Lù Thị Lừu (sinh năm 1975) là nữ đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13, thuộc đoàn đại biểu Lào Cai.[1]

Xuất thânSửa đổi

Bà sinh ngày 2 tháng 7 năm 1975, người dân tộc Giáy, không theo tôn giáo nào. Bà có quê quán ở xã Trịnh Tường, huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai.

Giáo dụcSửa đổi

Bà có trình độ học vấn là Thạc sỹ Nông nghiệp.

Bà có trình độ lí luận chính trị là Sơ cấp lý luận chính trị.

Sự nghiệpSửa đổi

Bà gia nhập Đảng Cộng sản Việt Nam vào ngày 20/9/2009.

Bà là đại biểu Quốc hội Việt Nam khóa 13 nhiệm kì 2011-2016 thuộc đoàn đại biểu tỉnh Lào Cai, đồng thời là Phó Trưởng phòng Tổ chức hành chính trường Cao đẳng cộng đồng Lào Cai, Ủy viên Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, làm việc ở Trường Trung cấp Kỹ thuật tỉnh Lào Cai.

Tham khảoSửa đổi