Khương Tương

tướng lĩnh thời Minh, Thanh

Khương Tương (Hán tự: 姜瓖; ? – 1649) là vị tướng thời Minh mạt Thanh sơ, quê quán Du Lâm tỉnh Thiểm Tây.

Khương Tương
Thông tin cá nhân
Sinhkhông rõ
Mất1649
Giới tínhnam
Nghề nghiệpsĩ quan quân đội
Quốc tịchnhà Thanh, nhà Minh

Tiểu sử sửa

Theo Sóc Châu chí, nhà họ Khương đã trải qua nhiều đời làm quan quân nhà Minh, anh cả Khương NhượngTổng binh Du Lâm, Thiểm Tây, em trai Khương TuyênPhó Tổng binh Dương Hòa, Sơn Tây. Khương Tương được triều đình bổ nhiệm làm Tổng binh Đại Đồng và ban cho "Trấn Sóc Tướng quân ấn". Tháng 3 năm Sùng Trinh thứ 17 (1644), Lý Tự Thành đánh chiếm Thái Nguyên, Khương Tương ra hàng chính quyền Đại Thuận. Tháng 4 cùng năm (tháng 5 năm 1644), tướng nhà Thanh là Cung Thuận hầu Ngô Thuận Hoa dẫn quân tấn công Đại Đồng, đến ngày 6 tháng 6, Khương Tương giết chết tướng trấn thủ Đại Đồng là Trương Thiên Lâm và quy thuận Anh Thân vương A Tế Cách của nhà Thanh. Sau này xuất phát từ vùng Tam Tấn, ông tháp tùng A Tế Cách tiến binh chinh phạt Tam Tần lập nhiều chiến công, được phong làm tướng quân thống lĩnh binh mã của trấn Tuyên Hóa, Đại Đồng.

Mùa đông năm Thuận Trị thứ năm (1648), Khương Tương hay tin Đa Đạc ngã bệnh chết, Đa Nhĩ Cổn bị nhiễm bệnh, ngày 3 tháng 12 (tháng 1 năm 1649), ông phát động binh mã nổi dậy ở Đại Đồng và theo về Nam Minh. Tổng đốc Tuyên Đại Cảnh Đôn không kịp ứng phó bèn chạy trốn đến Dương Hà, cả gia quyến đều bị Khương Tương xử tử. Ông còn đem quân vây hãm các phủ huyện xung quanh, Phú Khách Thiền bèn phái hai tướng Căn ĐặcĐỗ Mẫn tới cứu viện,[1] mười một tòa thành lân cận dấy loạn, cắt bím tóc làm dấu hiệu,[2] áp dụng lịch chính sóc năm Vĩnh Lịch.[3] Đa Nhĩ Cổn biết tin liền phái A Tế Cách mang hồng di pháo đến Đại Đồng. Ngày 4 tháng 4 âm lịch , A Tế Cách mang quân đến dưới chân thành Đại Đồng và tiến hành chiến dịch bao vây,[4] một mặt thuyết phục Khương Tương quy hàng, tuyên bố nếu có thể hối lỗi cải tà quy chánh thì vẫn "ân dưỡng như xưa".[4] Đa Nhĩ Cổn thấy việc khuyên hàng vô hiệu bèn phái Đoan Trùng Thân vương Bác Lạc, Thừa Trạch Thân vương Thạc Tắc, Đa La Thân vương Mãn Đạt Hải, hợp sức cùng A Tế Cách tiếp tục chiến đấu.

Tháng 6 năm Thuận Trị thứ sáu (1649), quân Thanh chinh phục một số châu quận ở Sơn Tây, A Tế Cách bao vây Đại Đồng trong vài tháng, trong thành Đại Đồng đã hoàn toàn cạn kiệt lương thực, "quân dân chết đói vô số, binh lính còn lại không nhiều". Tướng trấn thủ Dương Chấn Uy và những người khác nhận thấy tình thế vô vọng bèn chặt đầu Khương Tương cùng anh em ông này vào tháng 10, sau đó dâng thành đầu hàng. Khi A Tế Cách vào được thành, do căm thù binh lính và người dân trong thành kháng cự nên ra lệnh tàn sát toàn thành, ngoại trừ Dương Chấn Uy và những người khác cùng gia đình của họ, còn lại "tất cả các quan chức, binh lính và dân chúng hưởng ứng cuộc nổi dậy này đều bị trừng trị",[5] khiến nhiều người liên lụy phải chịu tội chung, rồi mới cho phá bỏ năm phần trên của bức tường thành này. Chiến sự ở Sơn Tây dần dần lắng xuống.

Tham khảo sửa

  1. ^ Thanh sử cảo, quyển 227, liệt truyện 14 – Phú Khách Thiền truyện.
  2. ^ Xem thêm yết thiếp của Tuần án Sơn Tây Sái Ưng Quế đề tháng 4 năm Thuận Trị thứ sáu, xem tập 10 bộ Minh Thanh đương án, số A10-71; yết thiếp của Tuần phủ Sơn Tây Chúc Thế Xương trong cùng tháng, thư dâng số A10-74.
  3. ^ Thanh Thế Tổ thực lục, quyển 42 – Tháng 8 năm Thuận Trị thứ sáu, Tổng đốc Thiểm Tây Mạnh Kiều Phương tấu báo: "Giặc cướp Sơn Tây là bọn Ngu Doãn đều xưng niên hiệu ngụy Vĩnh Lịch, vây hãm Bồ Châu và các huyện Lâm Tấn, Hà Tân".
  4. ^ a b Thanh Thế Tổ thực lục, quyển 41.
  5. ^ Đại Thanh Thế Tổ Chương Hoàng đế thực lục, quyển 46, kỉ xú cửu nguyệt mậu ngọ.