Mòng két (màu)

màu
 

#008080

Màu xanh mòng két là màu xanh lá cây ánh xanh lam, với sắc lục nhiều hơn xanh lơ và, vì thế, sẫm hơn. Nó có tên như vậy là do có màu gần với màu lông cánh của mòng két (động vật họ Anatidae giống Anas loài Crecca).

Tọa độ màuSửa đổi

Số Hex = #008080
RGB (r, g, b) = (0, 128, 128)
CMYK (c, m, y, k) = (100, 0, 0, 50)
HSV (h, s, v) = (180, 100, 50)

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi