Lophiocarpaceae là họ của khoảng 6 loài cây[1]. Họ này mới được công nhận trong hệ thống APG III năm 2009[1] với 2 chi là LophiocarpusCorbichonia[1]. Các loài cây này sinh sống tại châu Phi, đặc biệt tại khu vực tây nam châu lục này.

Lophiocarpaceae
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Plantae
(không phân hạng)Angiospermae
(không phân hạng)Eudicots
Bộ (ordo)Caryophyllales
Họ (familia)Lophiocarpaceae
Doweld & Reveal
Chi điển hình
Lophiocarpus
(Kunth) Miq., 1870
Các chi
Xem văn bản

Trong hệ thống APG năm 1998 và hệ thống APG II năm 2003, chi Lophiocarpus được xếp trong họ Phytolaccaceae[2] và chi Corbichonia thì xếp trong họ Aizoaceae[3] hay đôi khi là họ Molluginaceae.

Ghi chúSửa đổi

  1. ^ a b c Lophiocarpaceae trên website của APG. Tra cứu 24-12-2010.
  2. ^ Phytolaccaceae trong Watson L. và Dallwitz M.J. (1992 trở đi). The families of flowering plants: descriptions, illustrations, identification, and information retrieval. Phiên bản: 20-5-2010. http://delta-intkey.com
  3. ^ Aizoaceae trong Watson L. và Dallwitz M.J. (1992 trở đi). The families of flowering plants: descriptions, illustrations, identification, and information retrieval. Phiên bản: 20-5-2010. http://delta-intkey.com