Natri asenit là một hợp chất hóa học có công thức NaAsO2. Nó là muối natri của axit asenơ. Nó là chất rắn tinh thể gồm các cation natri, Na+, và các chuỗi anion asenit, [AsO2]nn, là các mắt xích -O-As(=O)- vô hạn, tương tự cấu trúc của selen đioxit, SeO2. Nó là chất diệt côn trùng.

Natri asenit
Sodium-catena-arsenite-NaAsO2-xtal-2004-3D-balls.png
Danh pháp IUPACNatri asenit
Tên khácNatri asenat(III)
Nhận dạng
Số CAS7784-46-5
KEGGC11906
Thuộc tính
Công thức phân tửNaAsO2
Khối lượng mol129.91 g/mol
Bề ngoàichất rắn không màu
Điểm nóng chảy
Điểm sôi
Các nguy hiểm
MSDS[1]
NFPA 704

NFPA 704.svg

0
3
0
 
Chỉ dẫn RR23,R25,R45 (xem Danh sách nhóm từ R)
Trừ khi có ghi chú khác, dữ liệu được cung cấp cho các vật liệu trong trạng thái tiêu chuẩn của chúng (ở 25 °C [77 °F], 100 kPa).
KhôngN kiểm chứng (cái gì Có KhôngN ?)

Các mắt xích asenit

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi