Neferkare

trang định hướng Wikimedia
Neferkare
bằng chữ tượng hình
ranfrkA

Neferkare hay Neferkara là một cái tên khá phổ biến, được đặt bởi các vị pharaon và quý tộc của Ai Cập cổ đại. Tên này có thể đề cập đến những người sau đây:

PharaonSửa đổi

Quan lạiSửa đổi