Lâm Sơn, Ninh Sơn

xã thuộc Ninh Sơn

Lâm Sơn là một thuộc huyện Ninh Sơn

Địa lýSửa đổi

Vị trí địa lýSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi

  Phước Hòa  
Đơn Dương B Lương Sơn
T    Lâm Sơn    Đ
N
Quảng Sơn