Hướng Tây Nam (tiếng Anh: Southwest, chữ Hán: 西南) hay "Hướng 7 giờ rưỡi", là một hướng địa lý phụ (hướng trung gian), được ký hiệu là SW hoặc TN trên la bàn. Hướng này nằm ở chính giữa hướng Tâyhướng Nam, đối diện với hướng Đông Bắc, vuông góc với hướng Tây Bắchướng Đông Nam. Hướng Tây Nam còn để chỉ góc dưới bên trái khi trình bày về các bản đồ, sơ đồ. Phương vị: 225°.

La bàn: SW - Tây Nam. WSW - Tây Tây Nam. SSW - Nam Tây Nam

Hướng phụ thứ cấp sửa

  • Hướng Nam Tây Nam (South-southwest) nằm ở chính giữa hướng Nam và hướng Tây Nam, được ký hiệu là là SSW hoặc NTN trên la bàn. Phương vị: 202.5°.
  • Hướng Tây Tây Nam (West-southwest) nằm ở chính giữa hướng Tây và hướng Tây Nam, được ký hiệu là là SSW hoặc NTN trên la bàn. Phương vị: 247.5°.

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa