Hướng tây

một trong các hướng chính của la bàn
(Đổi hướng từ Hướng Tây)

Hướng Tây (tiếng Anh: West, chữ Hán: 西) hay "Hướng 9 giờ" là một trong bốn hướng địa lý chính, được ký hiệu là W hoặc T trên la bàn. Hướng này đối diện với hướng Đông, vuông góc với hướng Bắchướng Nam. Hướng Tây còn để chỉ bên trái trong các bản đồ, sơ đồ. Hướng Tây là hướng mặt trời lặn trên trái đất. Phương vị: 270°.

La bàn: N – bắc; W – tây; E – đông; S – nam.

Nằm giữa hướng Tây và hướng Bắc là hướng Tây Bắc, còn nằm giữa hướng Tây và hướng Nam là hướng Tây Nam.

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa