Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào thường được gọi tắt Tổng Bí thư, là chức danh thành viên cao nhất trong Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và là lãnh đạo trên thực tế của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Từ năm 1991 đến năm 2006, chức danh này được đổi thành Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Tổng Bí thư
Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào
Hammer and sickle transparent.svg
Bounnhang Vorachit.JPG
Đương nhiệm
Bounnhang Vorachith

từ 22 tháng 1 năm 2016
Bổ nhiệm bởiBan Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào
Nhiệm kỳ5 năm
Người đầu tiên giữ chứcKaysone Phomvihane
Thành lập22 tháng 3 năm 1955

Tổng Bí thư đứng đầu Ban Chấp hành Trung ương, chủ trì công việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các quyền hạn khác theo quy định của Đảng. Theo thủ tục chính thức thì Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng bầu ra Ban Chấp hành Trung ương, Ban Chấp hành Trung ương bầu ra Bộ Chính trị, bầu Tổng Bí thư trong số Ủy viên Bộ Chính trị. Hiện nay tại Lào, Tổng Bí thư còn kiêm nhiệm luôn chức danh Chủ tịch nước.

Tổng Bí thư qua các thời kỳSửa đổi

Số Tên
(sinh–mất)
(Chức danh)
Hình Từ Đến Đảng Ban Chấp hành Trung ương
1 Kaysone Phomvihane
(1920–1992)
Tổng Bí thư
  22 tháng 3 năm 1955 29 tháng 3 năm 1991 Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Ban Chấp hành Trung ương khóa 1–4
(1955–1991)
1 Kaysone Phomvihane
(1920–1992)
Chủ tịch Đảng
  29 tháng 3 năm 1991 21 tháng 11 năm 1992 Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Ban Chấp hành Trung ương khóa 5
(1991–1996)
2 Khamtai Siphandon
(sinh 1924)
Chủ tịch Đảng
60px 24 tháng 11 năm 1992 21 tháng 3 năm 2006 Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Ban Chấp hành Trung ương khóa 5–7
(1991–2006)
3 Choummaly Sayasone
(sinh 1936)
Tổng Bí thư
  21 tháng 3 năm 2006 22 tháng 1 năm 2016 Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Ban Chấp hành Trung ương khóa 8–9
(2006-2016)
4 Bounnhang Vorachith
(sinh 1937)
Tổng Bí thư
  22 tháng 1 năm 2016 Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Ban Chấp hành Trung ương khóa 10
(2016-2021)

Chú thíchSửa đổi