Thành ủy Cần Thơ

Cơ quan lãnh đạo Đảng Cộng sản thành phố Cần Thơ

Thành ủy Cần Thơ hay còn được gọi Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố Cần Thơ, hay Đảng ủy Thành phố Cần Thơ. Là cơ quan lãnh đạo cao nhất của Đảng bộ Thành phố Cần Thơ giữa hai kỳ đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố.

Thành ủy Cần Thơ


Đảng kỳ Đảng Cộng sản Việt Nam

Khóa thứ XIV
(2020 - 2025)
Thường trực Thành ủy
Bí thư Nguyễn Văn Hiếu
Phó Bí thư (2) Phạm Văn Hiểu - Thường trực
Trần Việt Trường
Ủy viên Thường vụ Thành ủy (15) Ban Thường vụ Thành ủy khóa XIV
Thành ủy viên (50) Ban Chấp hành Đảng bộ Thành phố khóa XIV
Cơ cấu tổ chức
Cơ quan chủ quản Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam
Bộ Chính trị
Ban Bí thư Trung ương
Chức năng Cơ quan lãnh đạo Đảng giữa 2 kỳ Đại hội tại thành phố Cần Thơ
Cấp hành chính Cấp Tỉnh
Văn bản Ủy quyền Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam
Bầu bởi Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố Cần Thơ
Phương thức liên hệ
Trụ sở
Địa chỉ 1 Quang Trung, Quận Ninh Kiều, thành phố Cần Thơ, website:thanhuycantho.vn
Lịch sử
Thành lập 1930

Đứng đầu Thành ủy là Bí thư Thành ủy và thường là ủy viên Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam. Bí thư hiện tại là Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng Nguyễn Văn Hiếu.[1]

Lịch sử

sửa

Thành ủy Cần Thơ trước đó trực thuộc Tỉnh ủy Cần Thơ, sau năm 2004 trở thành Thành ủy Cần Thơ trực thuộc Trung ương.

Chi bộ An Nam Cộng sản Đảng tại Cần Thơ được thành lập ngày /11/1929 tại đồn điền Cờ Đỏ do Hà Huy Giáp làm Bí thư

Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam tỉnh Cần Thơ được thành lập năm 1930. Năm 1936 thành lập Liên tỉnh ủy Cần Thơ trực thuộc Xứ ủy Nam Kỳ do Tạ Uyên làm Bí thư, Quảng Trọng Hoàng làm Phó Bí thư Liên Tỉnh ủy, trực tiếp làm Bí thư Tỉnh ủy Cần Thơ. Liên Tỉnh ủy Cần Thơ với nhiệm vụ lãnh đạo phong trào cách mạng của 7 tỉnh gồm: Cần Thơ, Bạc Liêu, Sóc Trăng, Trà Vinh, Đồng Tháp, Sa Đéc và Rạch Giá.

Năm 1938, Tỉnh ủy lâm thời Cần Thơ được thành lập do Quảng Trọng Hoàng làm Bí thư Tỉnh ủy lâm thời.

Tỉnh ủy Cần Thơ tồn tại tới năm 1976 khi Bộ Chính trị quyết định sáp nhập Đảng bộ tỉnh Cần Thơ và Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng thành Đảng bộ tỉnh Hậu Giang.

Đảng bộ tỉnh Hậu Giang được phân tách trở lại Đảng bộ tỉnh Cần Thơ và Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng năm 1991. Thành ủy Cần Thơ trực thuộc Tỉnh ủy Cần Thơ.

Từ năm 2003, theo quyết định của Bộ Chính trị về vấn đề phát triển kinh tế Đồng bằng Sông Cửu Long đã ra nghị quyết về việc nâng cấp thành ủy Cần Thơ trực thuộc Trung ương. Nghị quyết giao cho Chính phủ, Bộ Nội vụ và Ban Tổ chức Trung ương Đảng quyết định thi hành. Ngày 26/11/2003 Quốc hội ra nghị quyết 22/2003/QH11 về việc phia chia tỉnh Cần Thơ thành thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung ương và tỉnh Hậu Giang.

Tháng 1/2004 Ban Chấp hành Trung ương Đảng chỉ định Ban Chấp hành lâm thời Đảng bộ Thành ủy Cần Thơ.Lê Nam Giới là Bí thư Thành ủy lâm thời. Phạm Thanh Vận là Phó Bí thư Thành ủy lâm thời.

Ngày 23/11/2005 Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố lần thứ XI được tổ chức. Ngày 25/11/2005 Ban Chấp hành Đảng bộ Thành ủy Cần Thơ chính thức được bầu.

Các kỳ Đại hội Đảng bộ

sửa

Giai đoạn 1930-2005

sửa
Đại hội Đại biểu Đảng bộ Lần thứ Thời gian Địa điểm Bí thư Ghi chú
Tỉnh Cần Thơ I 1949 Ô Môn B Nguyễn Truyền Thanh
Tỉnh Cần Thơ II 1951 Ô Môn B Lương Chí
Tỉnh Cần Thơ III 4/1953 Long Mỹ Lương Chí
Tỉnh Hậu Giang I 4/1977 Cần Thơ Lê Phước Thọ
Tỉnh Hậu Giang II 10/1980 Cần Thơ Vũ Đình Liệu
Tỉnh Hậu Giang III 1/1982 Cần Thơ Lê Phước Thọ
Tỉnh Hậu Giang IV 10/1986 Cần Thơ Lê Thanh Nhàn
Tỉnh Cần Thơ VIII 9/1992 Cần Thơ Lư Văn Điền
Tỉnh Cần Thơ IX 5/1996 Cần Thơ Lư Văn Điền
Tỉnh Cần Thơ X 2/2001 Cần Thơ Lê Nam Giới

Giai đoạn 2005-nay

sửa
Đại hội Đại biểu Đảng bộ Lần thứ Thời gian Địa điểm Bí thư Ghi chú
Thành phố Cần Thơ - 1/2004 Cần Thơ Lê Nam Giới Bí thư Thành ủy lâm thời
Thành phố Cần Thơ XI 11/2005 Cần Thơ Nguyễn Tấn Quyên
Thành phố Cần Thơ XII 9/2010 Cần Thơ Nguyễn Tấn Quyên
Thành phố Cần Thơ XIII 9/2015 Cần Thơ Trần Quốc Trung
Thành phố Cần Thơ XIV 9/2020 Cần Thơ Lê Quang Mạnh

Bí thư Thành ủy

sửa
STT Bí thư Chức vụ Nhiệm kỳ Phó Bí thư Chức vụ Ghi chú
1 Lê Nam Giới Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Thành ủy lâm thời
1/2004-11/2005 Phạm Thanh Vận Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lâm thời
Võ Thanh Tòng Phó Bí thư Thành ủy lâm thời
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố
2 Nguyễn Tấn Quyên Ủy viên Trung ương Đảng
Bí thư Thành ủy
11/2005-2/2011 Phạm Thanh Vận Phó Bí thư Thường trực Thành ủy
Võ Thanh Tòng Phó Bí thư Thành ủy
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố
đến 2008
Trần Thanh Mẫn Phó Bí thư Thành ủy
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố
từ năm 2008
Nguyễn Hữu Lợi Phó Bí thư Thành ủy từ 9/2010
3 Trần Thanh Mẫn 2/2011-9/2015 Nguyễn Hữu Lợi Phó Bí thư Thành ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố
đến 7/2014
Nguyễn Thanh Sơn Phó Bí thư Thành ủy
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố
đến 2/2014
Trần Quốc Trung Phó Bí thư Thành ủy từ 3/2014
Phạm Gia Túc Phó Bí thư Thành ủy từ 3/2014
Lê Hùng Dũng Phó Bí thư Thành ủy
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố
từ 3/2014
4 Trần Quốc Trung 9/2015-nay Phạm Gia Túc Phó Bí thư Thành ủy đến 12/2018
Võ Thành Thống Phó Bí thư Thành ủy
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố
đến 05/2019
Phạm Văn Hiểu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố
Lê Quang Mạnh Phó Bí thư Thành ủy
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố
từ 05/2019
5 Lê Quang Mạnh [2] 9/2020-5/2023 Trần Việt Trường Phó Bí thư Thành ủy
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố
Phạm Văn Hiểu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố
5 Nguyễn Văn Hiếu Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng
Bí thư Thành ủy
5/2023-nay Trần Việt Trường Phó Bí thư Thành ủy
Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố
Phạm Văn Hiểu Phó Bí thư Thường trực Thành ủy
Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố

Ban Thường vụ Thành ủy

sửa

Ngày 25 tháng 9 năm 2020, trong phiên họp đầu tiên của Ban Chấp hành Đảng bộ khoá XIV đã bầu 15 người vào Ban Thường vụ Thành ủy.[3]

 1. Nguyễn Văn Hiếu, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TP. Cần Thơ [4]
 2. Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố
 3. Trần Việt Trường, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố [5]
 4. Nguyễn Trung Nhân, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam TP. Cần Thơ
 5. Nguyễn Xuân Hải, Phó Chủ tịch thường trực HĐND thành phố [6]
 6. Thiếu tướng Nguyễn Văn Thuận, Giám đốc Công an thành phố, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XV [7]
 7. Nguyễn Tiền Phong, Bí thư Quận ủy Ninh Kiều
 8. Lê Tấn Thủ, Trưởng ban Tổ chức Thành ủy
 9. Nguyễn Ngọc Tâm, Trưởng ban Tuyên giáo Thành uỷ
 10. Dương Tấn Hiển, Phó Chủ tịch thường trực UBND thành phố
 11. Nguyễn Tòng Nhiệm, Trưởng ban Nội chính Thành ủy
 12. Trịnh Minh Thắng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy [8]
 13. Trần Thị Vĩnh Nghi, Bí thư Huyện uỷ Thới Lai [9]
 14. Thượng tá Huỳnh Văn Hung, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố

Tổ chức

sửa

Thành ủy Cần Thơ gồm các ban trực thuộc sau

 • Ban Chỉ đạo phòng chống tham nhũng, tiêu cực
 • Văn phòng Thành ủy
 • Ban Tổ chức Thành ủy
 • Ban Tuyên giáo Thành ủy
 • Ban Dân vận Thành ủy
 • Ủy ban Kiểm tra Thành ủy
 • Ban Nội chính Thành ủy

Tham khảo

sửa
 1. ^ “Phó Bí thư Thành ủy TPHCM Nguyễn Văn Hiếu làm Bí thư Thành ủy Cần Thơ”.
 2. ^ “Ông Lê Quang Mạnh làm bí thư Thành ủy Cần Thơ”.
 3. ^ “Danh sách 50 người trúng cử vào Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới”.
 4. ^ “Ông Nguyễn Văn Hiếu làm bí thư Thành ủy Cần Thơ”.
 5. ^ “Tiến sĩ quân sự làm Chủ tịch Cần Thơ”.
 6. ^ “Thành ủy, UBND thành phố trao quyết định điều động, phân công và nghỉ hưu cho cán bộ”.
 7. ^ “Bản tin 8H: Chủ tịch Quốc hội phê chuẩn Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội”.
 8. ^ “Cần Thơ điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt”.
 9. ^ “Bà Trần Thị Vĩnh Nghi giữ chức Bí thư Huyện uỷ Thới Lai, Cần Thơ”.