Mạc Chiết Đại Đề

Mạc Chiết Đại Đề (tiếng Trung: 莫折大提; bính âm: Mòzhé Dàtí, ? - 524), dân tộc Khương, người Tần Châu [1] một trong những thủ lĩnh của phong trào Lục Trấn khởi nghĩa phản kháng nhà Bắc Ngụy.

Bối cảnh thời đạiSửa đổi

Sự nghiệpSửa đổi

Năm Chính Quang thứ 5 (524), Tần Châu thứ sử Lý Ngạn tỏ ra tham lam bạo ngược, binh sĩ là bọn Tiết Trân, Lưu Khánh liên kết nhân dân các dân tộc Hán, Khương, Đê,... trong thành Tần Châu khởi nghĩa, bắt giết Lý Ngạn. Mạc Chiết Đại Đề được cử làm thủ lĩnh, xưng Tần vương. Binh sĩ ở Nam Tần Châu [2] là bọn Trương Trường Mệnh, Hàn Tổ Hương, Tôn Yểm chiếm thành phản Ngụy, chém Thứ sử Thôi Du, tích cực hưởng ứng.

Đại Đề phái Bặc Triều đánh hạ trấn Cao Bình [3], giết Trấn tướng Hách Liên Lược và Hành đài Cao Nguyên Vinh. Cùng năm bệnh mất. Bộ thuộc do con trai thứ tư là Mạc Chiết Niệm Sinh thống lãnh.

Tham khảoSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

  • Trần Dần Khác, Ngụy Tấn Nam Bắc triều sử giảng diễn lục (Vạn Thằng Nam chỉnh lý) Hoàng Sơn thư xã, 2000
  • Đỗ Sĩ Đạc, Bắc Ngụy sử, Nhà xuất bản Sơn Tây Cao Hiệu Liên Hiệp, 1992
  • Trâu Kỷ Vạn, Trung Quốc thông sử: Ngụy Tấn Nam Bắc triều sử, Nhà xuất bản Cửu Châu, 2009

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ Châu trị nay là Thiên Thủy, Cam Túc
  2. ^ Châu trị nay là huyện Thành, Cam Túc
  3. ^ Nay là Cố Nguyên, Ninh Hạ