Lễ hội hoa

trang định hướng Wikimedia

Lễ hội hoa là một dạng sự kiện được tổ chức quy mô, thường được tổ chức nhằm tôn vinh những người, địa phương trồng hoa, hoặc loài hoa biểu tượng cho một địa danh nào đó.

Các lễ hội hoaSửa đổi

Tham khảoSửa đổi