Tổng Limoges-Cité
Quốc gia Pháp Pháp
Vùng Nouvelle-Aquitaine
Tỉnh Haute-Vienne
Quận Quận Limoges
1
Mã của tổng 87 34
Thủ phủ Limoges
Tổng ủy viên hội đồng
 –Nhiệm kỳ

Dân số không
trùng lặp
người
(1999)
Diện tích ha =  km²
Mật độ  hab./km²

Tổng Limoges-Cité là một tổng của Pháp tọa lạc tại tỉnh Haute-Vienne trong vùng Nouvelle-Aquitaine của Pháp.

Hành chính sửa

Danh sách tổng ủy viên hội đồng
Giai đoạn Ủy viên Đảng Tư cách
2001-2008 Claude Bourdeau PS

Phân chia đơn vị hành chính sửa

Dân số
bưu chính

insee
Limoges 133 968 (1) 87280 87085

(1) một phần của xã.

Thông tin nhân khẩu sửa

Biến động dân số
1962 1968 1975 1982 1990 1999
- - - - - -
Nombre retenu à partir de 1962 : dân số không tính trùng

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa