Thành ủy Hải Phòng hay còn được gọi Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Hải Phòng, hay Đảng ủy Thành phố Hải Phòng. Là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ Thành phố Hải Phòng giữa hai kỳ đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố.

Thành ủy Hải phòng

Flag of the Communist Party of Vietnam.svg
Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam

Khóa thứ XV
(2015 - 2020)
Đảng ủy thành phố
Bí thư Lê Văn Thành
Phó Bí thư (2) Nguyễn Thị Nghĩa
Nguyễn Văn Tùng
Ủy viên Thường vụ Thành ủy (15) Ban Thường vụ Thành ủy khóa XV
Thành ủy viên (56) Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XV
Cơ cấu tổ chức
Cơ quan chủ quản Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Bộ Chính trị
Ban Bí thư Trung ương
Chức năng Cơ quan lãnh đạo Đảng giữa 2 kỳ Đại hội tại thành phố Hải Phòng
Cấp hành chính Cấp Tỉnh
Văn bản Ủy quyền Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam
Bầu bởi Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Hải Phòng
Phương thức liên hệ
Trụ sở
Địa chỉ số 9 Đinh Tiên Hoàng - Quận Hồng Bàng - Hải Phòng
Lịch sử
Thành lập 4/1930

Đứng đầu Thành ủy là Bí thư Thành ủy và là ủy viên Trung ương Đảng.

Lịch sửSửa đổi

Đảng bộ được thành lập tháng 4/1930 do Nguyễn Đức Cảnh làm Bí thư. Tiền thân là Đảng bộ Đông Dương Cộng sản đảng Hải Phòng được thành lập tháng 8/1929.

Từ năm 1936, phong trào cách mạng ở thành phố Hải Phòng đã bước đầu phục hồi, chưa được củng cố vững chắc thì đã bị kẻ thù đàn áp gây nên những tổn thất không nhỏ. Tháng 1-1936, chi bộ làng Hàng Kênh và một số chi bộ vừa khôi phục bị địch phá. Tháng 2-1936, Hoàng Đình Giong - Uỷ viên Trung ương Đảng bị bắt khi đang công tác ở Hải Phòng. Tháng 7-1936, Đảng bộ Hải Phòng mới tập hợp được hơn 80 đảng viên và khoảng 60 quần chúng trung kiên. Nhờ hoạt động tích cực của Bùi Lâm, Nguyễn Văn Phước, Vũ Quý và những người khác vừa ở nhà tù Sơn La và Côn Đảo trở về như Hạ Bá Cang (Hoàng Quốc Việt), Nguyễn Hữu Túc, Bùi Vũ Trụ, Hoàng Văn Trành, Đinh Xuân Nhạ (Trần Quý Kiên , Dương Văn Ty)... nhiều cơ sở đảng mới dần dần được khôi phục lại.

Trở lại Hải Phòng, Nguyễn Văn Cúc (Nguyễn Văn Linh) bắt liên lạc ngay với Nguyễn Hữu Túc (Nguyễn Công Hoà), Lương Khánh Thiện, Bùi Lâm và những người khác đang hoạt động ở đây. Sau khi tái lập Xứ uỷ Bắc Kỳ (3-1937), hai Xứ Ủy viên là Hạ Bá Cang(Hoàng Quốc Việt), Đinh Xuân Nhạ (Trần Quý Kiên, Dương văn Ty) đã được Xứ uỷ Bắc Kỳ cử xuống trực tiếp tăng cường cho công tác khôi phục tổ chức đảng ở Hải Phòng.

Tháng 4-1937, tại một gia đình cơ sở cách mạng ở Ngõ Đá, phố Cát Dài, cuộc họp thành lập lại Thành uỷ Hải Phòng đã được tiến hành. Hội nghị gồm có Nguyễn Hữu Túc (Nguyễn Công Hòa), Nguyên Văn Cúc(Nguyễn Văn Linh),Trần Quý Kiên(tức Dương Văn Ty, Đinh Xuân Nhạ, xứ ủy viên), Nguyễn Văn Vượng, Hoàng Văn Trành, Tư Thành... Hội nghị đã cử Nguyễn Hữu Túc(Nguyễn Công Hòa) làm Bí thư Thành uỷ.[1]

Tháng 10/1939, Xứ uỷ Bắc Kỳ thành lập các khu Hải Phòng, Kiến An, Hải Dương và vùng mỏ thuộc khu B (sau đó gọi là liên tỉnh B). Trong thời gian này Thành ủy không được lập, Bí thư Khu ủy Tô Hiệu trực tiếp lãnh đạo phong trào.

Ngày 26/11/1940 tại làng Đồng Tải (huyện An Lão), Thành ủy Hải Phòng và Tỉnh ủy Kiến An họp bàn thực hiện chủ trương hợp nhất thành Liên tỉnh Hải Kiến.

Trong thời gian từ 1940-1954 Đảng bộ bị khủng bố liên tục và phải hoạt động bí mật, có thời gian Xứ ủy Bắc Kỳ phải kiêm nhiệm trực tiếp hoạt động.

Sau hiệp định Giơnevơ, chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa tiếp quản Hải Phòng tái lập Đảng bộ Hải Phòng cho tới nay.

Bí thưSửa đổi

Giai đoạn 1930-1962Sửa đổi

 • Nguyễn Đức Cảnh là Bí thư Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam Hải Phòng từ tháng 4-5/1930, là Bí thư Thành ủy Hải Phòng đầu tiên;
 • Nguyễn Hữu Túc (Nguyễn Công Hòa) là Bí thư Tỉnh ủy Hải Phòng giai đoạn 4/1937;
 • Lương Khánh Thiện là Bí thư Tỉnh ủy Hải Phòng giai đoạn 1938-1939;
 • Tô Hiệu là Bí thư Khu ủy Khu B trong giai đoạn từ tháng 10-12/1939;
 • Lê Quang Đạo là Bí thư Thành ủy Hải Phòng giai đoạn 1945-1946;
 • Lê Trung Toản là Bí thư Thành ủy Hải Phòng giai đoạn 1946;
 • Lê Quốc Thân là Bí thư Tỉnh ủy Kiến An giai đoạn 1946;
 • Hoàng Mậu là Bí thư Thành ủy Hải Phòng giai đoạn 1952;
 • Đỗ Mười là Bí thư Thành ủy Hải Phòng giai đoạn 1955-1956;
 • Hoàng Hữu Nhân là Chủ tịch Ủy ban hành chính thành phố đầu tiên (1957-1961), Bí thư Thành ủy (1961-1968);

Giai đoạn 1962-naySửa đổi

Bí thư Thành ủy là người đứng đầu Đảng bộ Thành phố. Hải Phòng là thành phố trực thuộc Trung ương vì vậy Bí thư Thành ủy thường là Ủy viên Trung ương Đảng.

STT Đại hội Đảng bộ Bí thư Nhiệm kỳ Chức vụ Phó Bí thư Chức vụ Ghi chú
1 I Hoàng Hữu Nhân 7/1963-4/1968 Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Kiên Chủ tịch Ủy ban Hành chính thành phố
Lê Huy Phó bí thư thành ủy
2 II Đặng Văn Minh (tức Trần Kiên) 4/1968-8/1971 Bí thư Thành ủy Hải Phòng Tô Thiện Phó bí thư thành ủy
Lê Đức Thịnh Chủ tịch Ủy ban Hành chính thành phố
Đỗ Chính Chính ủy Bộ Tư lệnh 350
III 8/1971-3/1974 Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Đức Thịnh Chủ tịch Ủy ban Hành chính thành phố
Đỗ Chính Phó bí thư thành ủy
IV 3/1974-5/1976 Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Đức Thịnh Chủ tịch Ủy ban Hành chính thành phố
Đỗ Chính Phó bí thư thành ủy
V 5-11/1976 Bí thư Thành ủy Hải Phòng Đỗ Chính Chủ tịch Ủy ban Hành chính thành phố
Nguyễn Văn Bút Phó bí thư thành ủy
3 VI Trần Đông 11/1976-7/1979 Bí thư Thành ủy Hải Phòng Đỗ Chính Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố
Nguyễn Văn Bút Phó bí thư thành ủy
4 VII Bùi Quang Tạo 7/1979-2/1982 Bí thư Thành ủy Hải Phòng Đoàn Duy Thành Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố
Nguyễn Văn Bút Phó bí thư thành ủy
5 VIII Đoàn Duy Thành 2/1982-10/1986 Bí thư Thành ủy Hải Phòng Nguyên Dần Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố từ năm 1985
Lê Thành Dương Phó bí thư thành ủy
Lê Danh Xương Phó bí thư thành ủy từ 1984
6 IX Lê Danh Xương 10/1986-10/1991 Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trương Quang Được Phó bí thư thành ủy
Trần Văn Thức Phó bí thư thành ủy
X 10/1991-5/1996 Bí thư Thành ủy Hải Phòng Đào An Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố
Trần Văn Thức Phó bí thư thành ủy
XI 5/1996-1/2000 Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Văn Thức Phó bí thư thành ủy
Trần Huy Năng Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố
7 Tô Huy Rứa 1/2000 Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trần Văn Thức Phó bí thư thành ủy
Trần Huy Năng Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố
XII 1/2000-2003 Bí thư Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Văn Thuận Phó bí thư thành ủy
Trần Huy Năng Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố
8 Nguyễn Văn Thuận 2003-12/2005 Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trịnh Quang Sử Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố từ tháng 7/2003
Trần Huy Năng Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố
Đặng Văn Mấm Phó bí thư thành ủy từ tháng 10/2004
XIII 12/2005-12/2010 Bí thư Thành ủy Hải Phòng Trịnh Quang Sử Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố
Dương Anh Điền Phó bí thư thành ủy từ tháng 7/2006
Nguyễn Ngọc Lâm Phó bí thư thành ủy Trung ương điều động tháng 5/2008
Nguyễn Văn Thành Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố từ 2010
9 XIV Nguyễn Văn Thành 12/2010-12/2014 Bí thư Thành ủy Hải Phòng Dương Anh Điền Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố
Nguyễn Thị Nghĩa Phó bí thư TT thành ủy
Lê Văn Thành Phó bí thư thành ủy từ tháng 4/2014
10 Dương Anh Điền 12/2014-10/2015 Bí thư Thành ủy Hải Phòng Lê Văn Thành Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố
Nguyễn Thị Nghĩa Phó bí thư TT thành ủy Trưởng đoàn ĐBQH Hải Phòng
11 XV Lê Văn Thành 10/2015-nay Bí thư Thành ủy Hải Phòng Nguyễn Thị Nghĩa Phó bí thư TT thành ủy Trưởng đoàn ĐBQH Hải Phòng
Nguyễn Văn Tùng Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố

Ban Thường vụ Thành ủySửa đổi

Ban Thường vụ Thành ủy là cơ quan chịu trách nhiệm Thành ủy trong giữa 2 kỳ Hội nghị Thành ủy.

Ủy viên Thường vụ hiện nay là Ban Thường vụ khóa XV.[2][3][4]

 1. Lê Văn Thành - Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố
 2. Nguyễn Thị Nghĩa - Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH Hải Phòng
 3. Nguyễn Văn Tùng - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố
 4. Nguyễn Đình Bích - Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố
 5. Đào Khánh Hà - Trưởng ban Ban Tuyên giáo Thành ủy
 6. Cao Xuân Liên - Trưởng Ban Dân vận Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố
 7. Đại tá LNguyễn Thanh Chương - Giám đốc Công an Thành phố
 8. Đại tá Nguyễn Văn Điệp - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự Thành phố
 9. Nguyễn Xuân Bình - Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố
 10. Lê Khắc Nam - Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố
 11. Đỗ Mạnh Hiến - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy
 12. Đặng Bá Cường - Trưởng ban Nội chính Thành ủy
 13. Phạm Văn Mợi - Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế Hải Phòng
 14. Lê Ngọc Trữ -  Giám đốc Sở Tài chính thành phố
 15. Đ/c Phạm Văn Hà, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy

Tổ chứcSửa đổi

Thành ủy Hải Phòng gồm các phòng ban trực thuộc sau:[5]

 • Văn phòng Thành ủy
 • Ban Tổ chức Thành ủy
 • Ban Tuyên giáo Thành ủy
 • Ban Dân vận Thành ủy
 • Ủy ban Kiểm tra Thành ủy
 • Ban Nội chính Thành ủy
 • Trường chính trị Tô Hiệu - Hải Phòng

Tham khảoSửa đổi

 1. ^ GS.Song Thành (Chủ biên); TS. Nguyễn Thị Kim Dung; ThS. Nguyễn Thị Giang; TS. Trần Hải; ThS. Lý Việt Quang (2007). “Nguyễn Văn Linh tiểu sử”. Hà Nội: Nhà xuất bản Chính trị quốc gia. 
 2. ^ Tuyền Đặng (24 tháng 10 năm 2015). “Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng thiếu bốn người”. Pháp luật tp. Hồ Chí Minh. 
 3. ^ Giang Chinh (24 tháng 10 năm 2015). “Ông Lê Văn Thành làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng”. Báo điện tử VnExpress. 
 4. ^ Minh Huệ (24 tháng 10 năm 2015). “Ông Lê Văn Thành được bầu giữ chức Bí thư Thành ủy Hải phòng”. Diễn đàn doanh nghiệp. 
 5. ^ “Bộ máy tổ chức Thành ủy Hải Phòng”. Cổng thông tin điện tử Thành phố Hải Phòng. 26 tháng 5 năm 2016.