Nguyễn Ngọc Minh (sinh ngày 10 tháng 9 năm 1917)- mất năm 1989 tại Bình Đà - Bình Minh - Thanh Oai - Hà Nội, là Giáo sư, Tiến sĩ Luật Kinh tế, Tiến sĩ học trường của Pháp năm 1943.

Quá trình công tác

sửa

25/3/1946-: Chủ nhiệm Pháp chế thuộc Bộ Quốc phòng.[1]

1975-1978: Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp chế của Chính phủ.

1978-1979: Quyền Chủ nhiệm Ủy ban Pháp chế của Chính phủ.

11/1979-10/1982: Hiệu trưởng Trường Đại học Pháp lý Hà Nội.

Gia quyến

sửa

Ông có bốn người con: TS. Nguyễn Ngọc Quán (nguyên Vụ Trưởng Vụ Khoa học hợp tác kỹ thuật, Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam), PGS.TS. Nguyễn Ngọc Long (nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội), Thiếu tướng, PGS.TS. Nguyễn Ngọc Dương (nguyên Cục trưởng Cục Khoa học, Công nghệ và Môi trường, Bộ Quốc phòng) và con gái, NGƯT Nguyễn Thị Thanh Hương (Chủ tịch Hội đồng Quản trị Tổng Công ty Xuất nhập khẩu Mây tre Việt Nam).

Tham khảo

sửa