Latinh (định hướng)

trang định hướng Wikimedia

Latinh hay Latin là một ngôn ngữ gốc Ý, ban đầu được nói ở thành Roma cổ đại và Đế quốc La Mã.

'Latinh' cũng có thể đề cập đến các nghĩa sau đây:

Ngôn ngữSửa đổi

Các sử dụng khácSửa đổi