Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước

Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước (tiếng Lào: ແນວລາວສ້າງຊາດ) được thành lập vào năm 1979, và được lãnh đạo bởi Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Nhiệm vụ là tổ chức quần chúng và các tổ chức chính trị-xã hội. Năm 1988, nhiệm vụ được mở rộng để bao gồm giải quyết vấn đề dân tộc thiểu số[1].Mặt trận cũng chịu trách nhiệm về công tác tôn giáo; tất cả các tổ chức tôn giáo của nước Lào phải đăng ký với mặt trận.[2]

Chủ tịch Ủy ban Thường vụ của Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước

Liên kết ngoàiSửa đổi

Tham khảoSửa đổi