Tổng Bí thư Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, hay thường được gọi tắt Tổng Bí thư, là chức danh thành viên cao nhất trong Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và là lãnh đạo trên thực tế của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào. Từ năm 1991 đến năm 2006, chức danh này được đổi thành Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào.

Tổng Bí thư
Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào
Đảng kỳ Đảng Nhân dân Cách mạng Lào
Đương nhiệm
Thongloun Sisoulith

từ 15 tháng 1 năm 2021
3 năm, 148 ngày
Bổ nhiệm bởiBan Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào
Nhiệm kỳ5 năm
Người đầu tiên nhậm chứcKaysone Phomvihane
Thành lập22 tháng 3 năm 1955

Tổng Bí thư đứng đầu Ban Chấp hành Trung ương, chủ trì công việc của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư và các quyền hạn khác theo quy định của Đảng. Theo thủ tục chính thức thì Đại hội đại biểu toàn quốc của Đảng bầu ra Ban Chấp hành Trung ương, Ban Chấp hành Trung ương bầu ra Bộ Chính trị, bầu Tổng Bí thư trong số Ủy viên Bộ Chính trị. Hiện nay tại Lào, Tổng Bí thư còn kiêm nhiệm luôn chức danh Chủ tịch nước.

Tổng Bí thư qua các thời kỳ

sửa
TT Tên
(sinh–mất)
(Chức danh)
Hình Nhiệm kỳ Thời gian tại nhiệm Đảng Ban Chấp hành Trung ương
Bắt đầu Kết thúc
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

(1955-1991)

1 Kaysone Phomvihane
(1920–1992)
Tổng Bí thư
  22 tháng 3 năm 1955 29 tháng 3 năm 1991 36 năm, 7 ngày Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Ban Chấp hành Trung ương khóa 1–4
(1955–1991)
Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

(1991-2006)

1 Kaysone Phomvihane
(1920–1992)
Chủ tịch Đảng
  29 tháng 3 năm 1991 21 tháng 11 năm 1992 1 năm, 237 ngày Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Ban Chấp hành Trung ương khóa 5
(1991–1996)
2 Khamtay Siphandon
(sinh 1924)
Chủ tịch Đảng
  24 tháng 11 năm 1992 21 tháng 3 năm 2006 13 năm, 117 ngày Ban Chấp hành Trung ương khóa 5–7
(1991–2006)
Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào

(2006-nay)

3 Choummaly Sayasone
(sinh 1936)
Tổng Bí thư
  21 tháng 3 năm 2006 22 tháng 1 năm 2016 9 năm, 307 ngày Đảng Nhân dân Cách mạng Lào Ban Chấp hành Trung ương khóa 8–9
(2006-2016)
4 Bounnhang Vorachith
(sinh 1937)
Tổng Bí thư
  22 tháng 1 năm 2016 15 tháng 1 năm 2021 4 năm, 359 ngày Ban Chấp hành Trung ương khóa 10
(2016-2021)
5 Thongloun Sisoulith
(sinh 1945)
Tổng Bí thư
  15 tháng 1 năm 2021 đương nhiệm 3 năm, 148 ngày Ban Chấp hành Trung ương khóa 11
(2021-2026)

Chú thích

sửa

Liên kết ngoài

sửa