La Bặc Tàng Cổn Bố

La Bặc Tàng Cổn Bố (chữ Hán: 罗卜藏衮布; ? - 1752), Bác Nhĩ Tế Cát Đặc, Trát Tát Khắc Đạt Nhĩ Hãn Thân vương của Mông Cổ Khoa Nhĩ Thấm bộ, con trai của Cố Luân Đoan Mẫn Công chúa và Ngạch phò Ban Đệ.

Cuộc đờiSửa đổi

Năm Khang Hi thứ 49 (1710), La Bặc Tàng Cổn Bố tập tước Trát Tát Khắc Hòa Thạc Đạt Nhĩ Hãn Thân vương (扎萨克和硕达尔罕亲王) của Khoa Nhĩ Thấm tả dực trung kỳ (科尔沁左翼中旗), trở thành Minh trưởng của Triết Lý Mộc minh (哲里木盟), được hành tẩu tại ngự tiền.

Năm thứ 42 (1713), ông cưới Quận chúa - con gái thứ năm của Dụ Hiến Thân vương Phúc Toàn làm chính thê[1].

Năm Ung Chính thứ 9 (1731), đại quân tấn công Cát Nhĩ Đan, ông nhậm mệnh cùng Bối lặc Lạt Thập, Phụ quốc công Cát Nhĩ Bật đề phòng 49 kỳ nội Trát Tát Khắc, ông thỉnh trú quân tại Khắc Lỗ Luân, được chuẩn.

Năm Càn Long thứ 6 (1741), ông được ban thưởng 2 ngàn lượng bạc.

Năm thứ 8 (1743), ông theo Càn Long Đế đến Thịnh Kinh, Càn Long Đế dừng chân tại bộ lạc của ông, ban cho ông "Hoàng đái" và 3 ngàn lượng bạc trắng. Cùng năm, con trai ông là Sắc Bố Đằng Ba Lặc Châu Nhĩ được ân phong làm Phụ quốc công.

Năm thứ 17 (1752), ông qua đời vì bệnh, Càn Long Đế ban thưởng 1 vạn lượng bạc để lo liệu tang sự, con trai Sắc Bố Đằng Ba Lặc Châu Nhĩ tập tước.[2]

Gia quyếnSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ 杜家骥 (2003). 《清朝满蒙联姻研究》. 中国人民大学出版社.
  2. ^ 包桂芹 (1995). 《清代蒙古官吏传》. 民族出版社.