Hướng Đông Nam

hướng

Hướng Đông Nam là hướng nằm giữa hướng Namhướng Đông theo chỉ dẫn của la bàn. Hướng Đông Nam còn để chỉ góc phía dưới bên phải khi trình bày về các sơ đồ, hình vẽ, đồ thị.

La bàn: SE - Đông Nam. SSE - Đông Đông Nam. ESE - Nam Đông Nam

Hướng Đông Đông Nam nằm ở giữa hướng Nam và hướng Đông Nam và hướng Nam Đông Nam nằm ở giữa hướng Đông Nam và hướng Đông.

Xem thêm Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi