Nút giao thông lập thể

Nút giao thông lập thể (tiếng Anh: interchange) trong giao thông đường bộ là một loại nút giao thông khác mức sử dụng nhiều tầng tách biệt để dòng lưu thông trên đường này không xung đột trực tiếp với dòng lưu thông trên đường khác. Trong thiết kế nút giao lập thể, các loại cầu vượt, các đường nhánh chuyển làn hay được sử dụng.

Nút giao thông lập thể Judge Harry Pregerson ở Los Angeles, California, Hoa Kỳ.

Có các loại nút giao thông lập thể bốn chiều, ba chiều, hai chiều và một chiều.

Giữa hai đường cao tốcSửa đổi

Nút giao thông lập thể ngã tưSửa đổi

Dạng hoa thịSửa đổi

 
Nút giao thông lập thể dạng hoa thị điển hình
 
Nút lập thể cỏ bốn lá

Dạng vòng xuyếnSửa đổi

 
Nút giao thông lập thể dạng vòng xuyến ở Thượng Hải, Trung Quốc.
 
Four-level stack

Dạng kết hợp hoa thị và vòng xuyếnSửa đổi

 
Dạng kết hợp ba tầng
 
Dạng kết hợp hai tầng
 
Dạng kết hợp hai tầng

Tham khảoSửa đổi

  • "Nút giao thông" của tác giả Nguyễn Xuân Vinh do nhà xuất bản giao thông vận tải xuất bản năm 1999.
  • "Nút giao thông trên đường ô tô" của đồng tác giả Đồng Bá Chương và Nguyễn Quang Đạo do nhà xuất bản giáo dục xuất bản năm 2000.

Tham khảoSửa đổi