Hướng Tây Nam là hướng nằm giữa hướng Namhướng Tây theo chỉ dẫn của la bàn. Hướng Tây Nam còn để chỉ góc phía dưới bên trái khi trình bày về các sơ đồ, hình vẽ, đồ thị.

La bàn: SW - Tây Nam. WSW - Tây Tây Nam. SSW - Nam Tây Nam

Giữa hướng Tây Nam và hướng Tây còn có hướng Tây Tây Nam. Giữa hướng Tây Nam và hướng Nam còn có hướng Nam Tây Nam.

Xem thêm Sửa đổi

Tham khảo Sửa đổi