Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Ban chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào được thành lập vào năm 1955, là cơ quan cao nhất của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.Được bầu định kỳ tại Đại hội Đảng toàn quốc.

Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào
Emblem of Laos.svg

Chính trị và chính phủ
Lào
Các nước khác

Thành viênSửa đổi

Đại hội lần thứ nhất (1955–1972)Sửa đổi

Kaysone Phomvihane, Nouhak Phoumsavan, Bun Phommahaxay, Sisavath Keobounphanh, Khamseng. May 1955, supplemented Souphanouvong, Phoumi Vongvichit, Phoun Sipaseut

1956 Bổ sung: Khamsouk Saignaseng, Thit Mouan Saochanthala, Sisomphon Lovansay, Khamtay Siphandone, Somseun Khampithoun

1961 Bổ sung: Sanan Soutthichak, Phomma Douangmala

1963 Bổ sung: Sali Vongkhamsao

Đại hội lần thứ hai(1972–1982)Sửa đổi

Boulang Boualapha

Chanmi Douangboutdi

Kaysone Phomvihane

Khamban Sounisai

Khampheng Boupha (nữ)

Khamsouk Saignaseng

Khamtay Siphandone

Maichantan Sengmani

Maisouk Saisompheng

Meun Somvichit

Nhiavu Lobaliayao

Nouhak Phoumsavan

Phoumi Vongvichit

Phoune Sipraseuth

Sali Vongkhamsao

Saman Vignaket

Sanan Soutthichak

Siphone Phalikhan

Sisana Sisane

Sisavat Keobounphan

Sisomphone Lovansai

Somsak Saisongkham

Somseun Khampithoun (mất 1978)

Souk Vongsak

Sounthon

Souphanouvong

Đại hội lần thứ ba (1982–1986)Sửa đổi

Đại hội lần thứ tư (1986–1991)Sửa đổi

Đại hội lần thứ năm (1991–1996)Sửa đổi

Đại hội lần thứ sáu (1996–2001)Sửa đổi

Đại hội lần thứ bảy 2001–2006Sửa đổi

Đại hội lần thứ tám (2006–2011)Sửa đổi

Đại hội lần thứ chín (2011–2016)Sửa đổi

Tại Đại hội lần thứ 9 Đảng Nhân dân Cách mạng Lào (17-21/3/2011).Ban chấp hành Trung ương được bầu có tổng cộng 61 Ủy viên Trung ương

STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú
Đảng Nhà nước
1 Choummaly Sayasone Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Chủ tịch nước Lào
2 Thongsing Thammavong Ủy viên Bộ Chính trị Thủ tướng Lào
3 Bounnhang Vorachit Ủy viên Bộ Chính trị
Thường trực Ban Bí thư
Phó Chủ tịch nước Lào
4 Thongloun Sisoulith Ủy viên Bộ Chính trị
Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng
Phó Thủ tướng
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
5 Pany Yathortou Ủy viên Bộ Chính trị Chủ tịch Quốc hội nữ
6 Asang Laoly Ủy viên Bộ Chính trị Phó Thủ tướng
7 Thượng tướng
Duangchay Phichit
Ủy viên Bộ Chính trị Phó Thủ tướng
Bộ trưởng Quốc phòng
Mất năm 2014
8 Somsavat Lengsavad Ủy viên Bộ Chính trị Phó Thủ tướng Thường trực
9 Bounthong Chitmany Ủy viên Bộ Chính trị
Bí thư Trung ương Đảng
Chủ tịch Ủy ban Kiểm tra Trung ương
Chủ tịch Ủy ban Thanh tra Nhà nước
10 Bounpone Bouttanavong Ủy viên Bộ Chính trị
Bí thư Trung ương Đảng
Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
11 Phankham Viphavanh Ủy viên Bộ Chính trị Phó Thủ tướng
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao
Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào-Việt
12 Thongbanh Sengaphone Bí thư Trung ương Đảng Bộ trưởng Bộ An ninh Mất năm 2014
13 Chansy Phosikham Bí thư Trung ương Đảng
Trưởng ban Tổ chức Trung ương
14 Soukanh Mahalath Bí thư Trung ương Đảng
Bí thư Thành ủy Viêng Chăn
Thị trưởng thành phố Viêng Chăn Mất năm 2014
15 Thượng tướng
Sengnouan Xayalath
Bí thư Trung ương Đảng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng từ 2014
16 Cheuang Sombounkhanh Bí thư Trung ương Đảng
Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Đảng
17 Xaysomphone Phomvihane Phó Chủ tịch Quốc hội
18 Somphanh Phengkhammy Phó Chủ tịch Quốc hội
19 Onechanh Thammavong Bộ trưởng Bộ Lao động Phúc lợi xã hội nữ
Nghỉ hưu 2015
20 Phimmasone Leuangkhamma Bí thư Tỉnh ủy Luang Namtha Tỉnh trưởng Luang Namtha
21 Khammanh Sounvileuth Tỉnh trưởng tỉnh Bokeo Bộ trưởng Nội vụ từ 2015
22 Chaleun Yiapaoher Viện trưởng Viện Khoa học và Xã hội Quốc gia Lào
23 Soulivong Daravong Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Khai khoáng
24 Bounpheng Mounphosay Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ
Tổng cục trưởng Tổng cục Hành chính và Quản lý công chức
nữ
25 Phandouangchit Vongsa Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Lào xây dựng đất nước
26 Khamboun Douangpanya Tỉnh trưởng Saravane
27 Thượng tướng
Chansamone Chanyalath
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
28 Khampheuy Panmalaythong Trợ lý Chủ tịch Quốc hội
29 Vilayvanh Phomkhe Bộ trưởng Bộ Nông Lâm nghiệp
30 Khamsane Souvong Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
31 Sinlavong Khoutphaythoune Bí thư Thành ủy Viêng Chăn Đô trưởng Viêng Chăn Bổ nhiệm năm 2014
32 Khamphanh Phommathat Bí thư Tỉnh ủy Sekong Tỉnh trưởng tỉnh Sekong
33 Somkot Mangnomek Bí thư Tỉnh ủy Xiengkhuang Tỉnh trưởng tỉnh Xiengkhuang
34 Sonesay Siphandone Tỉnh trưởng tỉnh Champasak
35 Nam Vinhaket Bộ trưởng Bộ Công thương
36 Tong Yerthor Phó Chủ tịch Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước
37 Sisay Leudetmounsone Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ nữ
38 Trung tướng
Sanyahak Phomvihane
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mất năm 2013
con trai Chủ tịch nước Kaysone Phomvihane
39 Kikeo Khaykhamphithoune Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng Chủ tịch Hội đồng Khoa học xã hội quốc gia
40 Khambay Damlath Bí thư Tỉnh ủy Khammoune
Bí thư Tỉnh ủy Souvandi Sisavath
Tỉnh trưởng Khammoune
Tỉnh trưởng Souvandi Sisavath
41 Sommad Pholsena Bộ trưởng Văn phòng Chính phủ Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường từ 7/2015
42 Somdy Douangdy Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư
43 Phouphet Khamphounvong Bộ trưởng Bộ Tài chính Bộ trưởng, Văn phòng Chính phủ từ năm 2014
44 Bosengkham Vongdara Bộ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch
45 Lien Thikeo Bí thư Tỉnh ủy Sayaboury Tỉnh trưởng tỉnh Sayaboury Bộ trưởng Bộ Tài chính từ 2014
46 Eksavang Vongvichit Bộ trưởng Bộ Y tế
47 Khamla Lorlonsy Chủ tịch Trung ương Liên hiệp công đoàn Lào
48 Xaysi Santivong Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Bộ trưởng Bộ Nội vụ từ 2014
49 Khampheng Saysompheng Bí thư Tỉnh ủy Luang Prabang Tỉnh trưởng tỉnh Luang Prabang Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi-Xã hội từ 7/2015
50 Khamhoung Heuangvongsy Bí thư Tỉnh ủy Hủaphăn Tỉnh trưởng tỉnh Hủaphăn
51 Trung tướng
Souvone Leuangbounmy
Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Lào
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
52 Khammeung Phongthady Tỉnh trưởng Tỉnh Viêng Chăn Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước từ năm 2015
53 Trung tướng Somkeo Silavong Thứ trưởng Bộ An ninh Quyền Bộ trưởng Bộ An ninh (2014)
Bộ trưởng Bộ An ninh 7/2015
54 Khamjane Vongphosy Tỉnh trưởng tỉnh Phongsaly
55 Pan Noymany Tỉnh trưởng tỉnh Borikhamxay Chủ tịch Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào từ năm 2015
56 Soukkongseng Saignaleuth Giám đốc Đại học Quốc gia Lào
57 Khamphanh Sitthidampha Bí thư Trung ương Đoàn Chánh án Tòa án nhân dân tối cao từ năm 2013
58 Khamla Lingnasone Bí thư Tỉnh ủy Oudomsay Tỉnh trưởng tỉnh Oudomsay
59 Khampheuy Bouddavieng Tỉnh trưởng tỉnh Sekong
60 Sounthone Xayachack Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nữ
Trưởng ban Đối ngoại Trung ương từ năm 2015
61 Chuẩn tướng Thongloy Silivong Tư lệnh Học viên Quân sự Quốc gia

Đại hội lần thứ mười (2016-nay)Sửa đổi

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 10 gồm 69 ủy viên chính thức và 8 ủy viên dự khuyết

Ủy viên chính thức:

STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú
Đảng Nhà nước
1 Bounnhang Vorachit Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Phó Chủ tịch nước đến tháng 4/2016
Chủ tịch nước từ tháng 4/2016
2 Pany Yathotou Ủy viên Bộ Chính trị Chủ tịch Quốc hội
3 Thongloun Sisoulith Ủy viên Bộ Chính trị Phó Thủ tướng
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao
đến tháng 4/2016
Thủ tướng Chính phủ từ tháng 4/2016
4 Bounthong Chitmany Ủy viên Bộ Chính trị
Bí thư Trung ương Đảng
Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương Đảng
Tổng Thanh tra Chính phủ đến tháng 4/2016
Phó Thủ tướng Chính phủ từ tháng 4/2016
5 Bounpone Bouttanavong Phó Thủ tướng đến tháng 4/2016
Phó Chủ tịch Quốc hội từ tháng 4/2016
6 Phankham Viphavanh Ủy viên Bộ Chính trị
Thường trực Ban Bí thư
Bộ trưởng Giáo dục, Thể thao
Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào-Việt
đến tháng 4/2016
Phó Chủ tịch nước
Chủ tịch Hội Hữu nghị Lào-Việt
từ tháng 4/2016
7 Chansy Phosikham Ủy viên Bộ Chính trị
Bí thư Trung ương Đảng
Trưởng ban Tổ chức Trung ương
8 Sengnouan Xayalat Bí thư Trung ương Đảng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đến tháng 4/2016
Phó Chủ tịch Quốc hội từ tháng 4/2016
9 Xaysomphone Phomvihane Ủy viên Bộ Chính trị
Bí thư Trung ương Đảng
Phó Chủ tịch Quốc hội con của Kaysone Phomvihane
10 Somphanh Phengkhammy Phó Chủ tịch Quốc hội
11 Khammanh Sounvileuth Bộ trưởng Bộ Nội vụ
12 Chaleun Yiapaoher Chủ tịch Viện Khoa học xã hội Quốc gia Lào
13 Chansamone Chanyalath Ủy viên Bộ Chính trị Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Đến 2016
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Từ 2016
14 Khamsane Souvong Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
15 Sinlavong Khoutphaythoune Ủy viên Bộ Chính trị
Bí thư Thành ủy Vientian
Đô trưởng Vientian
16 Khamphanh Phommathat Ủy viên Bộ Chính trị
Bí thư Trung ương Đảng
Chánh Văn phòng Trung ương Đảng
17 Somkot Mangnomek Bí thư Tỉnh ủy Xiengkhuang Tỉnh trưởng tỉnh Xiengkhuang
18 Sonexay Siphandone Ủy viên Bộ Chính trị Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ đến tháng 4/2016
con của Khamtay Siphandone
Phó Thủ tướng Chính phủ từ 20/4/2016
19 Nam Vinhaket Bộ trưởng Bộ Công thương
20 Sisay Leudetmounsone Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ nữ
Phó Chủ tịch Quốc hội từ 20/4/2016
21 Kikeo Khaykhamphithoune Bí thư Trung ương Đảng
Trưởng ban Tuyên huấn Trung ương Đảng
Chủ tịch Hội đồng Khoa học xã hội quốc gia
22 Khambay Damlath Bí thư Tỉnh ủy Khammoune
Bí thư Tỉnh ủy Souvandi Sisavath
Tỉnh trưởng Khammoune
Tỉnh trưởng Souvandi Sisavath
Đến 2018
Phó Chủ tịch Mặt trận Lào Xây dựng Đất nước Từ 2018
23 Sommad Pholsena Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường
24 Somdy Duangdy Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đến tháng 4/2016
Phó Thủ tướng Chính phủ từ 20/4/2016
25 Bosengkham Vongdara Bộ trưởng Bộ Thông tin, Văn hóa và Du lịch
26 Lien Thikeo Bộ trưởng Bộ Tài chính
27 Eksavang Vongvichit Bộ trưởng Bộ Y tế
28 Xaysi Santivong Bộ trưởng Bộ Nội vụ
29 Khampheng Saysompheng Bộ trưởng Lao động và Phúc lợi-Xã hội
30 Souvone Leuangbounmy Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Lào
Thứ trưởng Bộ Quốc phòng
31 Khammeung Phongthady Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước
32 Somkeo Silavong Bí thư Trung ương Đảng Bộ trưởng Bộ An ninh Bộ trưởng đến 12/2018
33 Khamjane Vongphosy Tỉnh trưởng tỉnh Phongsaly
34 Pan Noymany Chủ tịch Trung ương Liên hiệp Công đoàn Lào
35 Soukkongseng Saignaleuth Giám đốc Đại học Quốc gia Lào
36 Khamphanh Sitthidampha Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
Bí thư Tỉnh ủy Vientiane Tỉnh trưởng tỉnh Vientiane Từ 2019
37 Khampheuy Bouddavieng Tỉnh trưởng tỉnh Sekong
38 Sounthone Xayachack Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Thứ trưởng Bộ Ngoại giao nữ
39 Thongloy Silivong Tư lệnh Học viện Quân sự Quốc gia
40 Vilay Lakhamfong Bí thư Trung ương Đảng Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Đến 2018
Bộ trưởng Bộ An ninh Từ 2018
41 Khammany Inthirath Thứ trưởng Bộ Năng lượng và Khai mỏ Đến 2016
Bộ trưởng Bộ Năng lượng và Mỏ Từ 2016
42 Oday Soudaphone Bí thư Tỉnh ủy Khammouane Tỉnh trưởng tỉnh Khammouane Bí thư từ 2018
43 Kongkeo Xaysongkham Bí thư tỉnh ủy Bolikhamsay Tỉnh trưởng tỉnh Bolikhamsay
44 Inlavanh Keobounphanh Thứ trưởng Bộ Y tế nữ
45 Khamkhanh Chanthavisouk Tỉnh trưởng tỉnh Luangprabang
46 Khemmani Pholsena Bộ trưởng Bộ Công thương nữ
47 Boviengkham Vongdara Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ
48 Viengthong Siphandone Chủ tịch Kiểm toán Nhà nước con gái của Khamtay Siphandone
49 Sonethanou Thammavong Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào con của Thongsing Thammavong
50 Saleumxay Kommasith Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đến tháng 4/2016
Bộ trưởng Bộ Ngoại giao từ tháng 4/2016
51 Sengdeuane Lachangthaboun Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Thể thao nữ
52 Vilayvong Bouddakham Bí thư thứ nhất Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Lào
53 Somphao Phaysith Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Thống đốc đến 12/2018
54 Thansamay Kommasith Thứ trưởng Bộ Bưu chính Vận tải
55 Thongsalith Mangnomek Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Lào
56 Bounchanh Sinthavong Bộ trưởng Bộ Công chính và Vận tải
57 Sisouvanh Vongchomsy Phó Tỉnh trưởng tỉnh Saravane Đến 2016
Bí thư Tỉnh ủy Saravane Tỉnh trưởng tỉnh Saravane Từ 2016
58 Phet Phomphiphak Bộ trưởng Bộ Nông Lâm
59 Phongsavanh Sitthavong Tỉnh trưởng tỉnh Xayaboury
60 Khamphanh Pheuyavong Bí thư Tỉnh ủy Bokeo Tỉnh trưởng tỉnh Bokeo
61 Phetsakhone Luangaphay Thứ trưởng Văn phòng Chính phủ
62 Vidong Sayasone Bí thư Tỉnh ủy Vientian Tỉnh trưởng tỉnh Vientian Đến 2019
63 Anouphab Tounalom Phó Đô trưởng Vientian
64 Sinthavong Xayakone Thứ trưởng Bộ An ninh
65 Bounthong Divixay Bí thư Tỉnh ủy Champasak Tỉnh trưởng tỉnh Champasak
66 Souphanh Keomixay Bí thư Tỉnh ủy Savannakhet Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet
67 Vanxay Phengxoumma Phó tỉnh trưởng tỉnh Houaphan
68 Phetthavone Philavanh Bí thư Tỉnh ủy Luang Namtha Tỉnh trưởng tỉnh Luang Namtha
69 Santiphab Phomvihane Thứ trưởng Bộ Tài chính

Ủy viên dự khuyết Ban chấp hành Trung ương:

STT Họ và tên Chức vụ Ghi chú
Đảng Nhà nước
1 Bounkham Vorachit Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường nữ
2 Buakhong Nammavong Phó Tỉnh trưởng tỉnh Luang Phrabang 2016-2018
Bí thư Tỉnh ủy Bokeo Tỉnh trưởng tỉnh Bokeo Từ 2018
3 Sonexay Sitphaxay Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đến 12/2018
Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Từ 12/2018
4 Baykham Khattiya Thứ trưởng Bộ Lao động, Phúc lợi xã hội nữ
5 Alounxay Sounnalath Chánh Văn phòng Trung ương Đoàn Thanh niên Nhân dân Cách mạng Đến 2017
Phó Chủ tịch Ủy ban hòa bình và đoàn kết Lào 2017-2018
Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên nhân dân cách mạng Lào Từ 2019
6 Suansavanh Viyaket Ủy viên Ủy ban Thường vụ và Ban Thư ký Quốc hội nữ
7 Phoxay Sayasone Phó Tỉnh trưởng tỉnh Savannakhet
8 Laopaoxong Navongxay Phó Tỉnh trưởng tỉnh Xaysomboun

Cố vấn Ban chấp hành Trung ươngSửa đổi

Souphanouvong, Phoumi Vongvichit, Sisomphon Lovansay (1991)

Nouhak Phoumsavan (1996)

Khamtay Siphandone (2006)

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi