#660066

Màu mận là một màu sẫm giống với màu tía.

Tọa độ màuSửa đổi

Số Hex = #660066
RGB (r, g, b) = (102, 0, 102)
CMYK (c, m, y, k) = (0, 100, 0, 60)
HSV (h, s, v) = (300, 100, 40)

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi