Danh mục loài tuyệt chủng theo Sách đỏ IUCN

bài viết danh sách Wikimedia
(đổi hướng từ IUCN Red List of extinct species)

Vào ngày 29 tháng 1 năm 2010, Sách đỏ các loài bị đe dọa IUCN đã xác định 842 loài, phân loài hoặc giống loài (trong đó có 746 là động vật và 96 là thực vật) đã bị tuyệt chủng.

Giới Động vậtSửa đổi

Ngành ArthropodaSửa đổi

Lớp ArachnidaSửa đổi

Bộ HolothyroidaeSửa đổi
Bộ OpilionesSửa đổi

Phân ngành CrustaceaSửa đổi

Bộ AmphipodaSửa đổi
Bộ CalanoidaSửa đổi
Bộ CyclopoidaSửa đổi
Bộ DecapodaSửa đổi
Bộ PodocopidaSửa đổi

Lớp DiplopodaSửa đổi

Bộ SpirobolidaSửa đổi

Lớp InsectaSửa đổi

Bộ ColeopteraSửa đổi
Bộ DipteraSửa đổi
Bộ EphemeropteraSửa đổi
Bộ HemipteraSửa đổi
Bộ LepidopteraSửa đổi
Bộ OdonataSửa đổi
Bộ OrthopteraSửa đổi
Bộ PhasmidaSửa đổi
Bộ PlecopteraSửa đổi
Bộ TrichopteraSửa đổi

Ngành ChordataSửa đổi

Lớp ActinopterygiiSửa đổi

Bộ CypriniformesSửa đổi
Bộ CyprinodontiformesSửa đổi
Bộ GasterosteiformesSửa đổi
Bộ PerciformesSửa đổi
Bộ SalmoniformesSửa đổi
Bộ ScorpaeniformesSửa đổi
Bộ SiluriformesSửa đổi

Lớp AmphibiaSửa đổi

Bộ AnuraSửa đổi
CaudataSửa đổi

Lớp AvesSửa đổi

Bộ AccipitriformesSửa đổi
Bộ AnseriformesSửa đổi
Bộ BucerotiformesSửa đổi
Bộ CaprimulgiformesSửa đổi
Bộ CharadriiformesSửa đổi
Bộ ColumbiformesSửa đổi
Bộ CuculiformesSửa đổi
Bộ FalconiformesSửa đổi
Bộ GalliformesSửa đổi
Bộ GruiformesSửa đổi
Bộ PasseriformesSửa đổi
Bộ PelecaniformesSửa đổi
Bộ PiciformesSửa đổi
Bộ PodicipediformesSửa đổi
Bộ ProcellariiformesSửa đổi
Bộ PsittaciformesSửa đổi
Bộ StrigiformesSửa đổi
Bộ StruthioniformesSửa đổi
Bộ SuliformesSửa đổi

CephalaspidomorphiSửa đổi

Bộ PetromyzontiformesSửa đổi

Lớp MammaliaSửa đổi

Bộ CarnivoraSửa đổi
Bộ CetartiodactylaSửa đổi
Bộ ArtiodactylaSửa đổi
Bộ ChiropteraSửa đổi
Bộ DasyuromorphiaSửa đổi
Bộ DidelphimorphiaSửa đổi
Bộ DiprotodontiaSửa đổi
Bộ EulipotyphlaSửa đổi
Bộ LagomorphaSửa đổi
Bộ PeramelemorphiaSửa đổi
Bộ PrimatesSửa đổi
Bộ RodentiaSửa đổi
Bộ SireniaSửa đổi

Lớp ReptiliaSửa đổi

Bộ SquamataSửa đổi
Bộ TestudinesSửa đổi

Phylum MolluscaSửa đổi

Lớp BivalviaSửa đổi

Bộ UnionidaSửa đổi

Lớp GastropodaSửa đổi

ArchitaenioglossaSửa đổi
HygrophilaSửa đổi
LittorinimorphaSửa đổi
PatellogastropodaSửa đổi
SorbeoconchaSửa đổi
StylommatophoraSửa đổi

Giới Thực vậtSửa đổi

Ngành BryophytaSửa đổi

Lớp BryopsidaSửa đổi

Bộ BryalesSửa đổi

Lớp MarchantiopsidaSửa đổi

Bộ JungermannialesSửa đổi

Ngành PolypodiophytaSửa đổi

Lớp PolypodiopsidaSửa đổi

Bộ PolypodialesSửa đổi

Ngành RhodophytaSửa đổi

Lớp FlorideophyceaeSửa đổi

Bộ CeramialesSửa đổi

Ngành TracheophytaSửa đổi

Lớp LiliopsidaSửa đổi

Bộ CyperalesSửa đổi
Bộ LilialesSửa đổi

Lớp MagnoliopsidaSửa đổi

Bộ ApialesSửa đổi
Bộ AsteralesSửa đổi
Bộ CampanulalesSửa đổi
Bộ CaryophyllalesSửa đổi
Bộ CelastralesSửa đổi
Bộ DipsacalesSửa đổi
Bộ EbenalesSửa đổi
Bộ EuphorbialesSửa đổi
Bộ FabalesSửa đổi
Bộ GentianalesSửa đổi
Bộ LamialesSửa đổi
Bộ LauralesSửa đổi
Bộ MalvalesSửa đổi
Bộ MyrtalesSửa đổi
Bộ ProtealesSửa đổi
Bộ RhamnalesSửa đổi
Bộ RosalesSửa đổi
Bộ GentianalesSửa đổi
Bộ SantalalesSửa đổi
Bộ SapindalesSửa đổi
Bộ ScrophularialesSửa đổi
Bộ ThealesSửa đổi
Bộ ViolalesSửa đổi

Tham khảoSửa đổi