Lính đánh thuê

người lính được thuê để chiến đấu

Lính đánh thuê (tiếng Anh Mercenary) là những người tham gia vào một cuộc xung đột vũ trang hoặc làm nhiệm vụ vũ trang nhưng không phục vụ cho một quốc gia hoặc một bên trong cuộc xung đột mà là những người hành nghề tự do không bị bó buộc và tham gia vào một bên để đổi lấy những lợi ích vật chất khi tham chiến. Một số lính đánh thuê thường là các quân nhân đã giải ngũ/xuất ngũ, họ tham gia dưới danh nghĩa của các Công ty chuyên cung cấp lính đánh thuê như các công ty quân sự tư nhân. Lính đánh thuê không phải là quân nhân thuộc biên chế chính thức. Ngày nay, hầu hết lính đánh thuê đều do các công ty quản lý và họ nhận hợp đồng từ các Chính phủ cần triển khai nhằm mục đích quân sự mà không thể/không cần sử dụng lực lượng vũ trang chính thức hoặc khó thực hiện được như ám sát đối thủ, bắt cóc, chiếm một khu vực quan trọng nào đó, giải cứu các tù nhân.

Tham khảo sửa