Vương triều thứ Bảy và thứ Tám của Ai Cập

(Đổi hướng từ Vương triều thứ 8)

Vương triều thứ Bảy thứ Tám của Ai Cập là một vương triều của Ai Cập Cổ đại (ký hiệu: Triều VIII), vương triều VII và VIII bắt đầu từ năm 2181 kết thúc 2160 trước Công nguyên.[1]

Pharaon sửa

Pharaon Vương triều thứ 7 và 8
Tên Tên Ngai Thứ tự trên Danh sách Vua Abydos Ghi chú
Neferkare Pepiseneb 51 Danh sách Vua Turin cho rằng ông đã cai trị ít nhất là 1 năm.[2]
Neferkamin Anu 52
Iby Qakare Ibi 53 Danh sách Vua Turin cho thấy vương triều của ông kéo dài từ 2 năm 1 tháng và 1 ngày.[3] Thông tin cũng được tìm thấy ở Quakare Ibi
Neferkaure 54 Những vũ khí được ghi nhận trong Danh sách Vua Turin, cho thấy vương triều trị vì của ông kéo dài 4 năm và 2 tháng,[3][4]
Khwiwihepu Neferkauhor 55 Danh sách Vua Turin cho rằng ông đã cai trị trong khoảng thời gian là 2 năm, 1 tháng, 1 ngày,[3][5][6][7] và theo những chữ khắc trên mộ của tể tướng Shemay.[8]
Neferirkare 56 Danh sách Vua Turin cho rằng ông đã trị vì vương quốc trong suốt thời gian là một năm rưỡi.[3]

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ Shaw, Ian, ed. (2000). The Oxford History of Ancient Egypt. Oxford University Press. p. 480. ISBN 0-19-815034-2.
  2. ^ Kim Ryholt: "The Late Old Kingdom in the Turin King-list and the Identity of Nitocris", Zeitschrift für ägyptische, 127 (2000), p. 91
  3. ^ a b c d Jürgen von Beckerath: "The Date of the End of the Old Kingdom of Egypt", Journal of Near Eastern Studies 21 (1962), p. 143
  4. ^ Dekret ini dapat dilihat pada catalog of the MET
  5. ^ Darrell D. Baker: The Encyclopedia of the pharaon s: Volume I - Predynastic to the Twentieth Dynasty 3300–1069 BC, Stacey International, ISBN 978-1-905299-37-9, 2008, p. 271-272
  6. ^ William C. Hayes: The Scepter of Egypt: A Background for the Study of the Egyptian Antiquities in The Metropolitan Museum of Art.
  7. ^ The fragments of the decrees on the catalog of the MET: fragment 1, 2 and 3.
  8. ^ Nigel C. Strudwick, Ronald J. Leprohon ed.: Texts from the Pyramid Age, see pp.345-347, available online
Vương triều trước Vương triều của Ai Cập Vương triều sau
Vương triều thứ 6 2181 - 2180 TCN Vương triều thứ 9