Myodini là một tông chuột đồng rừng trong phân họ Arvicolinae[1] của họ gặm nhấm Cricetidae trong liên họ chuột Muroidea.

Myodini
Phân loại khoa học
Tông (tribus)Myodini
Chi

Phân loại sửa

Tông chuột này gồm các chi sau:

 • Tông Myodini
  • Chi Alticola - Chuột đồng ở Trung Á: Chi này gồm 12 loài được phân thành 03 thứ chi
   • Phân chi Alticola
   • Phân chi Aschizomys
   • Phân chi Platycranius
  • Chi Caryomys: Chi này gồm 02 loài
  • Chi Eothenomys - Chuột đồng ở Đông Á: Chi này gồm 08 loài
  • Chi Hyperacrius - Chuột đồng ở Pakistan: Chi này gồm 02 loài
  • Chi Myodes - Chuột đồng lưng đỏ: Chi này gồm 12 loài, có phạm vi phân bố trải rộng ở vùng Đông Á

Tham khảo sửa

 1. ^ “Mikko's Phylogeny Archive”. Bản gốc lưu trữ ngày 24 tháng 11 năm 2007. Truy cập ngày 16 tháng 9 năm 2017.