trang định hướng Wikimedia

là từ có nhiều nghĩa:

Họ tên người sửa

Thực vật sửa

  • Pyrus: chi lê, là một chi thực vật các loài cây ăn trái cho thịt trái màu trắng, nhiều nước và vị ngọt.
  • Malus: chi Táo tây/bình quả
  • Syzygium jambos: loài thực vật không nằm trong chi Pyrus nhưng vẫn thường được gọi là .

Vũ khí sửa