Mộc Anh

Là một võ tướng, khai quốc công thần nhà Minh. Ông là người Hồi quê ở An Huy. Nhờ công lao chiến đấu và lòng trung thành, Mộc Anh được hoàng đế Hồng Vũ nhận làm con nuôi

Mộc Anh (沐英; 1345 - 1392) là một võ tướng, khai quốc công thần nhà Minh.

Mộc Anh
沐英.jpg
Sinh(1345-Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “{” không rõ ràng-{{{day}}})Lỗi biểu thức: Dấu phân cách “{” không rõ ràng , 1345
Mất1392 (1392) (47 tuổi)
Cha mẹMinh Thái Tổ

Cuộc đờiSửa đổi

Mộc Anh,tự Văn Anh,là người Hồi quê ở An Huy.Cha mẹ mất sớm,8 tuổi được Chu Nguyên Chương nhận làm con nuôi.

Vào 1362, Mộc Anh mười tám tuổi, ông đã được phong Trướng tiền đô úy đóng quân tại Trấn Giang. Sau đó, ông được thăng Chỉ huy sứ và đóng quân tại Quảng Nguyên.

Vào năm 1376,ông được lệnh đi đến khu vực Quan Trung, năm sau cùng Đặng Dữ tấn công Tứ Xuyên và Tây Tạng, đến núi Côn Lôn

Vào mùa thu năm 1381, cùng Lam Ngọc theo Phó Hữu Đức đánh chiếm Vân Nam,sau được Chu Nguyên Chương cho trấn giữ nơi đây.Ông cũng là công thần hiếm hoi không bị thanh trừng.

Vào tháng năm 1392, Mộc Anh đã khóc cay đắng khi biết tin Thái Tử Chu Tiêu mất . Khi Mã hoàng hậu chết trước đó, Mộc Anh đã khóc và nôn ra máu.Cùng năm mất tại Vân Nam, truy phong Kiềm Ninh Vương(黔宁王), thụy thụy Chiêu Tịnh(昭靖),phụ thờ Thái miếu.Con cháu được thế tập trấn thủ Vân Nam đến khi nhà Minh mất.

Con cáiSửa đổi

  1. Mộc Xuân
  2. Mộc Thạch
  3. Mộc Hân
  4. Người còn lại mất sớm

NguồnSửa đổi

https://dich-truyen-trung-hoa.fandom.com/vi/wiki/Minh_s%E1%BB%AD_li%E1%BB%87t_truy%E1%BB%87n_%C4%91%E1%BB%87_14