Mega (viết tắt M) là một tiền tố được viết liền trước một đơn vị đo lường quốc tế để chỉ bội số lớn gấp 106 hay 1.000.000 lần.

Độ lớn này được công nhận từ năm 1960, theo tiếng Hy Lạp nghĩa là vĩ đại.

Trong tin học, ví dụ viết liền trước byte hoặc bit, độ lớn này còn mang nghĩa 220 = 10242 = 1.048.576.

Trong địa chất học, M là viết tắt của từ Milion có nghĩa là triệu năm về trước.[1]

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa
  1. ^ “Oxford English Dictionary (OED Online)”. www.oed.com (bằng tiếng Anh) (ấn bản 3). Oxford University Press. tháng 6 năm 2001. Truy cập ngày 18 tháng 9 năm 2017. Origin: A borrowing from Greek. Etymon: Greek μεγα-.... Forming scientific and technical terms with the sense ‘very large’, ‘comparatively large’, or (esp. in Pathol.) ‘abnormally large’, often having correlatives beginning micro-, and sometimes also synonyms beginning macro-.

Liên kết ngoài

sửa
Tiền tố Quetta Ronna Yotta Zetta Exa Peta Tera Giga Mega Kilo Hecto Deca Ø Deci Centi Mili Micro Nano Pico Femto Atto Zepto Yocto Ronto Quecto
Kí hiệu Q R Y Z E P T G M k h da Ø d c m µ n p f a z y r q
Giá trị 1030 1027 1024 1021 1018 1015 1012 109 106 103 102 101 100 10-1 10-2 10-3 10-6 10-9 10-12 10-15 10-18 10-21 10-24 10-27 10-30