Lý Thần Tông (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Lý Thần Tông trong Tiếng Việt có thể là những vị quân chủ sau:

Danh sách

sửa
  1. Lý Thần Tông (李神宗) Lý Dương Hoán, vị vua thứ 5 của nhà Lý trong lịch sử Việt Nam
  2. Đại Lý Thần Tông (大理神宗) Đoàn Trí Tường, vị vua thứ 6 của vương triều Hậu Đại Lý trong lịch sử Trung Quốc

Xem thêm

sửa