Nguyễn Phúc Phúc Huy

công chúa nhà Nguyễn, con gái Thiệu Trị

Nguyễn Phúc Phúc Huy (chữ Hán: 阮福福徽; 18461870), phong hiệu Thuận Mỹ Công chúa (順美公主), là một công chúa con vua Thiệu Trị nhà Nguyễn trong lịch sử Việt Nam.

Thuận Mỹ Công chúa
順美公主
Công chúa nhà Nguyễn
Thông tin chung
Sinh1846
Mất1870 (24 tuổi)
Phu quânNguyễn Đình Tiếp
Hậu duệ2 con trai
1 con gái
Tên húy
Nguyễn Phúc Phúc Huy
阮福福徽
Thụy hiệu
Trinh Uyển Thuận Mỹ Công chúa
貞婉順美公主
Thân phụNguyễn Hiến Tổ
Thiệu Trị
Thân mẫuThuận tần
Hoàng Thị Dĩnh

Tiểu sử

sửa

Công chúa Phúc Huy sinh năm Bính Ngọ (1846), là con gái thứ 34 của vua Thiệu Trị, mẹ là Ngũ giai Thuận tần Hoàng Thị Dĩnh[1]. Công chúa là em cùng mẹ với Tự Tân Công chúa Lương Huy, hoàng tử Hồng Từ (chết yểu) và Tuy Lộc Công chúa Đoan Lương.

Năm Tự Đức thứ 11 (1861), vua anh gả công chúa Phúc Huy cho Phò mã Đô úy Nguyễn Đình Tiếp, người Quảng Điền, Thừa Thiên, lúc đó đang là Án sát của Bình Thuận[2]. Phò mã Tiếp là con của Thượng thư Trí sĩ Nguyễn Đình Tân. Thượng thư Đình Tân do có liên quan đến loạn Chày Vôi mà bị cách chức, về sau được khai phục chức Hồng lô tự khanh[2].

Sử cũ ghi lại, hoàng nữ Phúc Huy còn bé mà đoan trang trinh tĩnh, sau khi lấy chồng lại biết giữ đạo làm vợ, không ỷ mình quyền thế[2].

Năm Kỷ Tỵ (1869), Tự Đức thứ 22, vua phong cho bà Phúc Huy làm Thuận Mỹ Công chúa (順美公主). Năm sau đó (1870), công chúa mất khi mới 25 tuổi, được ban thụyTrinh Uyển (貞婉).

Năm 1884, phò mã Tiếp mất[1]. Công chúa và phò mã có với nhau hai con trai và một con gái[2].

Tham khảo

sửa

Chú thích

sửa
  1. ^ a b Nguyễn Phúc tộc thế phả, tr.365
  2. ^ a b c d Đại Nam liệt truyện, tập 3, quyển 10 – phần Thuận Mỹ Công chúa Phước Huy