Ngữ tộc Khasi-Khơ Mú (Khasi-Khmu)[1] là một nhánh chính của ngữ hệ Nam Á, gồm ngôn ngữ của các sắc tộc phân bố ở vùng Đông Nam Á, theo phân loại của Diffloth (2005).[3]

Ngữ tộc Khasi-Khơ Mú

(tranh cãi)
Phân bố
địa lý
Bắc Bán đảo Đông Dương
Phân loại ngôn ngữ họcNam Á
  • Ngữ tộc Khasi-Khơ Mú
Ngôn ngữ con:
Glottolog:khas1273  (phù hợp một phần[1])[2]

Phân loạiSửa đổi

 Khasi – Khmu 

Khmu

Pakan

Palaung

Khasi

Tuy nhiên, Paul Sidwell (2009, 2011) lưu ý rằng KhmuPakan, hoặc ít nhất là ngữ chi Mảng (ngữ chi Palyu), xuất hiện là chi nhánh độc lập, và sự kết nối hợp lệ chỉ là Khasi-Palaung.[4]

Ngữ chi Pakan gần đây được mô tả mở rộng, tuy nhiên đang bị tranh cãi, với một số trong ngữ chi Mảng và số khác trong Palaung.

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ a ă Nordhoff, Sebastian; Hammarström, Harald; Forkel, Robert; Haspelmath, Martin, eds. (2013). "Khasi–Palaung". Glottolog. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology.
  2. ^ Nordhoff, Sebastian; Hammarström, Harald; Forkel, Robert và đồng nghiệp biên tập (2013). “Khasi–Palaung”. Glottolog. Leipzig: Max Planck Institute for Evolutionary Anthropology. 
  3. ^ Diffloth, Gérard 2005. "The contribution of linguistic palaeontology and Austroasiatic". in Laurent Sagart, Roger Blench and Alicia Sanchez-Mazas, eds. The Peopling of East Asia: Putting Together Archaeology, Linguistics and Genetics. 77–80. London: Routledge Curzon.
  4. ^ Sidwell, Paul (2009). Classifying the Austroasiatic languages: history and state of the art. LINCOM studies in Asian linguistics, 76. Munich: Lincom Europa.