Melanophylla là một chi thực vật đặc hữu của Madagascar. Nó gồm có 7 loài, dạng sống chủ yếu là cây thân gỗ nhỏ hay cây bụi. Hệ thống APG II năm 2003, giống như một số phân loại cũ hơn đưa chi này vào trong họ đơn chi, với danh pháp Melanophyllaceae (Takht.); nhưng với điều khoản cho rằng "Một vài họ là đơn chi và có thể hợp nhất khi các mối quan hệ nhóm chị-em được hỗ trợ tốt đã được xác lập."[1]. Mối quan hệ như vậy đã được thiết lập cho các chi này vào năm 2004, tạo ra mô tả hiện tại của họ Torricelliaceae[2][3]..

Melanophylla
Phân loại khoa học
Giới (regnum)Thực vật
(không phân hạng)Angiospermae
(không phân hạng)Eudicots
(không phân hạng)Asterids
Bộ (ordo)Apiales
Họ (familia)Torricelliaceae
Chi (genus)Melanophylla
Baker
Các loài
Xem trong bài.

Các loài sửa

Ghi chú sửa

  1. ^ Angiosperm Phylogeny Group (2003). “An update of the Angiosperm Phylogeny Group classification for the orders and families of flowering plants: APG II”. Botanical Journal of the Linnean Society. 141: 399–436.
  2. ^ Plunkett G. M. và ctv. (2004). “Recent advances in understanding Apiales and a revised classification”. South African Journal of Botany. 70 (3): 371–381.
  3. ^ “Apiales”. Angiosperm Phylogeny Website. Truy cập ngày 5 tháng 2 năm 2009.

Liên kết ngoài sửa