Thành ủy Đà Nẵng

cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ Thành phố Đà Nẵng giữa hai kì Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố.

Thành ủy Đà Nẵng, hay còn được gọi là Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Đà Nẵng, hay Đảng ủy Thành phố Đà Nẵng, là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ Thành phố Đà Nẵng giữa hai kì đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố.

Thành ủy Đà NẵngĐảng kì Đảng Cộng sản Việt NamThành ủy Đà Nẵng

Khóa thứ XXII
(2020 - 2025)
Cơ cấu Thành ủy
Bí thư Nguyễn Văn Quảng
Phó Bí thư (2) Nguyễn Đình Vĩnh (Th.trực)
Lê Trung Chinh
Ủy viên Thường vụ Thành ủy (14) Ban Thường vụ Thành ủy khóa XXII
Thành ủy viên (51) Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XXII
Cơ cấu tổ chức
Cơ quan chủ quản Ban Chấp hành Trung ương Đảng
Bộ Chính trị
Ban Bí thư
Chức năng Cơ quan lãnh đạo Đảng giữa 2 kỳ Đại hội tại thành phố Đà Nẵng
Cấp hành chính Thành phố trực thuộc Trung ương
Văn bản Ủy quyền Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam
Bầu bởi Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng
Phương thức liên hệ
Trụ sở
Địa chỉ 72 Bạch Đằng, phường Hải Châu I, quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng.
Lịch sử
Thành lập 1997

Đứng đầu Thành ủy là Bí thư Thành ủy và thường là Ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Đà Nẵng còn bầu ra Ban Thường vụ gồm các Ủy viên Ban Thường vụ, trong đó có một số Ủy viên giữ nhiệm vụ Thường trực.

Ủy viên ban chấp hành Đảng bộ thành phố được gọi là Thành ủy viên. Thành ủy viên thường là các Giám đốc Sở và Bí thư Quận/Huyện.

Lịch sử

sửa

Thành ủy Đà Nẵng trước đó là Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng.

Tháng 2/1976 hai tỉnh Quảng NamQuảng Đà sáp nhập thành tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng với tỉnh lị là Thành phố Đà Nẵng. Trong giai đoạn 1976-1996 Thành ủy Đà Nẵng là đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy Quảng Nam- Đà Nẵng.

Ngày 6/11/1996 tại kì họp thứ 10 Quốc hội khóa IX đã chính thức tách tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng thành tỉnh Quảng Nam và thành phố Đà Nẵng trực thuộc Trung ương từ ngày 1/1/1997. Ngày 12/12/1996 Ban Chấp hành Trung ương Đảng ra nghị quyết 122-QĐNS/TW về việc thành lập Ban Chấp hành Đảng bộ lâm thời thành phố Đà Nẵng do Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng Trương Quang Được làm Bí thư lâm thời Thành ủy Đà Nẵng.

Đại hội lần thứ XVII tổ chức lần đầu tiên sau khi tái lập thành phố diễn ra ngày 23-25/10/1997 đã bầu Bí thư lâm thời Trương Quang Được làm Bí thư Thành ủy, trở thành bí thư thành ủy đầu tiên sau khi tách tỉnh.

Chức năng và nhiệm vụ

sửa

Thành ủy Đà Nẵng là cơ quan cấp Đảng cao nhất của Thành phố có chức năng và nhiệm vụ:

 • Thi hành Điều lệ Đảng, nghị quyết của Đại hội Đảng bộ thành phố.
 • Bầu Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư và Phó Bí thư Thành ủy.
 • Giám sát các Đảng bộ trực thuộc Thành ủy.
 • Giới thiệu nhân sự cho Ủy ban Nhân dânHội đồng Nhân dân thành phố.
 • Xây dựng khối đoàn kết thống nhất trong Đảng bộ thành phố
 • Tập trung nguồn lực phát triển kinh tế, đẩy mạnh sản xuất công, nông, ngư nghiệp.
 • Chuẩn bị nội dung, nhân sự và quyết định thời gian triệu tập Đại hội Đảng bộ Thành phố khóa mới.

Tổ chức

sửa

Thành ủy Đà Nẵng gồm các cơ quan trực thuộc sau:

 • Văn phòng Thành ủy
 • Ban Tổ chức Thành ủy
 • Ủy ban Kiểm tra Thành ủy
 • Ban Dân vận Thành ủy
 • Ban Tuyên giáo Thành ủy
 • Ban Nội chính Thành ủy

Bí thư Thành ủy

sửa

Bí thư Thành ủy là người đứng đầu Đảng bộ Thành phố. Đà Nẵng là thành phố trực thuộc Trung ương vì vậy Bí thư Thành ủy thường là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam.

STT Đại hội Đảng bộ Nhiệm kì Bí thư Chức vụ Phó Bí thư Chức vụ Ghi chú
1 - 12/1996-11/1997 Trương Quang Được Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Thành ủy lâm thời
Nguyễn Bá Thanh Chủ tịch UBND Thành phố lâm thời
Phan Như Lâm Phó Bí thư thường trực Thành ủy lâm thời
XVII 11/1997-12/2000 Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Thành ủy
(đến 2/2000)
Nguyễn Bá Thanh Chủ tịch UBND Thành phố
2 Phan Diễn Ủy viên Bộ Chính trị
Bí thư Thành ủy

(từ 2/2000)

Phan Như Lâm Phó Bí thư thường trực Thành ủy
XVIII 12/2000-12/2005 Ủy viên Bộ Chính trị
Bí thư Thành ủy
(đến 1/2002)
Phan Như Lâm Phó Bí thư thường trực Thành ủy Từ 2002Bí thư Trung ương Đảng
3 Nguyễn Đức Hạt Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Thành ủy
(1/2002-6/2003)
Từ 2003 là Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương
4 Nguyễn Bá Thanh Phó Bí thư Thành ủy
(đến 6/2003)
Bí thư Thành ủy
(từ 6/2003)
Chủ tịch UBND Thành phố
(đến 7/2003)
Chủ tịch HĐND Thành phố
(từ 7/2003)
Hoàng Tuấn Anh Phó Bí thư Thành ủy
(từ 7/2004)
Chủ tịch UBND Thành phố
(từ 7/2004)
XIX 12/2005-9/2010 Ủy viên Trung ương Đảng
(từ 4/2006)
Bí thư Thành ủy
Chủ tịch HĐND Thành phố
Phan Như Lâm Phó Bí thư thường trực Thành ủy
Hoàng Tuấn Anh Phó Bí thư Thành ủy
(7/2004-4/2006)
Chủ tịch UBND Thành phố
(7/2004-4/2006)
Trần Văn Minh Phó Bí thư Thành ủy
(từ 8/2006)
Chủ tịch UBND Thành phố
(4/2006)
Trương Quang Nghĩa[1] Phó Bí thư thường trực Thành ủy
(từ 5/2008)
Trần Thọ[2] Phó Bí thư Thành ủy
(từ 12/2008)
XX 9/2010-10/2015 Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Thành ủy
(đến 8/2013)
Chủ tịch HĐND Thành phố
(đến 4/2013)
Trần Văn Minh Ủy viên Trung ương Đảng
Chủ tịch UBND Thành phố
(đến 10/8/2011)
Từ 10/8/2011, Trần Văn Minh là Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương
Từ 12/2012, Nguyễn Bá Thanh giữ chức Trưởng ban Nội chính Trung ương và miễn nhiệm Bí thư Thành ủy tháng 2/2013
5 Trần Thọ Bí thư Thành ủy
(từ 8/2013)
Chủ tịch HĐND Thành phố
(từ 4/2013)
Phó Bí thư thường trực Thành ủy
(đến 8/2013)
Võ Công Trí Phó Bí thư thường trực Thành ủy
(từ 12/2013)
Bổ sung tháng 12/2013
Nguyễn Xuân Anh Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng Bổ sung 4/2014
Văn Hữu Chiến Chủ tịch UBND Thành phố
(10/2011-1/2015)
Bổ sung 30/9/2011 và từ 1/2015 nghỉ chế độ
Huỳnh Đức Thơ Chủ tịch UBND Thành phố
(từ 1/2015)
Bổ sung làm Phó Bí thư từ 1/2015
6 XXI 10/2015-10/2020 Nguyễn Xuân Anh Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Thành ủy

(từ 10/2015 đến 10/2017)
Chủ tịch HĐND Thành phố

(từ 6/2016 đến 11/2017)

Võ Công Trí

(đến 12/2019)

Phó Bí thư thường trực Thành ủy Từ 6/10/2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỷ luật ông Nguyễn Xuân Anh bằng hình thức cách chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng và cho thôi giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII.
Nguyễn Văn Quảng (từ 12/2019) Phó Bí thư thường trực Thành ủy
Huỳnh Đức Thơ Chủ tịch UBND Thành phố
Trương Quang Nghĩa Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Thành ủy

(từ 7/2017 đến 10/2020)

7 XXII Từ 10/2020 Nguyễn Văn Quảng [3] Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Thành ủy
Lương Nguyễn Minh Triết Phó Bí thư thường trực Thành ủy kiêm Chủ tịch HĐND Thành phố đến 01/2024
Lê Trung Chinh Phó Bí thư Thành ủy kiêm Chủ tịch UBND Thành phố
Nguyễn Đình Vĩnh Phó Bí thư thường trực Thành ủy từ 06/2024

Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng khóa XXII (2020 - 2025)

sửa

Danh sách Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy Thành phố Đà Nẵng khóa XXII, nhiệm kì 2020 - 2025

 1. Nguyễn Văn Quảng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội khóa XV
 2. Nguyễn Đình Vĩnh - Phó Bí thư thường trực Thành ủy [4]
 3. Lê Trung Chinh - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân TP
 4. Ngô Xuân Thắng - Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố [5]
 5. Hồ Kỳ Minh - Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban nhân dân TP
 6. Vũ Quang Hùng - Trưởng ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng [6]
 7. Lê Thị Mỹ Hạnh - Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Thành ủy
 8. Đoàn Ngọc Hùng Anh - Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy
 9. Võ Công Chánh - Trưởng ban Nội chính Thành ủy
 10. Đại tá Nguyễn Văn Hòa - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự TP
 11. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên - Giám đốc Công an TP
 12. Lê Văn Trung - Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP
 13. Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố [7]
 14. Trần Thắng Lợi, Trưởng ban Dân vận Thành ủy.[8]

Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố Đà Nẵng khóa XXII (2020 - 2025)

sửa

Danh sách ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ được bầu ngày 22/10/2020 tại Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXII, xếp theo thứ tự ABC:[9]

 1. Đoàn Ngọc Hùng Anh, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy.
 2. Nguyễn Hà Bắc, Bí thư Quận ủy Liên Chiểu.
 3. Nguyễn Thị Cảnh, Chánh án TAND thành phố
 4. Võ Công Chánh, Trưởng ban Nội chính Thành ủy.
 5. Lê Trung Chinh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố
 6. Trần Chí Cường, Phó Chủ tịch UBND thành phố [10]
 7. Nguyễn Mạnh Dũng, Bí thư Thành đoàn
 8. Võ Ngọc Đồng, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND huyện đảo Hoàng Sa
 9. Trương Thị Hồng Hạnh, Giám đốc Sở Du lịch.
 10. Lê Thị Mỹ Hạnh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.
 11. Đoàn Xuân Hiếu, Giám đốc Đài Phát thanh - Truyền hình Đà Nẵng.
 12. Mai Thị Ánh Hồng, Bí thư Quận ủy Ngũ Hành Sơn.
 13. Vũ Quang Hùng, Trưởng ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng
 14. Nguyễn Văn Hùng, Bí thư Quận ủy Cẩm Lệ.
 15. Tô Văn Hùng, Bí thư Huyện ủy Hòa Vang
 16. Đại tá Nguyễn Văn Hòa, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự thành phố.
 17. Hoàng Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố.
 18. Lê Tùng Lâm, Bí thư Quận ủy Thanh Khê.
 19. Phan Thị Thúy Linh, Chủ tịch Liên đoàn Lao động thành phố
 20. Nguyễn Hữu Lợi, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan thành phố.
 21. Trần Thắng Lợi, Trưởng ban Dân vận Thành ủy.
 22. Nguyễn Duy Minh, Phó Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố
 23. Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố
 24. Lê Quang Nam, Phó Chủ tịch UBND thành phố
 25. Nguyễn Văn Phụng, Giám đốc Sở Tài chính.
 26. Nguyễn Văn Quảng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy.
 27. Phạm Nam Sơn, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.
 28. Trần Phước Sơn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố.[11]
 29. Phạm Trường Sơn, Bí thư Quận ủy Sơn Trà
 30. Trần Thị Thanh Tâm, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư.
 31. Đoàn Duy Tân, Phó Trưởng ban thường trực Ban Tổ chức Thành ủy.[12]
 32. Nguyễn Quang Thanh, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông.
 33. Trần Công Thành, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng.
 34. Ngô Xuân Thắng, Chủ tịch Hội đồng nhân dân Thành phố.
 35. Nguyễn Thị Anh Thi, Phó Chủ tịch UBND thành phố.
 36. Lê Thị Bích Thuận, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.
 37. Nguyễn Thành Tiến, Trưởng ban Đô thị HĐND.
 38. Cao Thị Huyền Trân, Bí thư Quận ủy Hải Châu.
 39. Lê Văn Trung, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP.
 40. Lương Công Tuấn, Trưởng ban Pháp chế HĐND.
 41. Nguyễn Đình Khánh Vân, Trưởng Ban Văn hóa - Xã hội HĐND.
 42. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên, Giám đốc Công an thành phố
 43. Nguyễn Đình Vĩnh, Phó Bí thư thường trực Thành ủy
 44. Nguyễn Ngọc Vũ, Giám đốc Đại học Đà Nẵng.
 45. Phạm Tấn Xử, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao.
 46. Nguyễn Đức Nam, Tổng Biên tập Báo Đà Nẵng.
 47. Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc Công an thành phố

Ban Chấp hành Đảng bộ các khóa từ 1997

sửa

Đảng bộ lâm thời (1996 - 1997)

sửa

- Ban Thường vụ (lâm thời):

 1. Trần Phước Hường
 2. Bùi Công Minh
 3. Phùng Văn Thành
 4. Nguyễn Thị Vân Lan
 5. Trần Văn Thanh
 6. Huỳnh Năm

- Thành ủy viên (lâm thời):

 1. Nguyễn Hoàng Long
 2. Trần Phước Chính
 3. Hoàng Tuấn Anh
 4. Trần Thọ
 5. Huỳnh Kim Sơn
 6. Nguyễn Mạnh Hùng
 7. Nguyễn Quốc Dũng
 8. Huỳnh Nghĩa
 9. Nguyễn Thị Minh Lý
 10. Đoàn Văn Lộc
 11. Thái Thanh Hùng
 12. Lê Diên
 13. Lê Tự Cường
 14. Ngô Văn Chờ
 15. Lê Kim Ngân
 16. Võ Công Trí
 17. Hồ Văn Đắc
 18. Lê Thị Tám
 19. Võ Duy Khương
 20. Nguyễn Minh Hùng
 21. Phạm Kiều Đa
 22. Trần Chí Thành

Khóa XVII (1997-2000)

sửa

Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Đà Nẵng lần thứ XVII họp từ chiều 23 - 25/10/1997 có 259 đại biểu tham dự. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ với 45 người.

- Ban Thường vụ:

 1. Ngô Văn Chờ
 2. Trần Phước Hường
 3. Nguyễn Thị Vân Lan
 4. Bùi Công Minh
 5. Huỳnh Năm
 6. Trần Văn Thanh
 7. Phùng Văn Thành (Chủ nhiệm UBKT)
 8. Nguyễn Văn Tuấn

- Thành ủy viên:

 1. Hoàng Tuấn Anh
 2. Trần Nhật Bằng
 3. Hồ Văn Chinh
 4. Trần Phước Chính
 5. Lê Tự Cường
 6. Lê Diên
 7. Phan Văn Diện
 8. Nguyễn Quốc Dũng
 9. Phạm Kiều Đa
 10. Hồ Văn Đắc
 11. Huỳnh Văn Hoa
 12. Nguyễn Mạnh Hùng
 13. Nguyễn Minh Hùng
 14. Thái Thanh Hùng
 15. Võ Duy Khương
 16. Nguyễn Hoàng Long
 17. Đoàn Văn Lộc
 18. Nông Thị Ngọc Minh
 19. Bùi Công Minh
 20. Lê Ngọc Nam
 21. Lê Kim Ngân
 22. Huỳnh Nghĩa
 23. Nguyễn Xuân Nhĩ
 24. Ngô Qui Nhơn
 25. Huỳnh Kim Sơn
 26. Lê Thị Tám
 27. Hoàng Văn Thắng
 28. Trần Thọ
 29. Nguyễn Thu
 30. Hoàng Thanh Thụy
 31. Bùi Văn Tiếng
 32. Võ Công Trí
 33. Phùng Tấn Viết
 34. Phan Quang Xưng

Khóa XVIII (2000-2005)

sửa

Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XVIII, nhiệm kì 2000-2005, được tổ chức vào ngày 12 - 14/2/2001 tại Nhà Văn hóa Quân khu V, có 300 đại biểu. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố gồm 47 người, bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội toàn quốc lần thứ IX của Đảng gồm 13 người. Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XVIII đã họp phiên đầu tiên, bầu ra Ban Thường vụ Thành ủy gồm 11 người, bầu Bí thư, các Phó Bí thư, bầu ra Ủy ban Kiểm tra Thành ủy gồm 9 người và bầu Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra.

- Ban Thường vụ:

 1. Ngô Văn Chờ
 2. Trần Phước Hường
 3. Nguyễn Thị Vân Lan
 4. Bùi Công Minh
 5. Lê Ngọc Nam
 6. Huỳnh Năm
 7. Phùng Văn Thành
 8. Nguyễn Văn Tuấn

- Thành ủy viên:

 1. Hoàng Tuấn Anh (từ 8/2002 là Ủy viên Ban Thường vụ, từ 5/2004 là Phó Bí thư)
 2. Văn Hữu Chiến
 3. Hồ Văn Chinh
 4. Trần Phước Chính
 5. Lê Kim Củng
 6. Lê Tự Cường (từ 9/2003 là Ủy viên Ban Thường vụ)
 7. Lê Diên
 8. Phan Văn Diện
 9. Phạm Kiều Đa
 10. Hồ Văn Đắc
 11. Nguyễn Điểu
 12. Huỳnh Văn Hoa
 13. Trần Hoa (đến 8/2003)
 14. Nguyễn Mạnh Hùng
 15. Nguyễn Minh Hùng
 16. Thái Thanh Hùng
 17. Võ Duy Khương
 18. Nguyễn Hoàng Long
 19. Đoàn Văn Lộc
 20. Nông Thị Ngọc Minh
 21. Trần Văn Minh (từ 8/2002 là Ủy viên Ban Thường vụ)
 22. Lê Kim Ngân
 23. Huỳnh Nghĩa
 24. Nguyễn Xuân Nhĩ
 25. Ngô Qui Nhơn
 26. Hoàng Thư Sinh
 27. Lê Thị Tám
 28. Nhật Thành
 29. Hoàng Văn Thắng
 30. Trần Thọ
 31. Phan Viết Thông
 32. Nguyễn Thu
 33. Bùi Văn Tiếng
 34. Võ Công Trí
 35. Phùng Tấn Viết
 36. Phan Quang Xưng
 37. Bùi Chí Loan (từ 3/2004)
 38. Phạm Huy Tập (từ 3/2004)
 39. Nguyễn Viết Hoàng (từ 11/2005 là Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ)

Khóa XIX (2005-2010)

sửa

Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XIX họp từ 18 - 21/12/2005 tại Trường Chính trị Tp Đà Nẵng có 300 đại biểu tham dự. Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIX gồm 49 người. Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIX đã họp phiên đầu tiên, bầu Ban Thường vụ Thành ủy gồm 13 người, bầu ra Ủy ban Kiểm tra Thành ủy gồm 10 người. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X của Đảng gồm 13 người. Trước Đại hội Đảng bộ XX thì Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIX còn 44 đại biểu với 13 ủy viên Ban Thường vụ.

- Ban Thường vụ:

 1. Phan Như Lâm (thường trực, nghỉ hưu từ 12/2008)
 2. Hoàng Tuấn Anh (đến 4/2006)
 3. Trương Quang Nghĩa (4/2008 - 10/2010)
 • Ủy viên:
 1. Trần Phước Chính (nghỉ hưu 12/2009)
 2. Ngô Văn Chờ (nghỉ hưu 8/2009)
 3. Lê Tự Cường (nghỉ hưu 2/2010)
 4. Nguyễn Viết Hoàng
 5. Võ Duy Khương (chuẩn y từ 7/2006)
 6. Bùi Công Minh (nghỉ hưu 8/2009)
 7. Trần Văn Minh (từ 8/2006 là Phó Bí thư)
 8. Lê Ngọc Nam (đến 8/2006)
 9. Trần Thọ (từ 11/2008 là Phó Bí thư Thường trực)
 10. Võ Công Trí

- Thành ủy viên:

 1. Nguyễn Văn Cán
 2. Văn Hữu Chiến (từ 12/2009 là Ủy viên Ban Thường vụ)
 3. Lê Kim Củng (từ 5/2009 là Ủy viên Ban Thường vụ)
 4. Phan Văn Diện (từ trần 9/2006)
 5. Nguyễn Điểu
 6. Đặng Việt Dũng
 7. Bùi Văn Ga (đến 6/2010)
 8. Nguyễn Văn Hiệu (nghỉ hưu 7/2010)
 9. Huỳnh Văn Hoa
 10. Nguyễn Mạnh Hùng (từ 6/2008 là Ủy viên Ban Thường vụ)
 11. Nguyễn Thị Thanh Hưng
 12. Lê Thị Hường
 13. Trần Văn Huy
 14. Phan Văn Kha
 15. Vũ Ngọc Liên
 16. Trần Đình Liễn (từ 12/2009 là Ủy viên Ban Thường vụ)
 17. Đỗ Thị Kim Lĩnh
 18. Bùi Chí Loan
 19. Nông Thị Ngọc Minh
 20. Huỳnh Nghĩa (từ 5/2009 là Ủy viên Ban Thường vụ)
 21. Đặng Công Ngữ
 22. Nguyễn Xuân Nhĩ (nghỉ hưu 8/2010)
 23. Nguyễn Thanh Quang
 24. Phan Xuân Sang (từ 12/2006 là Ủy viên Ban Thường vụ)
 25. Hoàng Thư Sinh (nghỉ hưu 8/2008)
 26. Phạm Huy Tập (đến 5(9?)/2009)
 27. Nhật Thành
 28. Phan Viết Thông
 29. Lương Nguyệt Thu
 30. Nguyễn Thu
 31. Bùi Văn Tiếng (từ 11/2008 là Ủy viên Ban Thường vụ)
 32. Nguyễn Ngọc Tuấn
 33. Nguyễn Đức Tuấn (đến 2(4?)/2008)
 34. Trần Thanh Vân
 35. Phùng Tấn Viết
 36. Ngô Quang Vinh
 37. Nguyễn Văn Sơn (từ 12/2006)
 38. Lê Hồng Minh (từ 6/2009)
 39. Huỳnh Đức Thơ (từ 6/2009)
 40. Võ Văn Thương (từ 6/2009)
 41. Dương Đề Dũng (từ 6/2009)
 42. Nguyễn Nho Trung (từ 6/2009)
 43. Trần Văn Miên (từ 6/2009)
 44. Mai Đức Lộc (từ 6/2009)
 45. Đặng Thị Kim Liên (từ 6/2009)

Khóa XX (2010-2015)

sửa

Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XX, nhiệm kỳ 20102015, diễn ra từ 27 - 30/9/2010 tại Trường Chính trị Thành phố, có 299 đại biểu. Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 55 người. Ban Thường vụ Thành ủy gồm 15 người, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy gồm 11 người. Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng gồm 16 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết.

- Ban Thường vụ:

 1. Nguyễn Xuân Anh (từ 4/2014 là Phó Bí thư)
 2. Văn Hữu Chiến (từ 9/2011 là Phó Bí thư)
 3. Lê Kim Củng (Chủ nhiệm UBKT)
 4. Nguyễn Viết Hoàng (đến 10/2011)
 5. Nguyễn Mạnh Hùng
 6. Võ Duy Khương
 7. Trần Đình Liễn
 8. Huỳnh Nghĩa
 9. Nguyễn Thanh Quang
 10. Nguyễn Văn Sơn (đến 5/2015)
 11. Bùi Văn Tiếng
 12. Võ Công Trí (từ 12/2013 là Phó Bí thư Thường trực)

- Thành ủy viên:

 1. Nguyễn Phú Ban
 2. Lê Trung Chinh
 3. Dương Đề Dũng
 4. Đặng Việt Dũng (từ 2/2014 là Ủy viên Ban Thường vụ)
 5. Nguyễn Điểu
 6. Huỳnh Văn Hoa
 7. Trần Đình Hồng (từ 11/2014 là Ủy viên Ban Thường vụ)
 8. Huỳnh Văn Hùng
 9. Trần Văn Huy
 10. Nguyễn Thị Thanh Hưng
 11. Phan Văn Kha
 12. Đặng Thị Kim Liên
 13. Vũ Ngọc Liên
 14. Nguyễn Linh
 15. Đỗ Thị Kim Lĩnh
 16. Bùi Chí Loan (nghỉ hưu 2013)
 17. Mai Đức Lộc
 18. Trần Văn Miên
 19. Hồ Kỳ Minh
 20. Lê Hồng Minh (đến 1/2013)
 21. Trần Văn Nam
 22. Ngô Quang Phúc
 23. Phạm Quý (từ 7/2014 là Ủy viên Ban Thường vụ)
 24. Trần Đình Quỳnh
 25. Nguyễn Bá Sơn
 26. Phạm Kim Sơn
 27. Lê Văn Tam (từ 7/2015 là Ủy viên Ban Thường vụ)
 28. Phan Văn Tâm (đến 2/2013)
 29. Nhật Thành
 30. Nguyễn Tiến Thọ
 31. Huỳnh Đức Thơ (từ 28/11/2014 là Ủy viên Ban Thường vụ, từ 26/1/2015 là Phó Chủ tịch)
 32. Lương Nguyệt Thu (từ 10/2014 là Ủy viên Ban Thường vụ)
 33. Nguyễn Thu
 34. Võ Văn Thương
 35. Lương Nguyễn Minh Triết
 36. Nguyễn Nho Trung
 37. Nguyễn Ngọc Tuấn
 38. Trần Thanh Vân (từ 2/2014 là Ủy viên Ban Thường vụ)
 39. Phùng Tấn Viết
 40. Ngô Quang Vinh
 41. Huỳnh Minh Chức (từ 11/2011 là Ủy viên Ban Chấp hành, từ 12/2011 là Ủy viên Ban Thường vụ)
 42. Trương Chí Lăng (từ 11/2014 là Ủy viên Ban Chấp hành, từ 11/2014 là Ủy viên Ban Thường vụ)
 43. Nguyễn Thanh Hoàng (từ 1/2014)
 44. Đào Tấn Bằng (từ 7/2014)
 45. Ngô Xuân Thắng (từ 7/2014)
 46. Nguyễn Bá Cảnh (từ 7/2014)
 47. Lê Quang Nam (từ 7/2014)
 48. Lê Văn Phúc (từ 11/2014)
 49. Võ Công Chánh (từ 12/2014)
 50. Lê Văn Trung (từ 12/2014)

Khóa XXI (2015-2020)

sửa

Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020, diễn ra từ 14 - 16/10/2015 có 350 đại biểu tham dự. Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 52 người. Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng gồm 17 đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết. Ban Chấp hành đã họp phiên đầu tiên, bầu Ban Thường vụ Thành ủy gồm 15 người, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy có 11 người.

- Ban Thường vụ

 1. Đặng Việt Dũng
 2. Trần Đình Hồng
 3. Đại tá Trương Chí Lăng
 4. Đặng Thị Kim Liên
 5. Hồ Kỳ Minh
 6. Nguyễn Thanh Quang
 7. Phạm Quý
 8. Lê Văn Tam
 9. Lương Nguyệt Thu (nghỉ hưu 3/2019)
 10. Võ Văn Thương
 11. Nguyễn Nho Trung
 12. Trần Thanh Vân

- Thành ủy viên:

 1. Nguyễn Phú Ban
 2. Đào Tấn Bằng
 3. Nguyễn Bá Cảnh (đến 4/2019)
 4. Võ Công Chánh
 5. Lê Trung Chinh
 6. Võ Ngọc Đồng
 7. Nguyễn Thị Thu Hà
 8. Đại tá Lê Thanh Hải (chuyển công tác)
 9. Lê Thị Mỹ Hạnh
 10. Nguyễn Thanh Hoàng (nghỉ hưu 2018)
 11. Huỳnh Văn Hùng
 12. Vũ Quang Hùng
 13. Nguyễn Thị Thanh Hưng (nghỉ hưu 2018)
 14. Phan Văn Kha
 15. Vũ Ngọc Liên
 16. Trần Văn Miên
 17. Lê Quang Nam
 18. Trần Văn Nam (nghỉ hưu 2018)
 19. Phạm Nhật Phi
 20. Lê Văn Phúc (chuyển công tác)
 21. Nguyễn Văn Phụng
 22. Trần Đình Quỳnh (nghỉ hưu 12/2018)
 23. Nguyễn Bá Sơn
 24. Trần Văn Sơn
 25. Huỳnh Thị Tam Thanh (từ 3/2019 là Ủy viên Ban Thường vụ)
 26. Nguyễn Thành
 27. Cao Xuân Thắng
 28. Ngô Xuân Thắng
 29. Lương Nguyễn Minh Triết
 30. Lê Minh Trung
 31. Lê Văn Trung
 32. Trần Văn Trường
 33. Nguyễn Ngọc Tuấn (nghỉ hưu 12/2018)
 34. Phùng Tấn Viết (nghỉ hưu 2018)
 35. Ngô Quang Vinh
 36. Nguyễn Đình Vĩnh
 37. Ngô Thị Kim Yến
 38. Thiếu tướng Vũ Xuân Viên (từ 11/2018 là Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ)
 39. Đại tá Trần Đình Chung (từ ngày 4 tháng 11 năm 2019)

Đảng bộ Đà Nẵng giai đoạn 1975-1997

sửa

Thành lập Đảng bộ

sửa

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng tiến hành cuộc họp ngày 21/1/1978 về việc xét chuẩn y đề nghị nhân sự vào Ban Chấp hành Đảng bộ của Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Tiểu ban Nhân sự nghiên cứu thành lập thành phố Đà Nẵng. Ngày 10/2/1978, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Nam - Đà Nẵng ra quyết định sáp nhập các quận I, II, III thành thành phố Đà Nẵng và chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng gồm 30 người. Ngày 26/3/1978, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng triệu tập phiên họp đầu tiên để thành lập Đảng bộ Đà Nẵng và bàn một số nội dung công tác năm 1978. Hồ Nghinh, Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Võ Văn Đồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thành Long, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã đến dự. Tại phiên họp này, Trần Bắc (Trần Hưng Thừa), Phó Bí thư Thành ủy công bố quyết định của Hội đồng Chính phủ về việc thành lập thành phố Đà Nẵng thuộc tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng và các quyết định của Quảng Nam - Đà Nẵng về việc thành lập Thành ủy và Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng. Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng gồm có 31 người. Trần Văn Đán - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng; Trần Bắc, Tỉnh ủy viên làm Phó Bí thư Thành ủy kiêm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân; Ban Thường vụ gồm 9 người. Tháng 9/1978, Trần Văn Đán được cấp trên điều động nên Võ Văn Đồng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, kiêm nhiệm chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Sau đó, Nguyễn Thành Long, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng được phân công làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng.

Đại hội lần thứ I

sửa

Ngày 7/7/1979, Đại hội lần thứ I Đảng bộ thành phố Đà Nẵng được tổ chức. Tham dự Đại hội có 305 đại biểu, thay mặt 120 tổ chức cơ sở đảng, trong đó 28 Đảng bộ các phường, 22 xí nghiệp, 70 tổ chức cơ sở Đảng cơ quan, với tổng số 2.500 đảng viên. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 31 người. Nguyễn Thành Long tiếp tục được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy, Trần Hưng Thừa làm Phó Bí thư kiêm Chủ tịch Ủy ban Nhân dân.

Đại hội lần thứ II

sửa

Từ ngày 25 đến ngày 29/1/1983, Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ II được tổ chức. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ II gồm 41 người. Nguyễn Thành Long được phân công làm Bí thư, Trần Hưng Thừa và Phan Văn Nghệ được bầu làm Phó Bí thư. Trần Hưng Thừa từ Chủ tịch UBND sang làm công tác thường trực cơ quan Đảng bộ, Phan Văn Nghệ làm Chủ tịch UBND. Về công tác Dân vận và Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, sau Đại hội, Lê Văn Huấn, Ủy viên Ban Thường vụ, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận sang làm Chủ nhiệm UBKT Thành ủy, Trần Hưng Thừa kiêm chức vụ Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Đà Nẵng. Năm 1984, Nguyễn Văn Chi được điều động về giữ chức vụ Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, phụ trách theo dõi các phường.

Đại hội lần thứ III

sửa

Từ ngày 24 đến ngày 26/9/1986, Đại hội Đảng bộ thành phố Đà Nẵng lần thứ III được tiến hành. Đại hội bầu ra Ban Chấp hành gồm 51 người, trong đó có 10 Ủy viên Dự khuyết. Võ Đắc Hợi làm Bí thư (Nguyễn Hồng Thắng thay năm 1989), Hoàng Tú, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND, Hồ Việt, Phó Bí thư Thường trực cơ quan Đảng, Hoàng Tư Nghĩa - Ủy viên Ban Thường vụ được phân công làm Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố. Ngay sau Đại hội, Đảng bộ đã chỉ định Nguyễn Văn Điệu vào Ban Chấp hành và Ban Thường vụ, giữ chức Thành đội trưởng, nâng tổng số Ủy viên Ban Chấp hành là 52 người.

Đại hội lần thứ IV

sửa

Sáng ngày 8/5/1989, Đại hội lần thứ IV của Đảng bộ thành phố Đà Nẵng khai mạc. Tham dự Đại hội có 396 đại biểu chính thức, trong đó có 44 người tham gia cách mạng trước tháng 8/1945, đại diện gần 10.000 đảng viên. Đại hội đã bầu Ban Chấp hành gồm 45 người. Ban Chấp hành đã phân công Nguyễn Hồng Thắng làm Bí thư, Phó Bí thư là Hoàng TúHồ Việt (Hoàng Tú còn đương chức Chủ tịch UBND thành phố, Hồ Việt còn tiếp tục nhiệm vụ Thường trực cơ quan Thành ủy Đà Nẵng).

Đại hội lần thứ V

sửa

Từ ngày 3 đến ngày 6/4/1991, Đại hội (vòng 1) lần thứ V của Thành Đảng bộ Đà Nẵng cũng được tổ chức. Số lượng đại biểu chính thức tham dự đại hội là 311 người, trong đó có 126 đại biểu thuộc Đảng bộ các phường. Đại hội (vòng 1) tuy chưa bầu Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới song nhiệm vụ về công tác tổ chức, cán bộ đã được Đại hội đặc biệt quan tâm. Từ thực tế diễn ra trong Đại hội này, chuẩn bị cho Đại hội (vòng 2) của Đảng bộ thành phố, Tỉnh ủy chủ trương điều động cán bộ, đưa Nguyễn Minh Hùng về làm Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, chuẩn bị bầu cử Ban Chấp hành nhiệm kỳ V của Đảng bộ thành phố. Từ ngày 7 đến ngày 9/1/1992, Đảng bộ thành phố Đà Nẵng tổ chức Đại hội lần thứ V (vòng 2). Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành gồm 26 người. Nguyễn Minh Hùng làm Bí thư, Nguyễn Hữu Mười, Phó Bí thư Thường trực, Hồ Việt, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND thành phố. Tháng 5/1994 Phan Như Lâm về làm Bí thư thay Nguyễn Minh Hùng. Tháng 1/1995 Nguyễn Bá Thanh về làm Phó Bí thư, Chủ tịch thay Hồ Việt.

Đại hội lần thứ VI

sửa

Từ ngày 11 đến 13/3/1996, Thành ủy Đà Nẵng tiến hành Đại hội Đảng bộ lần thứ VI. Đại hội có 249 đại biểu thay mặt 6.800 đảng viên đang sinh hoạt ở 94 tổ chức cơ sở Đảng trong thành phố. Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Đảng bộ gồm 35 người, Phan Như Lâm làm Bí thư, Ngô Văn Chờ, Phó Bí thư Thường trực, Nguyễn Bá Thanh, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND.

Kỷ luật

sửa

Bí thư Thành ủy mất chức

sửa
 • Ngày 6/10/2017, Ban Chấp hành Trung ương Đảng quyết định thi hành kỉ luật Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Xuân Anh bằng hình thức: cách chức Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, Ủy viên Ban Thường vụ, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng nhiệm kỳ 2015-2020; và cho thôi giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Ông Nguyễn Xuân Anh bị cáo buộc vi phạm nghiêm trọng nguyên tắc tổ chức sinh hoạt Đảng; vi phạm Quy định về những điều Đảng viên không được làm; vi phạm quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, Đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp; vi phạm tiêu chuẩn cấp ủy viên. Bí thư Nguyễn Xuân Anh còn bị cho là thiếu gương mẫu trong việc nhận, sử dụng xe ôtô do doanh nghiệp biếu, tặng và sử dụng 2 nhà ở của các doanh nghiệp của Phan Văn Anh Vũ (Vũ nhôm).[13]

Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng tại kì họp thứ 19

sửa

Tại kì họp thứ 19 diễn ra ngày 8/1/2018, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Đà Nẵng thi hành kỉ luật 3 cán bộ:[14]

 • Đoàn Xuân Hiếu, ủy viên Đảng đoàn Hội đồng Nhân dân (HĐND), ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan HĐND, Chánh Văn phòng HĐND Tp Đà Nẵng có vi phạm trong việc tham mưu, đề xuất Thường trực Thành ủy thống nhất chủ trương cho chỉ định thầu đối với công trình hội trường HĐND Tp Đà Nẵng, vi phạm Luật Đấu thầu 2013, bị kỷ luật khiển trách.
 • Võ Văn Phụ, ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Thành ủy, Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, có vi phạm trong việc tham mưu, đề xuất Thường trực Thành ủy thống nhất chủ trương cho chỉ định thầu đối với 3 dự án công trình trụ sở làm việc các cơ quan Đảng, bị kỷ luật khiển trách.
 • Phạm Văn Hải, nguyên ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Văn phòng Thành ủy, nguyên Phó Chánh Văn phòng Thành ủy Đà Nẵng, có vi phạm trong việc tham mưu, đề xuất Văn phòng Thành ủy, Thường trực Thành ủy bố trí xe doanh nghiệp tặng có chủng loại, giá trị vượt tiêu chuẩn, chức danh theo quy định để phục vụ công tác của lãnh đạo Thành ủy, vi phạm quy định của Đảng, Nhà nước về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, bị kỷ luật khiển trách.

Xem xét vi phạm của tập thể Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kì 2015-2020

sửa

Ngày 18/1/2018, Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Đà Nẵng khóa XXI đã họp xem xét quyết định thi hành kỉ luật đối với tổ chức và các cá nhân có trách nhiệm trong việc tham mưu dẫn đến khuyết điểm, vi phạm của tập thể Ban Thường vụ Thành ủy nhiệm kỳ 2015-2020:[15]

 • Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Trần Đình Hồng bị kỉ luật cảnh cáo.
 • Trưởng Ban Nội chính Thành ủy Trần Thanh Vân có vi phạm trong việc tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy dẫn đến vi phạm quy định về thẩm quyền ban hành quyết định xác minh tài sản, thu nhập đối với cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý, bị kỷ luật cảnh cáo.
 • Bí thư Đảng ủy các Khu Công nghiệp Đà Nẵng, nguyên Chánh Văn phòng Thành ủy Đào Tấn Bằng, có vi phạm trong việc tham mưu Thường trực Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy chủ trương cho phép chỉ định thầu 3 dự án công trình trụ sở làm việc các cơ quan khối Đảng không đúng quy định của Luật Đấu thầu, khi đang giữ chức vụ Phó trưởng Phòng Quản lí Đầu tư, Phó trưởng Phòng Quản lí Đô thị, Phó Chánh Văn phòng UBND thành phố tham mưu lãnh đạo UBND thành phố ban hành các văn bản không đúng với quy định của pháp luật về đất đai, bị kỷ luật cảnh cáo.
 • Vũ Quang Hùng - Giám đốc Sở Xây dựng có vi phạm trong việc buông lỏng vai trò tham mưu quản lý nhà nước về trật tự xây dựng đô thị bị kỷ luật khiển trách.
 • Lê Quang Nam - Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, có vi phạm trong việc tham mưu Ban Thường vụ Thành ủy có chủ trương cho doanh nghiệp triển khai đồng thời quyết định chủ trương đầu tư và đánh giá tác động môi trường, vi phạm Luật Bảo vệ Môi trường, bị kỷ luật khiển trách.

Xem thêm

sửa

Chú thích

sửa
 1. ^ “Đồng chí Trương Quang Nghĩa giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Đà Nẵng”. Truy cập 27 tháng 9 năm 2015.
 2. ^ Cổng thông tin điện tử Thành phố Đà Nẵng[liên kết hỏng]
 3. ^ “Ông Nguyễn Văn Quảng làm bí thư Thành ủy Đà Nẵng”.
 4. ^ “Công bố quyết định về công tác cán bộ của Ban Bí thư ở Đà Nẵng”.
 5. ^ “Đà Nẵng có tân Chủ tịch HĐND và Phó Chủ tịch UBND Thành phố”.
 6. ^ “Đà Nẵng: Điều động, luân chuyển nhiều vị trí cán bộ chủ chốt”.
 7. ^ “Công bố quyết định của Ban Bí thư chuẩn y nhân sự Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng”.
 8. ^ “Đà Nẵng thay đổi vị trí hàng loạt lãnh đạo”.
 9. ^ “Danh sách 51 Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ TP Đà Nẵng”.
 10. ^ “Đà Nẵng có tân phó chủ tịch thay bà Ngô Thị Kim Yến”.
 11. ^ “Đà Nẵng: Bầu 2 Phó Chủ tịch HĐND Thành phố”.
 12. ^ “Ông Đoàn Duy Tân điều hành hoạt động Ban Tổ chức Thành ủy Đà Nẵng”.
 13. ^ “Cách chức Bí thư Đà Nẵng, cho thôi Trung ương Đảng với ông Nguyễn Xuân Anh”. Báo Dân trí. Truy cập ngày 6 tháng 10 năm 2017.
 14. ^ “Kỷ luật 3 cán bộ Văn phòng Thành ủy và Văn phòng HĐND Đà Nẵng”. tuoitre.vn. 16 tháng 1 năm 2018.
 15. ^ “Đà Nẵng kỷ luật hàng loạt cán bộ chủ chốt”. vneconomy.vn. 20 tháng 1 năm 2018.

Tham khảo

sửa

Liên kết ngoài

sửa