Hướng tây

một trong các hướng chính của la bàn
(Đổi hướng từ Hướng Tây)

Hướng tây (chữ Hán: 西, tiếng Anh: west) là một trong bốn hướng chính của la bàn, theo quy định chung trong địa lý. Ba hướng kia là: đông, nambắc. Ở toàn cầu, Mặt Trời mọc từ phía đông và lặn về phía tây.

La bàn: N – bắc; W – tây; E – đông; S – nam.

Tham khảo Sửa đổi