Lê Văn Trung

trang định hướng Wikimedia

Lê Văn Trung là một cái tên Việt rất phổ biến. Một số nhân vật nổi bật người Việt cùng tên này như:

  • Lê Văn Trung (?-?), tướng lĩnh thời Hậu Lê, trấn trị huyện Lệ Giang (Lễ Dương), người có khai tạo làng Bình Trung (Thăng Bình) cuối thế kỷ 15.
  • Lê Văn Trung, hay Lê Trung (?-1798), một tướng lĩnh Tây Sơn, dưới quyền Trần Quang Diệu, từng làm đến chức Đại tư lệ.