Ngày 25 tháng 4 năm 2007, ông được Thủ tướng Chính phủ Việt Nam thăng cấp bậc hàm từ Đại tá lên Thiếu tướng.[1] Ông giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng (Tổng cục III), Bộ Công an Việt Nam.[2]

Năm 2013, ông mang quân hàm Trung tướng, giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng, Bộ Công an Việt Nam.[3]

Sáng ngày 7 tháng 9 năm 2013, tại nhà khách Phương Nam Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ công an đã trao Quyết định nghỉ chờ hưu của Bộ trưởng Bộ Công an cho Trung tướng Nguyễn Minh Dũng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng- Bộ Công an.[3]

Tặng thưởng sửa

Tham khảo sửa

  1. ^ PV (28 tháng 4 năm 2007). “41 cán bộ CAND được thăng bậc hàm cấp Tướng”. Báo Công an nhân dân. Lưu trữ bản gốc ngày 25 tháng 12 năm 2017. Truy cập ngày 25 tháng 12 năm 2017.
  2. ^ Đ. C (22 tháng 8 năm 2007). “Báo CAND & Chuyên đề ANTG tặng nhà tình thương tại tỉnh Tây Ninh”. Báo Công an nhân dân. Lưu trữ bản gốc ngày 25 tháng 12 năm 2017. Truy cập ngày 25 tháng 12 năm 2017.
  3. ^ a b M.Phong (7 tháng 9 năm 2013). “Công bố quyết định nghỉ chờ hưu đối với Trung tướng Nguyễn Minh Dũng, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL - Bộ Công an”. Báo Công an nhân dân. Lưu trữ bản gốc ngày 25 tháng 12 năm 2017. Truy cập ngày 25 tháng 12 năm 2017.
  4. ^ P.H. (2 tháng 8 năm 2012). “Trao Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng tặng Trung tướng Nguyễn Minh Dũng”. Báo Công an nhân dân. Lưu trữ bản gốc ngày 25 tháng 12 năm 2017. Truy cập ngày 25 tháng 12 năm 2017.