Neritimorpha là một nhóm phân loại, một nhánh không phân hạng của ốc sên, động vật thân mềm chân bụng. Nhóm này bao gồm ốc sên trên cạn, ốc biển, một số loài ốc nước sâu và cả ốc nước ngọt. Nhánh này từng được biết đến với cái tên siêu bộ Neritopsina.

Neritimorpha
Khoảng thời gian tồn tại: Early Ordovician – Recent[1]
Neritimorpha composite 02.jpg
Các ví dụ của Neritimorpha
Phân loại khoa học e
Giới: Animalia
Ngành: Mollusca
Lớp: Gastropoda
Phân lớp: Orthogastropoda
nhánh: Neritimorpha
Các nhánh

xem văn bản

Các đồng nghĩa

Neritopsina Cox & Knight, 1960

Các vỏ của ốc nước ngọt Theodoxus danubialis
Các vỏ của ốc sên trên cạn Helicina rostrata

Nhánh Neritimorpha, dựa trên phân tích phát sinh loài tối ưu, được coi là đơn ngành.[2]

Phân loại năm 1997Sửa đổi

Theo phân loại học của Động vật chân bụng (Ponder & Lindberg, 1997) Neritopsina là một siêu bộ chân bụng trong phân lớp Orthogastropoda. Siêu họ Palaeotrochoidea nằm trong Neritopsina nhưng vị trí bộ của nó vẫn chưa được xác định.

Phân loại năm 2005Sửa đổi

Phân loại Động vật chân bụng (Bouchet & Rocroi, 2005)[3] đã phân loại Neritimorpha như một nhánh thân mềm chân bụng. Nó là một trong 6 nhánh cao nhất trong lớp Gastropoda. Nó chứa các nhánh Cyrtoneritimorpha, Cycloneritimorpha, cũng như Neritimorpha Paleozoi có vị trí không chắc chắn.

Các nhánh (và đơn vị phân loại vị trí không chắc chắn) ở Neritimorpha bao gồm:

Bốn siêu họ còn tồn tại được công nhận: Helicinoidea, Hydrocenoidea, NeritoideaNeritopsoidea.

Xem thêmSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

  1. ^ Be'Norr, K., and J. FnÍon. (1999). “Notes on the evolution and higher classification of the subclass Neritimorpha (Gastropoda) with the description of some new taxa” (PDF). Geologica et Palaeontologica. 33: 219–235.Quản lý CS1: sử dụng tham số tác giả (liên kết)
  2. ^ Aktipis, Stephanie W.; Giribet, Gonzalo (2010). “A phylogeny of Vetigastropoda and other "archaeogastropods": re-organizing old gastropod clades”. Invertebrate Biology. 129 (3): 220–240. doi:10.1111/j.1744-7410.2010.00198.x.
  3. ^ Bouchet P. & Rocroi J.-P. (Ed.); Frýda J., Hausdorf B., Ponder W., Valdes A. & Warén A. 2005. Classification and nomenclator of gastropod families. Malacologia: International Journal of Malacology, 47(1-2). ConchBooks: Hackenheim, Germany. ISBN 3-925919-72-4. ISSN 0076-2997. 397 pp. http://www.vliz.be/Vmdcdata/imis2/ref.php?refid=78278