ±0.00000632 2016
Kepler-467b Quá cảnh 0201+0027
−0007
24.99324193 ±0.00006498 2016
Kepler-468b Quá cảnh 119+0029
−0026
38.47875707 ±0.00000485 2016
Kepler-470b Quá cảnh 1288+052
−0238
24.66919569 ±0.00000541 2016
Kepler-471b Quá cảnh 1335+0484
−0264
5.01423457 ±0.00000059 2016
Kepler-472b Quá cảnh 0287+0012
−0025
4.17625551 ±0.00000184 2016
Kepler-473b Quá cảnh 0364+007
−006
14.55731705 ±0.00001399 2016
Kepler-474b Quá cảnh 0273+0043
−0033
5.66067294 ±0.00000373 2016
Kepler-475b Quá cảnh 0222+0004
−0016
3.10550819 ±0.00000104 2016
Kepler-476b Quá cảnh 0275+0045
−0027
14.00640607 ±0.00001794 2016
Kepler-477b Quá cảnh 0185+0016
−0011
11.11990653 ±0.0000116 2016
Kepler-478b Quá cảnh 0242+0008
−0029
13.2217576 ±0.0000139 2016
Kepler-479b Quá cảnh 0189+0008
−0006
12.49341307 ±0.0000136 2016
Kepler-480b Quá cảnh 0248+0026
−0019
4.9195838 ±0.0000049 2016
Kepler-481b Quá cảnh 0223+0033
−0026
10.06082567 ±0.00001522 2016
Kepler-482b Quá cảnh 0211+0033
−0012
56.35418576 ±0.00009371 2016
Kepler-483b Quá cảnh 0286+0061
−0038
30.229104 ±0.00007851 2016
Kepler-484b Quá cảnh 0203+0006
−0004
10.04556931 ±0.0000072 2016
Kepler-485b Quá cảnh 1286+0302
−0145
3.2432598 ±0.00000018 2016
Kepler-486b Quá cảnh 0981+0036
−005
30.36044667 ±0.00000424 2016
Kepler-487b Quá cảnh 1019+0062
−0047
15.3587684 ±0.00000221 2016
Kepler-487c Quá cảnh 0239+0016
−0044
38.6519976 ±0.0002517 2016
Kepler-488b Quá cảnh 1409+0343
−0135
3.12082923 ±0.00000038 2016
Kepler-489b Quá cảnh 0689+0015
−0018
17.27629612 ±0.00000245 2016
Kepler-490b Quá cảnh 1039+0294
−0123
3.26869515 ±0.00000023 2016
Kepler-491b Quá cảnh 0796+0071
−0045
4.22538451 ±0.00000027 2016
Kepler-492b Quá cảnh 0856+0107
−0054
11.72012266 ±0.00000153 2016
Kepler-493b Quá cảnh 135+0446
−0227
3.00387658 ±0.00000099 2016
Kepler-494b Quá cảnh 0637+0118
−0089
8.02511821 ±0.00000227 2016
Kepler-495b Quá cảnh 0467+0037
−003
3.41303622 ±0.0000006 2016
Kepler-496b Quá cảnh 0207+0017
−0012
8.30864937 ±0.0000109 2016
Kepler-497b Quá cảnh 0539+0141
−0059
3.57320367 ±0.00000091 2016
Kepler-498b Quá cảnh 027+0045
−003
9.61375356 ±0.00001173 2016
Kepler-499b Quá cảnh 0194+0022
−0014
5.63252845 ±0.00000575 2016
Kepler-500b Quá cảnh 023+0022
−0015
8.5083244 ±0.00000911 2016
Kepler-501b Quá cảnh 0384+0062
−0041
5.64067757 ±0.00000378 2016
Kepler-502b Quá cảnh 0426+013
−0059
4.28686431 ±0.00000322 2016
Kepler-503b Quá cảnh 0559+0128
−0051
7.25844721 ±0.00000282 2016
Kepler-504b Quá cảnh 0142+0016
−002
9.54927542 ±0.00000499 2016
Kepler-505b Quá cảnh 0232+001
−0008
27.52197994 ±0.00003295 2016
Kepler-506b Quá cảnh 0244±0005 6.8834055 ±0.00000315 2016
Kepler-507b Quá cảnh 0116+0021
−0015
3.56809693 ±0.00000707 2016
Kepler-508b Quá cảnh 0146+0023
−0017
25.30889748 ±0.00005747 2016
Kepler-509b Quá cảnh 0222±0005 41.74600392 ±0.00004444 2016
Kepler-510b Quá cảnh 022+0021
−0011
19.55659418 ±0.00003606 2016
Kepler-511b Quá cảnh 0567+0125
−0091
296.637865 ±0.0004472 2016
Kepler-512b Quá cảnh 024+0044
−0028
34.43587975 ±0.00008258 2016
Kepler-513b Quá cảnh 0196+0028
−0018
28.86235584 ±0.00006735 2016
Kepler-514b Quá cảnh 0153+0025
−0017
5.65179605 ±0.00001087 2016
Kepler-515b Quá cảnh 013+0005
−0004
19.96371318 ±0.00005659 2016
Kepler-516b Quá cảnh 0512+0128
−0103
24.85462415 ±0.00002819 2016
Kepler-517b Quá cảnh 0238+0029
−002
60.92832271 ±0.00007053 2016
Kepler-518b Quá cảnh 0188±0004 8.51203588 ±0.0000045 2016
Kepler-519b Quá cảnh 0187+0005
−0004
24.3078946 ±0.00002446 2016
Kepler-520b Quá cảnh 0148+0025
−0009
19.67416124 ±0.00005245 2016
Kepler-520c Quá cảnh 0095+0006
−0004
5.21104261 ±0.00001231 2016
Kepler-521b Quá cảnh 0284+0028
−0021
22.20813214 ±0.00004013 2016
Kepler-522b Quá cảnh 0616+0134
−0108
38.58422849 ±0.00004568 2016
Kepler-523b Quá cảnh 0175+0007
−0005
5.83598311 ±0.00000466 2016
Kepler-524b Quá cảnh 017+0012
−0011
7.97419807 ±0.00002038 2016
Kepler-524c Quá cảnh 0086+0007
−0006
1.88897906 ±0.0000107 2016
Kepler-525b Quá cảnh 0235+0034
−0046
18.68404933 ±0.00005589 2016
Kepler-526b Quá cảnh 0178+0014
−0015
5.45849832 ±0.00000907 2016
Kepler-527b Quá cảnh 0253+012
−0041
13.28535633 ±0.00002409 2016
Kepler-528b Quá cảnh 0186+0026
−0017
19.78297415 ±0.00006532 2016
Kepler-529b Quá cảnh 0166+0022
−0015
1.98035766 ±0.00000231 2016
Kepler-529c Quá cảnh 0178+0037
−0019
12.8345022 ±0.00003659 2016
Kepler-530b Quá cảnh 0269+0015
−0009
39.30941904 ±0.00004834 2016
Kepler-531b Quá cảnh 0248+0007
−0017
29.88485741 ±0.00003246 2016
Kepler-532b Quá cảnh 0229+0019
−0012
12.92491623 ±0.0000123 2016
Kepler-533b Quá cảnh 0302+0007
−0029
28.51120525 ±0.00002321 2016
Kepler-534b Quá cảnh 02+0007
−0006
15.95994513 ±0.00002216 2016
Kepler-535b Quá cảnh 0211+0029
−0019
4.90332155 ±0.00000454 2016
Kepler-536b Quá cảnh 0277+0034
−002
1.8270823 ±0.00000044 2016
Kepler-537b Quá cảnh 0126+0005
−0004
3.24755522 ±0.00000526 2016
Kepler-538b Quá cảnh 0202+0009
−0008
81.73780699 ±0.00009326 2016
Kepler-539b Quá cảnh 097±029 0747±0017 29±088 125.63243 ±0.00071 04988±00067 039 2016
Kepler-539c Quá cảnh 24±12 1000 242+05
−051
05±01 2016
Kepler-540b Quá cảnh 0242+0034
−0023
172.7049784 ±0.0005356 2016
Kepler-541b Quá cảnh 03+0052
−005
5.08005848 ±0.00001338 2016
Kepler-542b Quá cảnh 014+0009
−001
13.14497566 ±0.00003491 2016
Kepler-543b Quá cảnh 0223+0011
−0023
13.89961966 ±0.00001102 2016
Kepler-544b Quá cảnh 0189+0017
−0012
21.41616926 ±0.00008095 2016
Kepler-545b Quá cảnh 024+0027
−0019
13.24934059 ±0.00002104 2016
Kepler-546b Quá cảnh 0624+0172
−0069
4.14702026 ±0.00000088 2016
Kepler-547b Quá cảnh 0357+0012
−0028
6.01038429 ±0.00000157 2016
Kepler-548b Quá cảnh 107+0195
−0098
4.45419434 ±0.00000038 2016
Kepler-549b Quá cảnh 0229+0021
−0015
42.9495649 ±0.0001543 2016
Kepler-549c Quá cảnh 0261+0022
−0053
117.040498 ±0.001777 2016
Kepler-550b Quá cảnh 0394+003
−0024
8.60010411 ±0.00000425 2016
Kepler-551b Quá cảnh 0244+0022
−0013
12.3764661 ±0.00001298 2016
Kepler-552b Quá cảnh 0352+0073
−0051
5.26341577 ±0.0000029 2016
Kepler-553b Quá cảnh 0413+0012
−0016
4.03046804 ±0.00000164 2016
Kepler-553c Quá cảnh 0999+0029
−0028
328.2399546 ±0.0003646 2016
Kepler-554b Quá cảnh 0383+0024
−0019
1.90220856 ±0.00000041 2016
Kepler-555b Quá cảnh 0252+005
−0026
16.21775407 ±0.0000289 2016
Kepler-556b Quá cảnh 02+0018
−0011
11.72292176 ±0.00002381 2016
Kepler-557b Quá cảnh 0238+0071
−0034
3.70598955 ±0.00000487 2016
Kepler-558b Quá cảnh 0211+0015
−0012
29.00790538 ±0.00008906 2016
Kepler-559b Quá cảnh 0322+0057
−0032
17.58752333 ±0.00002056 2016
Kepler-560b Quá cảnh 0153±0008 18.47764449 ±0.00001517 2016
Kepler-561b Quá cảnh 0621+0108
−0054
58.3620495 ±0.00003229 2016
Kepler-561c Quá cảnh 0239+0038
−0022
5.35016198 ±0.00000443 2016
Kepler-562b Quá cảnh 0465+0057
−0036
18.00931444 ±0.0000099 2016
Kepler-563b Quá cảnh 0276+0015
−0018
22.18432708 ±0.000025 2016
Kepler-564b Quá cảnh 0413+0059
−0032
3.75083228 ±0.00000122 2016
Kepler-565b Quá cảnh 0325+0045
−0024
4.24374723 ±0.00000293 2016
Kepler-566b Quá cảnh 0192±0012 18.42794624 ±0.0000423 2016
Kepler-567b Quá cảnh 0201+0013
−0011
16.54297375 ±0.00004149 2016
Kepler-568b Quá cảnh 0202±0007 11.02347475 ±0.00000766 2016
Kepler-569b Quá cảnh 0282+002
−0015
34.18890521 ±0.00006016 2016
Kepler-570b Quá cảnh 0219+003
−0013
4.301662 ±0.0000031 2016
Kepler-571b Quá cảnh 0236+0029
−0015
4.79859939 ±0.0000054 2016
Kepler-572b Quá cảnh 023+0016
−0015
17.20523483 ±0.00002222 2016
Kepler-573b Quá cảnh 0249+0032
−0021
22.18329658 ±0.00004593 2016
Kepler-574b Quá cảnh 0213+0029
−0014
7.65880414 ±0.00001346 2016
Kepler-575b Quá cảnh 0213+0046
−0019
9.37891944 ±0.00002371 2016
Kepler-576b Quá cảnh 0292+0075
−0035
29.91136794 ±0.00009909 2016
Kepler-577b Quá cảnh 0227+0034
−0013
25.69578251 ±0.0000632 2016
Kepler-578b Quá cảnh 0178+0016
−002
1.6168837 ±0.00000123 2016
Kepler-579b Quá cảnh 0178+0031
−0016
9.66857723 ±0.0000192 2016
Kepler-580b Quá cảnh 0229+0026
−0012
8.22241966 ±0.00000979 2016
Kepler-581b Quá cảnh 0235+005
−0026
40.6069821 ±0.0001744 2016
Kepler-582b Quá cảnh 0328+0049
−003
18.49235668 ±0.00002487 2016
Kepler-583b Quá cảnh 0203+0026
−0013
6.5100253 ±0.00001381 2016
Kepler-584b Quá cảnh 0376+0142
−005
35.1810304 ±0.00009392 2016
Kepler-585b Quá cảnh 0252+0049
−0024
2.75235975 ±0.00000142 2016
Kepler-586b Quá cảnh 0249+0032
−0018
2.10472218 ±0.00000092 2016
Kepler-587b Quá cảnh 0199+0057
−0015
10.94027841 ±0.00002949 2016
Kepler-588b Quá cảnh 0235+0045
−002
4.22162536 ±0.00000475 2016
Kepler-589b Quá cảnh 0203+0016
−0011
16.54964934 ±0.00004571 2016
Kepler-590b Quá cảnh 0359+0097
−0045
5.85296257 ±0.00000474 2016
Kepler-591b Quá cảnh 0302+0049
−0022
81.1694299 ±0.0003199 2016
Kepler-592b Quá cảnh 0213+0052
−0022
2.82019241 ±0.00000379 2016
Kepler-593b Quá cảnh 0256+0062
−0026
21.21708973 ±0.00005927 2016
Kepler-594b Quá cảnh 0194+002
−0013
13.64618192 ±0.00003489 2016
Kepler-595b Quá cảnh 034+0025
−0015
25.30292332 ±0.00003003 2016
Kepler-596b Quá cảnh 0309+0145
−0042
21.30022655 ±0.00004193 2016
Kepler-597b Quá cảnh 0211+0029
−0012
13.02365861 ±0.00002728 2016
Kepler-598b Quá cảnh 0134+0011
−0008
3.70175428 ±0.00000971 2016
Kepler-599b Quá cảnh 0253+0013
−0029
15.65562652 ±0.00003161 2016
Kepler-600b Quá cảnh 0259+0019
−0035
23.67517607 ±0.00005668 2016
Kepler-601b Quá cảnh 017+0024
−0016
5.37886844 ±0.00000727 2016
Kepler-602b Quá cảnh 0186+0058
−0029
15.28469497 ±0.00006919 2016
Kepler-603b Quá cảnh 0236+0053
−0023
21.05358596 ±0.00008943 2016
Kepler-603c Quá cảnh 058+0132
−0055
127.9075774 ±0.0004999 2016
Kepler-603d Quá cảnh 0118+0022
−0012
6.2171292 ±0.00004234 2016
Kepler-604b Quá cảnh 0231+0044
−0024
25.85501786 ±0.00009434 2016
Kepler-605b Quá cảnh 0128+0015
−0008
3.38353807 ±0.00000511 2016
Kepler-605c Quá cảnh 0077+001
−0005
2.35895152 ±0.00000837 2016
Kepler-606b Quá cảnh 0295+0113
−0045
24.31575992 ±0.00007998 2016
Kepler-607b Quá cảnh 0078+0005
−0006
0.6381632 ±0.00000168 2016
Kepler-608b Quá cảnh 0325+0064
−0039
6.41251504 ±0.00000542 2016
Kepler-609b Quá cảnh 0299+0095
−0039
6.52121067 ±0.00000864 2016
Kepler-610b Quá cảnh 0374+0103
−004
6.99692655 ±0.00000559 2016
Kepler-610c Quá cảnh 0294+0075
−0033
151.86392 ±0.001118 2016
Kepler-611b Quá cảnh 0147+0045
−0013
2.4370333 ±0.00000503 2016
Kepler-612b Quá cảnh 0253+0059
−0024
3.72215641 ±0.00000376 2016
Kepler-613b Quá cảnh 0204+0036
−0015
15.77979614 ±0.00004258 2016
Kepler-614b Quá cảnh 0213+0018
−0015
14.03491514 ±0.00002597 2016
Kepler-615b Quá cảnh 0155+0008
−0009
10.35584657 ±0.00001854 2016
Kepler-616b Quá cảnh 0217+0029
−0018
9.99761851 ±0.00002138 2016
Kepler-616c Quá cảnh 0304+0051
−0027
90.4113556 ±0.0004522 2016
Kepler-617b Quá cảnh 0118±0006 1.68269615 ±0.00000111 2016
Kepler-618b Quá cảnh 0232+007
−0037
3.59576964 ±0.00000882 2016
Kepler-619b Quá cảnh 0282+0058
−0028
5.4042722 ±0.00000555 2016
Kepler-619c Quá cảnh 0151+0035
−0015
1.20846503 ±0.00000167 2016
Kepler-620b Quá cảnh 0296+0109
−0062
12.91375431 ±0.00004951 2016
Kepler-621b Quá cảnh 0205+0006
−0017
2.62811375 ±0.00000177 2016
Kepler-622b Quá cảnh 019+0025
−0014
14.28226676 ±0.00002663 2016

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa
 1. ^ Clavin, Whitney; Chou, Felicia; Johnson, Michele (ngày 6 tháng 1 năm 2015). “NASA's Kepler Marks 1,000th Exoplanet Discovery, Uncovers More Small Worlds in Habitable Zones”. NASA. Truy cập ngày 6 tháng 1 năm 2015.
 2. ^ 'Alien Earth' is among eight new far-off planets”. BBC. ngày 7 tháng 1 năm 2015. Truy cập ngày 7 tháng 1 năm 2015.
 3. ^ Wall, Mike (ngày 5 tháng 9 năm 2013). “NASA Exoplanet archive”. TechMediaNetwork. Truy cập ngày 15 tháng 6 năm 2013.
 4. ^ a b “NASA - Kepler”. Bản gốc lưu trữ ngày 5 tháng 11 năm 2013. Truy cập ngày 26 tháng 2 năm 2014.
 5. ^ Schneider, Jean. “Kepler-41b”. Extrasolar Planets Encyclopaedia. Bản gốc lưu trữ ngày 9 tháng 10 năm 2020. Truy cập ngày 21 tháng 12 năm 2011.
 6. ^ “Kepler-43b”. Extrasolar Planets Encyclopaedia. Truy cập ngày 8 tháng 2 năm 2017.
 7. ^ “Kepler-44b”. Extrasolar Planets Encyclopaedia. Truy cập ngày 8 tháng 2 năm 2017.
 8. ^ “Kepler-46b”. Extrasolar Planets Encyclopaedia. Truy cập ngày 8 tháng 2 năm 2017.
 9. ^ NASA. “Jupiter Fact Sheet”. NASA. Bản gốc lưu trữ ngày 26 tháng 9 năm 2011. Truy cập ngày 31 tháng 3 năm 2013.
 10. ^ NASA (24 tháng 1 năm 2011). “Kepler 1b”. kepler.nasa.gov. Bản gốc lưu trữ ngày 31 tháng 3 năm 2017. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2012.
 11. ^ NASA (6 tháng 7 năm 2011). “Kepler 2b”. kepler.nasa.gov. Bản gốc lưu trữ ngày 27 tháng 5 năm 2010. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2012.
 12. ^ NASA (24 tháng 1 năm 2011). “Kepler 3b”. kepler.nasa.gov. Bản gốc lưu trữ ngày 31 tháng 3 năm 2017. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2012.
 13. ^ Schneider, Jean. “Notes for star Kepler-4”. Extrasolar Planets Encyclopaedia. Bản gốc lưu trữ ngày 20 tháng 1 năm 2012. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2012.
 14. ^ NASA. “Kepler-4b”. kepler.nasa.gov. Bản gốc lưu trữ ngày 27 tháng 5 năm 2010. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2012.
 15. ^ Schneider, Jean (23 tháng 4 năm 2010). “Notes for star Kepler-5”. Extrasolar Planets Encyclopaedia. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 1 năm 2011. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2012.
 16. ^ NASA. “Kepler-5b”. kepler.nasa.gov. Bản gốc lưu trữ ngày 27 tháng 5 năm 2010. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2012.
 17. ^ Schneider, Jean. “Notes for star Kepler-6”. Extrasolar Planets Encyclopaedia. Bản gốc lưu trữ ngày 20 tháng 1 năm 2012. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2012.
 18. ^ NASA (25 tháng 1 năm 2011). “Kepler-6b”. kepler.nasa.gov. Bản gốc lưu trữ ngày 31 tháng 3 năm 2017. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2012.
 19. ^ Schneider, Jean (23 tháng 4 năm 2010). “Notes for star Kepler-7”. Extrasolar Planets Encyclopaedia. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 1 năm 2011. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2012.
 20. ^ NASA (30 tháng 1 năm 2011). “Kepler-7b”. kepler.nasa.gov. Bản gốc lưu trữ ngày 31 tháng 3 năm 2017. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2012.
 21. ^ Schneider, Jean. “Notes for star Kepler-8”. Extrasolar Planets Encyclopaedia. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 1 năm 2011. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2012.
 22. ^ NASA (30 tháng 1 năm 2011). “Kepler-8b”. kepler.nasa.gov. Bản gốc lưu trữ ngày 31 tháng 3 năm 2017. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2012.
 23. ^ a b c Schneider, Jean. “Notes for star Kepler-9”. Extrasolar Planets Encyclopaedia. Bản gốc lưu trữ ngày 3 tháng 1 năm 2011. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2012.
 24. ^ NASA (30 tháng 1 năm 2011). “Kepler-9b”. kepler.nasa.gov. Bản gốc lưu trữ ngày 31 tháng 3 năm 2017. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2012.
 25. ^ a b c Schneider, Jean. “Star:Kepler-9”. Extrasolar Planets Encyclopaedia. Bản gốc lưu trữ ngày 3 tháng 1 năm 2011. Truy cập ngày 23 tháng 4 năm 2011.
 26. ^ NASA (30 tháng 1 năm 2011). “Kepler-9c”. kepler.nasa.gov. Bản gốc lưu trữ ngày 31 tháng 3 năm 2017. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2012.
 27. ^ NASA (30 tháng 1 năm 2011). “Kepler-9d”. kepler.nasa.gov. Bản gốc lưu trữ ngày 31 tháng 3 năm 2017. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2012.
 28. ^ a b Schneider, Jean. “Notes for star Kepler-10”. Extrasolar Planets Encyclopaedia. Bản gốc lưu trữ ngày 16 tháng 6 năm 2012. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2012.
 29. ^ NASA (20 tháng 6 năm 2011). “Kepler-10b”. kepler.nasa.gov. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 7 năm 2011. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2012.
 30. ^ NASA (20 tháng 6 năm 2011). “Kepler-10c”. kepler.nasa.gov. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 8 năm 2011. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2012.
 31. ^ a b c d e f Schneider, Jean. “Star:Kepler-11”. Extrasolar Planets Encyclopaedia. Bản gốc lưu trữ ngày 7 tháng 2 năm 2011. Truy cập ngày 23 tháng 4 năm 2011.
 32. ^ a b c d e f Schneider, Jean. “Notes for star Kepler-11”. Extrasolar Planets Encyclopaedia. Bản gốc lưu trữ ngày 7 tháng 2 năm 2011. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2012.
 33. ^ NASA (24 tháng 5 năm 2011). “Kepler-11b”. kepler.nasa.gov. Bản gốc lưu trữ ngày 31 tháng 3 năm 2017. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2012.
 34. ^ a b c d e NASA (24 tháng 5 năm 2011). “Kepler-11c”. kepler.nasa.gov. Bản gốc lưu trữ ngày 31 tháng 3 năm 2017. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2012.
 35. ^ Schneider, Jean. “Star:Kepler-12”. Extrasolar Planets Encyclopaedia. Bản gốc lưu trữ ngày 5 tháng 10 năm 2011. Truy cập ngày 19 tháng 9 năm 2011.
 36. ^ NASA (9 tháng 9 năm 2011). “Kepler-12b”. kepler.nasa.gov. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 5 năm 2013. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2012.
 37. ^ Buchhave, L.A.; và đồng nghiệp (2011). “Kepler-14b: A massive hot Jupiter transiting an F star in a close visual binary”. The Astrophysical Journal Supplement Series. 197 (1): 3. arXiv:1106.5510. Bibcode:2011ApJS..197....3B. doi:10.1088/0067-0049/197/1/3. S2CID 340985.
 38. ^ Schneider, Jean (29 tháng 6 năm 2011). “Notes for star Kepler-14”. Extrasolar Planets Encyclopaedia. Bản gốc lưu trữ ngày 20 tháng 1 năm 2012. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2012.
 39. ^ NASA (25 tháng 10 năm 2011). “Kepler-14b”. kepler.nasa.gov. Bản gốc lưu trữ ngày 31 tháng 3 năm 2017. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2012.
 40. ^ exoplanet.eu, accessed 15. Sep 2011
 41. ^ Schneider, Jean. “Notes for star Kepler-15”. Extrasolar Planets Encyclopaedia. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 1 năm 2012. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2012.
 42. ^ NASA (6 tháng 11 năm 2011). “Kepler-15b”. kepler.nasa.gov. Bản gốc lưu trữ ngày 31 tháng 3 năm 2017. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2012.
 43. ^ Jaggard, Victoria (9 tháng 1 năm 2012). "Tatooine" Planet With Two Suns Could Host Habitable Moon?”. National Geographic.
 44. ^ kepler.nasa.gov, accessed 15. Sep 2011
 45. ^ NASA. “Kepler-16b”. kepler.nasa.gov. Bản gốc lưu trữ ngày 5 tháng 10 năm 2011. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2012.
 46. ^ Schneider, Jean. “Notes for star Kepler-17”. Extrasolar Planets Encyclopaedia. Bản gốc lưu trữ ngày 20 tháng 1 năm 2012. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2012.
 47. ^ NASA (2 tháng 12 năm 2011). “Kepler-17b”. kepler.nasa.gov. Bản gốc lưu trữ ngày 31 tháng 3 năm 2017. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2012.
 48. ^ a b c Schneider, Jean. “Notes for star Kepler-18”. Extrasolar Planets Encyclopaedia. Bản gốc lưu trữ ngày 20 tháng 1 năm 2012. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2012.
 49. ^ NASA (5 tháng 10 năm 2011). “Kepler-18b”. kepler.nasa.gov. Bản gốc lưu trữ ngày 10 tháng 7 năm 2013. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2012.
 50. ^ a b NASA (5 tháng 10 năm 2011). “Kepler-18c”. kepler.nasa.gov. Bản gốc lưu trữ ngày 31 tháng 3 năm 2017. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2012.
 51. ^ Schneider, Jean (8 tháng 9 năm 2011). “Notes for star Kepler-19”. Extrasolar Planets Encyclopaedia. Bản gốc lưu trữ ngày 16 tháng 5 năm 2012. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2012.
 52. ^ NASA (8 tháng 9 năm 2011). “Kepler-19b”. kepler.nasa.gov. Bản gốc lưu trữ ngày 31 tháng 3 năm 2017. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2012.
 53. ^ NASA (8 tháng 9 năm 2011). “Kepler-19c”. kepler.nasa.gov. Bản gốc lưu trữ ngày 7 tháng 4 năm 2012. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2012.
 54. ^ a b c d e Schneider, Jean. “Notes for star Kepler-20”. Extrasolar Planets Encyclopaedia. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 1 năm 2012. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2012.
 55. ^ NASA (20 tháng 12 năm 2011). “Kepler-20b”. kepler.nasa.gov. Bản gốc lưu trữ ngày 10 tháng 7 năm 2013. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2012.
 56. ^ a b NASA (20 tháng 12 năm 2011). “Kepler-20c”. kepler.nasa.gov. Bản gốc lưu trữ ngày 3 tháng 5 năm 2012. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2012.
 57. ^ a b Mecham, Michael (4 tháng 1 năm 2012). “A Year Of Discoveries For Kepler”. Aviation Week. Bản gốc lưu trữ ngày 23 tháng 4 năm 2020. Truy cập ngày 29 tháng 11 năm 2021.
 58. ^ NASA (20 tháng 12 năm 2011). “Kepler-20e”. kepler.nasa.gov. Bản gốc lưu trữ ngày 10 tháng 3 năm 2012. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2012.
 59. ^ NASA (20 tháng 12 năm 2011). “Kepler-20f”. kepler.nasa.gov. Bản gốc lưu trữ ngày 10 tháng 3 năm 2012. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2012.
 60. ^ Schneider, Jean. “Notes for star Kepler-21”. Extrasolar Planets Encyclopaedia. Bản gốc lưu trữ ngày 20 tháng 1 năm 2012. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2012.
 61. ^ NASA (12 tháng 12 năm 2011). “Kepler-21b”. kepler.nasa.gov. Bản gốc lưu trữ ngày 31 tháng 3 năm 2017. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2012.
 62. ^ Schneider, Jean (7 tháng 12 năm 2011). “Notes for star Kepler-22”. Extrasolar Planets Encyclopaedia. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 1 năm 2012. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2012.
 63. ^ NASA (12 tháng 12 năm 2011). “Kepler-22b”. kepler.nasa.gov. Bản gốc lưu trữ ngày 8 tháng 12 năm 2011. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2012.
 64. ^ a b Schneider, Jean. “Notes for star Kepler-23”. Extrasolar Planets Encyclopaedia. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 4 năm 2012. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2012.
 65. ^ NASA. “Kepler-23b”. kepler.nasa.gov. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 7 năm 2013. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2012.
 66. ^ NASA. “Kepler-23c”. kepler.nasa.gov. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 7 năm 2013. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2012.
 67. ^ a b Schneider, Jean. “Notes for star Kepler-24”. Extrasolar Planets Encyclopaedia. Bản gốc lưu trữ ngày 5 tháng 5 năm 2012. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2012.
 68. ^ NASA. “Kepler-24b”. kepler.nasa.gov. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 7 năm 2013. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2012.
 69. ^ NASA. “Kepler-24c”. kepler.nasa.gov. Bản gốc lưu trữ ngày 2 tháng 9 năm 2013. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2012.
 70. ^ a b c Schneider, Jean. “Notes for star Kepler-25”. Extrasolar Planets Encyclopaedia. Bản gốc lưu trữ ngày 16 tháng 6 năm 2012. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2012.
 71. ^ NASA. “Kepler-25b”. kepler.nasa.gov. Bản gốc lưu trữ ngày 2 tháng 9 năm 2013. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2012.
 72. ^ NASA. “Kepler-25c”. kepler.nasa.gov. Bản gốc lưu trữ ngày 31 tháng 3 năm 2017. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2012.
 73. ^ NASA. “Kepler-25d”. kepler.nasa.gov. Bản gốc lưu trữ ngày 31 tháng 3 năm 2017. Truy cập ngày 8 tháng 1 năm 2014.
 74. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al Marcy, Geoffrey W.; Isaacson, Howard; Howard, Andrew W.; Rowe, Jason F.; Jenkins, Jon M.; Bryson, Stephen T.; Latham, David W.; Howell, Steve B.; Gautier, Thomas N.; Batalha, Natalie M.; Rogers, Leslie; Ciardi, David; Fischer, Debra A.; Gilliland, Ronald L.; Kjeldsen, Hans; Christensen-Dalsgaard, Jørgen; Huber, Daniel; Chaplin, William J.; Basu, Sarbani; Buchhave, Lars A.; Quinn, Samuel N.; Borucki, William J.; Koch, David G.; Hunter, Roger; Caldwell, Douglas A.; Van Cleve, Jeffrey; Kolbl, Rea; Weiss, Lauren M.; Petigura, Erik; và đồng nghiệp (2014). “Masses, Radii, and Orbits of Small Kepler Planets: The Transition from Gaseous to Rocky Planets”. The Astrophysical Journal Supplement Series. 210 (2): 20. arXiv:1401.4195. Bibcode:2014ApJS..210...20M. doi:10.1088/0067-0049/210/2/20. hdl:1721.1/92945. S2CID 10760418.
 75. ^ a b Schneider, Jean. “Notes for star Kepler-26”. Extrasolar Planets Encyclopaedia. Bản gốc lưu trữ ngày 5 tháng 5 năm 2012. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2012.
 76. ^ NASA. “Kepler-26b”. kepler.nasa.gov. Bản gốc lưu trữ ngày 2 tháng 9 năm 2013. Truy cập ngày 31 tháng 1 năm 2012.
 77. ^ NASA. “Kepler-26c”. kepler.nasa.gov. Bản gốc lưu trữ ngày 30 tháng 3 năm 2017. Truy cập ngày 1 tháng 2 năm 2012.
 78. ^ a b Schneider, Jean (28 tháng 1 năm 2012). “Notes for star Kepler-27”. Extrasolar Planets Encyclopaedia. Bản gốc lưu trữ ngày 26 tháng 4 năm 2012. Truy cập ngày 1 tháng 2 năm 2012.
 79. ^ NASA. “Kepler-27b”. kepler.nasa.gov. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 7 năm 2013. Truy cập ngày 1 tháng 2 năm 2012.
 80. ^ NASA. “Kepler-27c”. kepler.nasa.gov. Bản gốc lưu trữ ngày 31 tháng 3 năm 2017. Truy cập ngày 1 tháng 2 năm 2012.
 81. ^ a b Schneider, Jean (28 tháng 1 năm 2012). “Notes for star Kepler-28”. Extrasolar Planets Encyclopaedia. Bản gốc lưu trữ ngày 26 tháng 4 năm 2012. Truy cập ngày 1 tháng 2 năm 2012.
 82. ^ NASA. “Kepler-28b”. kepler.nasa.gov. Bản gốc lưu trữ ngày 31 tháng 3 năm 2017. Truy cập ngày 1 tháng 2 năm 2012.
 83. ^ NASA. “Kepler-28c”. kepler.nasa.gov. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 7 năm 2013. Truy cập ngày 1 tháng 2 năm 2012.
 84. ^ a b Schneider, Jean (28 tháng 1 năm 2012). “Notes for star Kepler-29”. Extrasolar Planets Encyclopaedia. Bản gốc lưu trữ ngày 26 tháng 4 năm 2012. Truy cập ngày 1 tháng 2 năm 2012.
 85. ^ NASA. “Kepler-29b”. kepler.nasa.gov. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 7 năm 2013. Truy cập ngày 1 tháng 2 năm 2012.
 86. ^ NASA. “Kepler-29c”. kepler.nasa.gov. Bản gốc lưu trữ ngày 31 tháng 3 năm 2017. Truy cập ngày 1 tháng 2 năm 2012.
 87. ^ a b c Schneider, Jean (28 tháng 1 năm 2012). “Notes for star Kepler-30”. Extrasolar Planets Encyclopaedia. Bản gốc lưu trữ ngày 5 tháng 5 năm 2012. Truy cập ngày 1 tháng 2 năm 2012.
 88. ^ NASA. “Kepler-30b”. kepler.nasa.gov. Bản gốc lưu trữ ngày 31 tháng 3 năm 2017. Truy cập ngày 1 tháng 2 năm 2012.
 89. ^ a b NASA. “Kepler-30c”. kepler.nasa.gov. Bản gốc lưu trữ ngày 31 tháng 3 năm 2017. Truy cập ngày 1 tháng 2 năm 2012.
 90. ^ a b Schneider, Jean (28 tháng 1 năm 2012). “Notes for star Kepler-31”. Extrasolar Planets Encyclopaedia. Bản gốc lưu trữ ngày 26 tháng 4 năm 2012. Truy cập ngày 1 tháng 2 năm 2012.
 91. ^ NASA. “Kepler-31b”. kepler.nasa.gov. Bản gốc lưu trữ ngày 31 tháng 3 năm 2017. Truy cập ngày 1 tháng 2 năm 2012.
 92. ^ NASA. “Kepler-31c”. kepler.nasa.gov. Bản gốc lưu trữ ngày 31 tháng 3 năm 2017. Truy cập ngày 1 tháng 2 năm 2012.
 93. ^ a b Schneider, Jean (28 tháng 1 năm 2012). “Notes for star Kepler-32”. Extrasolar Planets Encyclopaedia. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 4 năm 2012. Truy cập ngày 1 tháng 2 năm 2012.
 94. ^ NASA. “Kepler-32b”. kepler.nasa.gov. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 7 năm 2013. Truy cập ngày 1 tháng 2 năm 2012.
 95. ^ NASA. “Kepler-32c”. kepler.nasa.gov. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 7 năm 2013. Truy cập ngày 1 tháng 2 năm 2012.
 96. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z aa ab ac ad ae af ag ah ai aj ak al am an ao ap NASA (13 tháng 6 năm 2013). “Kepler Discoveries”. Kepler: A Search for Habitable Planets. NASA. Bản gốc lưu trữ ngày 27 tháng 5 năm 2010. Truy cập ngày 17 tháng 6 năm 2013.
 97. ^ a b c d e Schneider, Jean. “Notes for star Kepler-33”. Extrasolar Planets Encyclopaedia. Bản gốc lưu trữ ngày 26 tháng 4 năm 2012. Truy cập ngày 1 tháng 2 năm 2012.
 98. ^ NASA. “Kepler-33b”. kepler.nasa.gov. Bản gốc lưu trữ ngày 10 tháng 7 năm 2013. Truy cập ngày 1 tháng 2 năm 2012.
 99. ^ a b c d NASA. “Kepler-33c”. kepler.nasa.gov. Bản gốc lưu trữ ngày 31 tháng 3 năm 2017. Truy cập ngày 1 tháng 2 năm 2012.
 100. ^ Kepler 34(AB) Lưu trữ 2012-05-05 tại Wayback Machine. Exoplanet.eu. Retrieved 12 January 2012.
 101. ^ NASA (12 tháng 1 năm 2012). “Kepler-34b”. Nature. 481 (7382): 475–9. arXiv:1204.3955. Bibcode:2012Natur.481..475W. doi:10.1038/nature10768. PMID 22237021. S2CID 4426222. Bản gốc lưu trữ ngày 31 tháng 3 năm 2017. Truy cập ngày 1 tháng 2 năm 2012.
 102. ^ Kepler-35(AB) Lưu trữ 2012-02-24 tại Wayback Machine. Exoplanet.eu. Retrieved 12 January 2012.
 103. ^ NASA (12 tháng 1 năm 2012). “Kepler-35b”. Nature. 481 (7382): 475–9. arXiv:1204.3955. Bibcode:2012Natur.481..475W. doi:10.1038/nature10768. PMID 22237021. S2CID 4426222. Bản gốc lưu trữ ngày 31 tháng 3 năm 2017. Truy cập ngày 1 tháng 2 năm 2012.
 104. ^ a b Kepler-35(AB) Lưu trữ 2012-02-24 tại Wayback Machine. Exoplanet.eu. Retrieved 21 June 2012.
 105. ^ NASA (21 tháng 6 năm 2012). “Kepler-36b”. Nature. 481 (7382): 475–9. arXiv:1204.3955. Bibcode:2012Natur.481..475W. doi:10.1038/nature10768. PMID 22237021. S2CID 4426222. Bản gốc lưu trữ ngày 1 tháng 4 năm 2017. Truy cập ngày 21 tháng 6 năm 2012.
 106. ^ NASA (21 tháng 6 năm 2012). “Kepler-36c”. Nature. 481 (7382): 475–9. arXiv:1204.3955. Bibcode:2012Natur.481..475W. doi:10.1038/nature10768. PMID 22237021. S2CID 4426222. Bản gốc lưu trữ ngày 23 tháng 4 năm 2020. Truy cập ngày 21 tháng 6 năm 2012.
 107. ^ a b c NASA (20 tháng 2 năm 2013). “Kepler-37 System”. kepler.nasa.gov. Bản gốc lưu trữ ngày 16 tháng 5 năm 2013. Truy cập ngày 22 tháng 2 năm 2013.
 108. ^ Bouchy, F.; Bonomo, A. S.; Santerne, A.; Moutou, C.; Deleuil, M.; Diaz, R. F.; Eggenberger, A.; Ehrenreich, D.; Gry, C.; Guillot, T.; Havel, M.; Hebrard, G.; Udry, S. (2011). “SOPHIE velocimetry of Kepler transit candidates III. KOI-423b: An 18 Mjup transiting companion around an F7IV star”. Astronomy & Astrophysics. 533: A83. arXiv:1106.3225. Bibcode:2011A&A...533A..83B. doi:10.1051/0004-6361/201117095. S2CID 62836749.
 109. ^ Santerne, A.; Diaz, R. F.; Bouchy, F.; Deleuil, M.; Moutou, C.; Hebrard, G.; Eggenberger, A.; Ehrenreich, D.; và đồng nghiệp (2011). “SOPHIE velocimetry of Kepler transit candidates II. KOI-428b: A hot Jupiter transiting a subgiant F-star”. Astronomy & Astrophysics. 528 (63): A63. arXiv:1101.0196. Bibcode:2011A&A...528A..63S. doi:10.1051/0004-6361/201015764. S2CID 119275985.
 110. ^ Exoplanet.eu, "Kepler-41" Lưu trữ 2020-02-22 tại Wayback Machine
 111. ^ a b c Masuda, Kento (2014). “Very Low Density Planets Around Kepler-51 Revealed with Transit Timing Variations and an Anomaly Similar to a Planet-Planet Eclipse Event”. The Astrophysical Journal. 783 (1): 53. arXiv:1401.2885. Bibcode:2014ApJ...783...53M. doi:10.1088/0004-637X/783/1/53. S2CID 119106865.
 112. ^ NASA; Charbonneau, David; Fressin, Francois; Torres, Guillermo; Irwin, Jonathan; Desert, Jean-Michel; Newton, Elisabeth; Mann, Andrew W.; Ciardi, David R.; Crepp, Justin R.; Henze, Christopher E.; Bryson, Stephen T.; Howell, Steven B.; Horch, Elliott P.; Everett, Mark E.; Shporer, Avi (25 tháng 4 năm 2013). “Exoplanet Characterization by Proxy: a Transiting 2.15 R_Earth Planet Near the Habitable Zone of the Late K dwarf Kepler-61”. The Astrophysical Journal. 773 (2): 98. arXiv:1304.6726v1. Bibcode:2013ApJ...773...98B. doi:10.1088/0004-637X/773/2/98. S2CID 34112029.
 113. ^ Lillo-Box, J.; Barrado, D.; Moya, A.; Montesinos, B.; Montalbán, J.; Bayo, A.; Barbieri, M.; Régulo, C.; Mancini, L.; Bouy, H.; Henning, T. (2014). “Kepler-91b: A planet at the end of its life”. Astronomy & Astrophysics. 562: A109. arXiv:1312.3943. doi:10.1051/0004-6361/201322001. S2CID 118486056.
 114. ^ a b “K00285.01”. exoplanetarchive.ipac.caltech.edu.
 115. ^ Van Eylen, V.; Lund, M. N.; Aguirre, V. Silva; Arentoft, T.; Kjeldsen, H.; Albrecht, S.; Chaplin, W. J.; Isaacson, H.; Pedersen, M. G.; Jessen-Hansen, J.; Tingley, B.; Christensen-Dalsgaard, J.; Aerts, C.; Campante, T. L.; Bryson, S. T. (2014). “What Asteroseismology can do for Exoplanets: Kepler-410A b is a Small Neptune around a Bright Star, in an Eccentric Orbit Consistent with Low Obliquity”. The Astrophysical Journal. 782 (1): 14. arXiv:1312.4938. Bibcode:2014ApJ...782...14V. doi:10.1088/0004-637X/782/1/14. hdl:1721.1/93250. S2CID 15893540.
 116. ^ Wang, Ji; Xie, Ji-Wei; Barclay, Thomas; Fischer, Debra A. (2014). “Influence of Stellar Multiplicity on Planet Formation. I. Evidence of Suppressed Planet Formation Due to Stellar Companions within 20 Au and Validation of Four Planets from Thekeplermultiple Planet Candidates”. The Astrophysical Journal. 783 (1): 4. arXiv:1309.7097v2. Bibcode:2014ApJ...783....4W. doi:10.1088/0004-637X/783/1/4. S2CID 119214390.
 117. ^ Deleuil, M.; Almenara, J.-M.; Santerne, A.; Barros, S. C. C.; Havel, M.; Hébrard, G.; Bonomo, A. S.; Bouchy, F.; Bruno, G.; Damiani, C.; Díaz, R. F.; Montagnier, G.; Moutou, C. (2014). “SOPHIE velocimetry of Keplertransit candidates XI. Kepler-412 system: Probing the properties of a new inflated hot Jupiter”. Astronomy & Astrophysics. 564: A56. arXiv:1401.6811. Bibcode:2014A&A...564A..56D. doi:10.1051/0004-6361/201323017. S2CID 118493444.
 118. ^ Kostov, V. B.; McCullough, P. R.; Carter, J. A.; Deleuil, M.; Díaz, R. F.; Fabrycky, D. C.; Hébrard, G.; Hinse, T. C.; Mazeh, T.; Orosz, J. A.; Tsvetanov, Z. I.; Welsh, W. F. (2014). “Kepler-413B: A Slightly Misaligned, Neptune-Size Transiting Circumbinary Planet”. The Astrophysical Journal. 784 (1): 14. arXiv:1401.7275. Bibcode:2014ApJ...784...14K. doi:10.1088/0004-637X/784/1/14. S2CID 118418065.
 119. ^ “2MASS J19383260 4603591 b”. exoplanetarchive.ipac.caltech.edu.
 120. ^ “2MASS J19383260 4603591”. exoplanetarchive.ipac.caltech.edu.
 121. ^ a b “Kepler-453 b”. exoplanetarchive.ipac.caltech.edu.
 122. ^ a b “Kepler-454 b”. exoplanetarchive.ipac.caltech.edu.
 123. ^ a b “The Extrasolar Planet Encyclopaedia — Kepler-454 b”. Extrasolar Planets Encyclopaedia.

Liên kết ngoài

sửa