Nà Bủng thuộc huyện Nậm Pồ, tỉnh Điện Biên, Việt Nam.

Nà Bủng
Xã Nà Bủng
Hành chính
VùngTây Bắc Bộ
TỉnhĐiện Biên
HuyệnNậm Pồ
Dân số
Mật độ52 người/km2

Xã Nà Bủng được thành lập tháng 3 năm 2006 trên cơ sở điều chỉnh một phần diện tích tự nhiên và dân số của xã Nà Hỳ[1].

Năm 2006, xã Nà Bủng có 16.402,78 ha diện tích tự nhiên và 5.072 người[1]. Sau khi điều chỉnh địa giới hành chính để thành lập xã Vàng Đán ngày 25 tháng 8 năm 2012, xã Nà Bủng còn lại 7.800,12 ha diện tích tự nhiên và 4.074 người[2].

Xã Nà Bủng nằm ở phía Tây Nam huyện Nậm Pồ. Địa giới hành chính như sau:

Tham khảoSửa đổi