Mộ Dung (chữ Hán: 慕容, Bính âm: Murong, Việt bính: Mou6 jung4) là một họ của người Trung Quốc. Mộ Dung là một trong 60 họ kép (gồm hai chữ) trong danh sách Bách gia tính. Đây là một họ khá hiếm ở Trung Quốc và nó được biết đến nhiều nhất vì là họ của tộc người Tiên Ti thời Ngũ Hồ thập lục quốc, có lai lịch từ Mộ Dung bộ thời Tam Quốc.

họ Mộ Dung viết bằng chữ Hán

Người Trung Quốc họ Mộ Dung nổi tiếng sửa

Nhân vật hư cấu sửa

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa