Hướng Tây Bắc

hướng

Hướng tây bắc là hướng nằm giữa hướng Bắchướng Tây theo chỉ dẫn của la bàn. Hướng tây bắc còn để chỉ góc phía bên trái khi trình bày về các sơ đồ, hình vẽ, đồ thị.

La bàn: NW - Tây Bắc. WNW - Tây Tây Bắc. NNW - Bắc Tây Bắc

Hướng Tây Tây Bắc nằm ở giữa hướng Tây và hướng Tây Bắc và hướng Bắc Tây Bắc nằm ở giữa hướng Tây Bắc và hướng Bắc.

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa