Đại Nam liệt truyện (chữ Hán: 大南列傳) là một bộ sách lịch sử ghi chép về gia phả nhà Nguyễn, các sự tích, công trạng của các công thần, liệt nữ và danh tăng,... viết bằng chữ Hán do Quốc sử quán triều Nguyễn biên soạn.

Đại Nam liệt truyện gồm 87 cuốn, 2000 trang bản thảo, chia làm hai phần chính: Tiền biên và Chính biên.

Bộ sách đã được các Viện Sử học phối hợp với Nhà xuất bản Thuận Hóa nghiên cứu biên dịch và đã sắp xếp tại làm 4 tập:

Tập 1: Tiền biên: Từ cuốn đầu tiên cuốn 6.
Tập 2: Chính biên (Sơ tập): Từ cuốn đầu đến cuốn 33.
Tập 3: Chính biên (Nhị tập): Từ cuốn đầu đến cuốn 25.
Tập 4: Chính biên (Nhị tập): Từ cuốn 26 đến cuốn 46.

Tiền biênSửa đổi

  • Quyển 1: Truyện các hậu phi
  • Quyển 2: Truyện các hoàng tử
  • Quyển 3: Truyện các bề tôi (1)
  • Quyển 4: Truyện các bề tôi (2)
  • Quyển 5: Truyện các bề tôi (3)
  • Quyển 6: Truyện các bề tôi (4)

Chính biênSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi