Lampripterygii là tên gọi của một nhánh trong cá dạng có vây gai (Acanthomorpha).

Lampripterygii
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Animalia
Ngành (phylum)Chordata
Nhánh Craniata
Phân ngành (subphylum)Vertebrata
Phân thứ ngành (infraphylum)Gnathostomata
Liên lớp (superclass)Osteichthyes
Lớp (class)Actinopterygii
Nhánh Actinopteri
Phân lớp (subclass)Neopterygii
Phân thứ lớp (infraclass)Teleostei
Nhánh Osteoglossocephalai
Nhánh Clupeocephala
Nhánh Euteleosteomorpha
Nhánh Neoteleostei
Nhánh Eurypterygia
Nhánh Ctenosquamata
Nhánh Acanthomorphata
Nhánh Lampripterygii
Các bộ, họ
Xem văn bản.
Danh pháp đồng nghĩa
  • Lampridacea
  • Lamprimorpha

Phân loại sửa

Lampripterygii chỉ còn 1 bộ sinh tồn và khoảng 4 họ tuyệt chủng.[1]

Chú thích sửa

  1. ^ Van der Laan R. 2018. Family-group names of fossil fishes. European Journal of Taxonomy 466: 1–167, doi:10.5852/ejt.2018.466