Danh mục loài tuyệt chủng theo Sách đỏ IUCN

bài viết danh sách Wikimedia
(Đổi hướng từ IUCN Red List of extinct species)

Sự tuyệt chủng là một phần tự nhiên trong lịch sử tiến hóa của hành tinh. 99% trong số bốn tỷ loài tiến hóa trên Trái đất hiện đã biến mất. Hầu hết các loài đã tuyệt chủng. Nhưng khi mọi người đặt câu hỏi có bao nhiêu loài đã tuyệt chủng, họ thường nói về số lượng loài tuyệt chủng trong lịch sử gần đây. Các loài đã tuyệt chủng với lý do chủ yếu là do áp lực của con người.

Sách đỏ của IUCN đã ước tính số lượng tuyệt chủng trong 5 thế kỷ qua. Người ta ước tính rằng 900 loài đã tuyệt chủng kể từ năm 1500, trong đó có khoảng 85 động vật có vú; 159 con chim; 35 loài lưỡng cư; và 80 loài .[1][2]

Giới Động vật sửa

Ngành Arthropoda sửa

Lớp Arachnida sửa

Bộ Holothyrida sửa
Bộ Opiliones sửa

Phân ngành Crustacea sửa

Bộ Amphipoda sửa
Bộ Calanoida sửa
Bộ Cyclopoida sửa
Bộ Decapoda sửa
Bộ Podocopida sửa

Lớp Diplopoda sửa

Bộ Spirobolida sửa

Lớp Insecta sửa

Bộ Coleoptera sửa
Bộ Diptera sửa
Bộ Ephemeroptera sửa
Bộ Hemiptera sửa
Bộ Lepidoptera sửa
Bộ Odonata sửa
Bộ Orthoptera sửa
Bộ Phasmatodea sửa
Bộ Plecoptera sửa
Bộ Trichoptera sửa

Ngành Chordata sửa

Lớp Actinopterygii sửa

Bộ Cypriniformes sửa
Bộ Cyprinodontiformes sửa
Bộ Gasterosteiformes sửa
Bộ Perciformes sửa
Bộ Salmoniformes sửa
Bộ Scorpaeniformes sửa
Bộ Siluriformes sửa

Lớp Amphibia sửa

Bộ Anura sửa
Bộ Urodela sửa

Lớp Aves sửa

Bộ Accipitriformes sửa
Bộ Anseriformes sửa
Bộ Bucerotiformes sửa
Bộ Caprimulgiformes sửa
Bộ Charadriiformes sửa
Bộ Columbiformes sửa
Bộ Cuculiformes sửa
Bộ Falconiformes sửa
Bộ Galliformes sửa
Bộ Gruiformes sửa
Bộ Passeriformes sửa
Bộ Pelecaniformes sửa
Bộ Piciformes sửa
Bộ Podicipediformes sửa
Bộ Procellariiformes sửa
Bộ Psittaciformes sửa
Bộ Strigiformes sửa
Bộ Struthioniformes sửa
Bộ Suliformes sửa

Cephalaspidomorphi sửa

Bộ Petromyzontiformes sửa

Lớp Mammalia sửa

Bộ Carnivora sửa
Bộ Artiodactyla sửa
Bộ Chiroptera sửa
Bộ Dasyuromorphia sửa
Bộ Didelphimorphia sửa
Bộ Diprotodontia sửa
Bộ Eulipotyphla sửa
Bộ Lagomorpha sửa
Bộ Peramelemorphia sửa
Bộ Primates sửa
Bộ Rodentia sửa
Bộ Sirenia sửa

Lớp Reptilia sửa

Bộ Squamata sửa
Bộ Testudines sửa

Ngành Mollusca sửa

Lớp Bivalvia sửa

Bộ Unionida sửa

Lớp Gastropoda sửa

Architaenioglossa sửa
Hygrophila sửa
Littorinimorpha sửa
Patellogastropoda sửa
Sorbeoconcha sửa
Stylommatophora sửa

Giới Thực vật sửa

Ngành Bryophyta sửa

Lớp Bryopsida sửa

Bộ Bryales sửa

Lớp Marchantiopsida sửa

Ngành Polypodiophyta sửa

Lớp Polypodiopsida sửa

Bộ Polypodiales sửa

Ngành Rhodophyta sửa

Lớp Florideophyceae sửa

Bộ Ceramiales sửa

Ngành Tracheophyta sửa

Lớp Liliopsida sửa

Bộ Cyperales sửa

Lớp Magnoliopsida sửa

Bộ Apiales sửa
Bộ Asterales sửa
Bộ Campanulales sửa
Bộ Caryophyllales sửa
Bộ Celastrales sửa
Bộ Dipsacales sửa
Bộ Ebenales sửa
Bộ Euphorbiales sửa
Bộ Fabales sửa
Bộ Gentianales sửa
Bộ Lamiales sửa
Bộ Laurales sửa
Bộ Malvales sửa
Bộ Myrtales sửa
Bộ Proteales sửa
Bộ Rhamnales sửa
Bộ Rosales sửa
Bộ Gentianales sửa
Bộ Santalales sửa
Bộ Sapindales sửa
Bộ Scrophulariales sửa
Bộ Theales sửa
Bộ Violales sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ Tuyệt chủng (3 tháng 3 năm 2021). “Các loài tuyệt chủng”. https://ourworldindata.org/extinctions#:~:text=Extinctions%20have%20been%20a%20natural,evaluated%20for%20their%20extinction%20risk. Lưu trữ bản gốc ngày 20 tháng 4 năm 2021. Truy cập ngày 4 tháng 4 năm 2021. Liên kết ngoài trong |website= (trợ giúp)Quản lý CS1: bot: trạng thái URL ban đầu không rõ (liên kết)
  2. ^ IUCN, IUCN (2 tháng 2 năm 2021). “IUCN”. https://www.iucnredlist.org/account. Truy cập ngày 3 tháng 3 năm 2021. Đã định rõ hơn một tham số trong |tác giả=|họ= (trợ giúp); Kiểm tra giá trị |url lưu trữ= (trợ giúp); Liên kết ngoài trong |website= (trợ giúp)