Mã Công (Chữ Trung Quốc Phồn thể: 馬公; Bính âm Hán ngữ: Mǎgōng; Bính âm thông dụng: Mǎgong; Wade-Giles: Ma-kung) là huyện lỵ của huyện Bành Hồ, tỉnh Đài Loan, Trung Hoa Dân Quốc. Mã Công nằm trên phía tây của đảo chính Bành Hồ. Mã Công có sân bay nội địa là sân bay Mã Công.

Các đơn vị hành chínhSửa đổi

Thành phố Mã Công có 34 làng đô thị (里 ):

 • Trường An (長安里 Chang'an)
 • Phục Hưng (復興里 Fuxing)
 • Tân Phú (新復里 Xinfu)
 • Trung ương (中央里 Zhongyang)
 • Khải Minh (啟明里 Qiming)
 • Trọng Khánh (重慶里 Chongqing)
 • Quang Phú (光復里 Guangfu)
 • Trung Hưng (中興里 Zhongxing)
 • Quang Minh (光明里 Guangming)
 • Quang Vinh (光榮里 Guangrong)
 • Trọng Quang (重光里 Chongguang)
 • Tây Vệ (西衛里 Xiwei)
 • Triêu Dương (朝陽里 Chaoyang)
 • Dương Minh (陽明里 Yangming)
 • Tây Văn (西文里 Xiwen)
 • Đông Văn (東文里 Dongwen)
 • Án San (案山里 Anshan)
 • Quang Hoa (光華里 Guanghua)
 • Tiền Liêu (前寮里 Qianliao)
 • Thạch Toàn (石泉里 Shiquan)
 • Thái Viên (菜園里 Caiyuan)
 • Đông Vệ (東衛里 Dongwei)
 • An Trạch (安宅里 Anzhe)
 • Ô Can (烏崁里 Wūkǎn)
 • Hưng Nhân (興仁里 Xingren)
 • Thiết Tuyến (鐵線里 Tiexian)
 • Tỏa Cảng (鎖港里 Suogang)
 • Ngũ Đức(五德里 Wude)
 • San Thủy (山水里 Shanshui)
 • Tỉnh An (井垵里 Jīng'àn)
 • Thì Lý (時裡里 Shili)
 • Phong Quỹ (風櫃里 Fenggui)
 • Hổ Tỉnh (虎井里 Fujing)
 • Dũng Bàn (桶盤里 Tongpan)

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi