Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước

Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước (tiếng Lào: ແນວລາວສ້າງຊາດ, Neo Lao Sang Xat) được thành lập vào năm 1979, và được lãnh đạo bởi Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Nhiệm vụ là tổ chức quần chúng và các tổ chức chính trị-xã hội. Năm 1988, nhiệm vụ được mở rộng để bao gồm giải quyết vấn đề dân tộc thiểu số[1].Mặt trận cũng chịu trách nhiệm về công tác tôn giáo; tất cả các tổ chức tôn giáo của nước Lào phải đăng ký với mặt trận.[2]

Chủ tịch Ủy ban Thường vụ của Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước

Liên kết ngoàiSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “Nhóm Công tác quốc tế về các vấn đề bản địa”. Bản gốc lưu trữ ngày 2 tháng 6 năm 2010. Truy cập ngày 27 tháng 12 năm 2013.
  2. ^ Báo cáo thường niên USCIRF 2009 - Danh sách theo dõi của Ủy ban: Lào