Ngón chân là phần ngón thuộc bàn chânđộng vật bốn chân. Các loài động vật như mèo có thể di chuyển trên ngón chân được gọi là digitigrade. Loài người và các loài động vật khác đi lại trên lòng bàn chân, được coi là kiểu đi bằng lòng bàn chân (plantigrade).[1]

Ngón chân
Các ngón chân ở bàn chân người.
Xương bàn chân
Chi tiết
Định danh
LatinhDigiti pedis
MeSHD014034
TAA01.1.00.046
FMA25046
Thuật ngữ giải phẫu

Ở người và các loài động vật có quan hệ gần gũi với người (ví dụ khỉ, vượn người,...), ở bàn chân gồm có 5 ngón bao gồm: ngón chân cái, ngón chân trỏ, ngón chân giữa, ngón chân áp út, và ngón chân út.[2]

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa

Liên kết ngoài sửa