Limoges-Puy-las-Rodas (tổng)

Tổng Limoges-Puy-las-Rodas
Quốc gia Pháp Pháp
Vùng Nouvelle-Aquitaine
Tỉnh Haute-Vienne
Quận Quận Limoges
1
Mã của tổng 87 40
Thủ phủ Limoges
Tổng ủy viên hội đồng
 –Nhiệm kỳ
Jean-Paul Bonnet
Dân số không
trùng lặp
người
(1999)
Diện tích ha =  km²
Mật độ  hab./km²

Tổng Limoges-Puy-las-Rodas là một tổng của Pháp tọa lạc tại tỉnh Haute-Vienne trong vùng Nouvelle-Aquitaine.

Hành chính

sửa
Danh sách tổng ủy viên hội đồng
Giai đoạn Ủy viên Đảng Tư cách
2004-2011 Jean-Paul Bonnet PS

Phân chia đơn vị hành chính

sửa
Dân số
bưu chính

insee
Limoges 133 968 (1) 87280 87085

(1) một phần của xã.

Thông tin nhân khẩu

sửa
Biến động dân số
1962 1968 1975 1982 1990 1999
- - - - - -
Nombre retenu à partir de 1962 : dân số không tính trùng

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa

Liên kết ngoài

sửa