Loài không được đánh giá

Loài không được đánh giá (NE) là một số loài động vật, thực vật mà trong đó chúng không được phân loại tình trạng bảo tồn theo danh sách của Sách Đỏ. Những loài này không được nghiên cứu nhiều do Hiệp hội Bảo tồn Thiên nhiên Quốc tế (IUCN).[1]

Tình trạng bảo tồn
Bufo periglenes, Golden Toad, đã được ghi nhận lần cuối vào ngày 15 tháng 5 năm 1989
Tuyệt chủng
Bị đe dọa
Nguy cơ thấp

Danh mục khác

Chủ đề liên quan

IUCN Red List category abbreviations (version 3.1, 2001)

Loài ví dụ sửa

Ví dụ về các loài động vật không được đánh giá:

Tham khảo sửa

  1. ^ “About the IUCN Red List”. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 9 năm 2014. Truy cập ngày 11 tháng 12 năm 2016.