Mạc Chiết Niệm Sanh

(Đổi hướng từ Mạc Chiết Niệm Sinh)

Mạc Chiết Niệm Sinh (tiếng Trung: 莫折念生; bính âm: Mòzhé Niànshēng, ? – 527), dân tộc Khương, người Tần Châu [1] một trong những thủ lĩnh của phong trào Lục Trấn khởi nghĩa phản kháng nhà Bắc Ngụy.

Mạc Chiết Niệm Sanh
Thông tin cá nhân
Sinhkhông rõ
Mất527
Giới tínhnam
Gia quyến
Thân phụ
Mạc Chiết Đại Đề
Nghề nghiệpkẻ phản loạn
Dân tộcNgười Khương
Quốc tịchBắc Ngụy

Sự nghiệp

sửa

Tháng 6 năm Chính Quang thứ 5 (524), cha là thủ lĩnh nghĩa quân Tần vương Mạc Chiết Đại Đề mất, Mạc Chiết Niệm Sinh kế tục thống lãnh nghĩa quân, xưng Tần thiên tử, niên hiệu là Thiên Kiến. Sau đó, Niệm Sinh phái em trai Thiên Sinh đi về phía đông đánh Kỳ Châu [2], chém Đô đốc Nguyên Chí, thứ sử Bùi Phân Chi.

Năm sau (525), Tiêu Bảo Di phụng mệnh đến Quan Trung đánh dẹp cuộc khởi nghĩa Hà Tây do Mạc Chiết Niệm Sinh cầm đầu.

Năm Hiếu Xương thứ 3 (527), Mạc Chiết Niệm Sinh đánh bại Tiêu Bảo Di ở Kính Châu. Người Kỳ Châu bắt thứ sử Ngụy Lan Căn hưởng ứng, cánh nghĩa quân Đông chinh cũng đã đến Đồng Quan. Tháng 9, Mạc Chiết Niệm Sinh bị bộ hạ Đỗ Sán giết chết. Bộ thuộc do Mặc Kỳ Sửu Nô thống lãnh.

Tham khảo

sửa

Xem thêm

sửa
  • Trần Dần Khác, Ngụy Tấn Nam Bắc triều sử giảng diễn lục (Vạn Thằng Nam chỉnh lý) Hoàng Sơn thư xã, 2000
  • Đỗ Sĩ Đạc, Bắc Ngụy sử, Nhà xuất bản Sơn Tây Cao Hiệu Liên Hiệp, 1992
  • Trâu Kỷ Vạn, Trung Quốc thông sử: Ngụy Tấn Nam Bắc triều sử, Nhà xuất bản Cửu Châu, 2009

Chú thích

sửa
  1. ^ Châu trị nay là Thiên Thủy, Cam Túc
  2. ^ Châu trị nay là Phượng Tường, Thiểm Tây