Mở trình đơn chính

Khoa học chăm sóc sức khỏe (tiếng Anh: Healthcare Science), hay còn được gọi là Khoa học Y sinh học (biomedical science), là một tập hợp các ngành khoa học ứng dụng áp dụng một hay nhiều phần của khoa học tự nhiên hay khoa học hình thức (formal science) để xây dựng và phát triển kiến thức, phương pháp can thiệp hay công nghệ có ích trong việc chăm sóc sức khỏe lâm sàng và sức khỏe cộng đồng.[1] Các ngành như vi sinh y học, virus học lâm sàng, dịch tễ học, dịch tễ học di truyền và ngành kỹ thuật y sinh là các ngành khoa học y học. Tuy nhiên, mặc dù giải thích các cơ chế sinh lý học hoạt động trong các quá trình bệnh lý, sinh lý bệnh học lại có thể được coi là một ngành khoa học cơ bản.

Mục lục

Vai trò của các ngành trong Khoa học chăm sóc sức khỏeSửa đổi

Hiện nay đã có ít nhất là 45 chuyên môn thuộc khoa học chăm sóc sức khỏe, thường được chia thành 3 nhóm:[2]

Nhóm chuyên môn liên ngành khoa học sự sốngSửa đổi

Nhóm chuyên môn khoa học sinh lýSửa đổi

Nhóm chuyên môn vật lý và ngành kỹ thuật sinh họcSửa đổi

Khoa học chăm sóc sức khỏe tại AnhSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ “The Future of the Healthcare Science Workforce. Modernising Scientific Careers: The Next Steps.”. 26 tháng 11 năm 2008. tr. 2. Truy cập ngày 1 tháng 6 năm 2011. 
  2. ^ “Extraordinary You” (PDF). Department of Health. Ngày 16 tháng 7 năm 2010. tr. 116. Truy cập ngày 1 tháng 6 năm 2011. 

Liên kết ngoàiSửa đổi